Accept là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Accept là gì

*
*
*

accept
*

accept /ək"sept/ ngoại rượu cồn từ dìm, chấp nhận, chấp thuậnlớn accept a proposal: chấp nhận một đề nghịlớn accept a present: thừa nhận một món quàkhổng lồ accept an invitation: dấn lời mời thừa nhậnlớn accept a truth: xác định một sự thật phụ trách (quá trình...) (tmùi hương nghiệp) chịu đựng trách nhiệm về; nhận thanh hao tân oán (hoá solo, hối phiếu...)
nghiệm thunhậnaccept as is: sự chấp nhận nhỏng hiện tại thờikhổng lồ accept: chấp nhậnquá nhậnLĩnh vực: toán thù & tinko bác bỏaccept as issự áp dụng như hiện tại thờito acceptlấykhổng lồ acceptnhậngật đầu (ăn năn phiếu)nhậnaccept a claim (to lớn...): nhấn bồi thườngaccept an offer (to lớn...): đồng ý một giá chỉ chàoaccept an order (to...): chào đón một đối chọi đặt hàngauthority lớn accept: tlỗi ủy quyền thừa nhận trả (hối hận phiếu)refusal to lớn accept: từ chối dìm trả hối phiếunhấn trảauthority to lớn accept: thỏng ủy quyền nhấn trả (hối hận phiếu)refusal lớn accept: phủ nhận dấn trả hối phiếutiếp nhậnaccept an order (to...): đón nhận một 1-1 đặt hàng

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): acceptance, accept, acceptable, unacceptable, accepted, acceptably, unacceptably


*

*Xem thêm: Đầu Số 0901 Là Mạng Gì Và Có Ý Nghĩa Gì Đặc Biệt? Đầu Số 0911, 0921, 0961 Mạng Nào

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

accept

Từ điển Collocation

accept verb

1 take/receive sầu

ADV. gladly, graciously, gratefully, willingly She graciously accepted my apology. | reluctantly

VERB + ACCEPT be glad to lớn, be happy to lớn | be reluctant khổng lồ, be unwilling to | be unable khổng lồ I am unfortunately unable khổng lồ accept your kind invitation.

PREP. from I accepted the gift from my sister.

2 agree/admit

ADV. readily Some people readily accept that they may have to lớn pay for medical treatment. | fully

VERB + ACCEPT be happy to, be prepared to lớn, be ready to lớn, be willing lớn | be reluctant to, be unwilling khổng lồ | be unable to lớn, refuse lớn | can/cannot, could (not), will/won"t, would (not) The university cannot accept responsibility for items lost or stolen on its premises. | be forced to

PHRASES be commonly/generally/universally/widely accepted It is generally accepted that people are motivated by success.

Từ điển WordNet


v.

consider or hold as true

I cannot accept the dogma of this church

accept an argument

react favorably to; consider right & proper

People did not accept atonal music at that time

We accept the idea of universal health care

receive (a report) officially, as from a committeebe sexually responsive sầu to lớn, used of a female domesticated mammal

The cow accepted the bull
Xem thêm: Thế Nào Là Trẻ Có Năng Khiếu Là Gì ? Có Tính Di Truyền Không?

English Synonym and Antonym Dictionary

accepts|accepted|acceptingsyn.: adopt approve believe sầu consent lớn decline refuse reject

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu