APPRECIATE LÀ GÌ

  -  

Chúng ta gần như biết “appreciate” tức là “trân trọng” nhưng mà không phải ai cũng biết bí quyết dùng kết cấu với “appreciate” sao cho đúng. Biết được điều này, trifactor.vn đang tổng hợp tương đối đầy đủ định nghĩa, cách thực hiện và cấu trúc của “appreciate” trong nội dung bài viết dưới đây. Chúng ta cùng theo dõi nhé!

1. “Appreciate” là gì?


*
“Appreciate” là gì?

“Appreciate” là một động từ, thường xuyên được sử dụng với chân thành và ý nghĩa trân trọng, reviews cao, quý trọng việc nào đấy hay ai đó.

Bạn đang xem: Appreciate là gì

Ví dụ:

Minh really appreciates his wife.

Minh siêu trân trọng người vợ của mình.

Your efforts are greatly appreciated.

Những nỗ lực của chúng ta được đánh giá cao.

“Appreciate” còn mang ý nghĩa là cảm kích do một hành động hay vụ việc nào đó.

Ví dụ:

Thanks for coming to my Graduation party. I appreciate it.

Cảm ơn chúng ta vì đã đi vào lễ tốt nghiệp của tôi. Tôi khôn xiết cảm kích vì chưng điều đó.

I would appreciate any comments you might have.

Tôi sẽ rất cảm kích với bất kỳ bình luận làm sao của bạn.


*
“Appreciate” cần sử dụng như nào?

“Appreciate” còn tồn tại một chân thành và ý nghĩa là tăng thêm về cực hiếm hay chi tiêu của sản phẩm & hàng hóa hay món đồ nào đó sang 1 thời gian tốt nhất định.

Ví dụ:

The price of your home appreciated by 20%.

Giá trị căn nhà của doanh nghiệp đã tăng lên 20%.

How much will your new home appreciate in value?

Ngôi nhà new của bạn sẽ tăng giá bao nhiêu?

The value of our house has appreciated by 50 percent in the last two years.

Giá trị tòa nhà của cửa hàng chúng tôi đã tăng một nửa trong hai năm qua.

“Appreciate” còn có nghĩa là nhận ra một điều nào đấy là đúng sự thật.

Ví dụ:

I appreciate that this is a difficult decision for you.

Tôi biết đây là một đưa ra quyết định khó khăn đến bạn.

The experience helped me appreciate some of the difficulties people face.

Những kinh nghiệm có được góp tôi nhận ra một vài khó khăn nhưng mà con fan phải đối mặt.

2. Biện pháp dùng “Appreciate” trong tiếng Anh

Tùy vào văn cảnh và ý nghĩa sâu sắc của câu, bọn họ sử dụng “appreciate”theo 1 trong ba kết cấu dưới đây:

2.1. Kết cấu Appreciate + danh từ/cụm danh từ


*
Cấu trúc “appreciate” trong tiếng Anh

Cấu trúc trước tiên này được áp dụng để thể hiện ý nghĩa sâu sắc trân trọng, review cao hay hàm ân ai đó bởi điều gì hay hành động nào đó.

S + appreciate + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

We really appreciate all the help you gave us.

Chúng tôi rất trân trọng sự khiến cho bạn đã dành riêng cho chúng tôi.

I would appreciate it if you could let me know that information.

Tôi sẽ rất biết ơn nếu bạn có thể cho tôi biết tin tức đó.

I appreciate your making the effort to lớn come.

Tôi review cao nỗ lực của công ty để đến đây.

2.2 cấu trúc Appreciate V-ing

S + appreciate + (Somebody) + V_ing/ Gerund

Ví dụ:

I appreciate having the opportunity lớn work with you.

Tôi rất hàm ơn vì có cơ hội làm câu hỏi với bạn.

We would appreciate you letting us know his new address.

Chúng tôi sẽ tương đối cảm kích nếu như bạn cho cửa hàng chúng tôi biết về add mới của anh ý ấy.

They appreciate having a new contract.

Họ trân trọng vấn đề có một hòa hợp đồng mới.

I appreciate having time off work.

Tôi trân trọng vấn đề có thời gian nghỉ làm.

2.3. Cấu trúc Appreciate + that + mệnh đề

Với kết cấu này, “appreciate” được áp dụng để thể hiện chân thành và ý nghĩa hiểu, xác nhận hay nhận ra một điều gì hay một sự thật nào đó.

Xem thêm: Bùng Nổ Xu Hướng " Sugar Daddy Là Gì ? Sugar Baby Là Gì? Sự Thật Trần Trụi Về Mối Quan Hệ Này

S + Appreciate + That + S + V + O

Ví dụ:

I really appreciated that you were honest with me about what happened in class.

Tôi hiểu là bạn đã trung thực với tôi về chuyện đã xẩy ra trong lớp học.

We didn’t appreciate that he was in trouble.

Chúng tôi sẽ không nhận thấy anh ấy đang gặp khó khăn.

I appreciate that you need that amount of money.

Tôi phát âm là bạn phải số tiền đó.

2.4. Kết cấu Appreciate + Wh-question

S + appreciate + Wh_question + S + V + O

Ví dụ:

I don’t think that you will appreciate how expensive it will be.

Tôi ko nghĩ bạn biết nó đắt như vậy nào.

He appreciates how beautiful she is.

Anh ấy biết cô ấy xinh đẹp nạm nào.

2.5. Cấu tạo đặc biệt: Appreciate + By/ agaisnt


*
Dùng “appreciate” để thể hiện sự gia tăng giá trị

“Appreciate” được sử dụng ở đây để thể hiện ý nghĩa sâu sắc gia tăng về quý giá hay giá cả của sản phẩm & hàng hóa hay mặt hàng nào đó sang 1 thời gian tốt nhất định.

S + Appreciate + By/ against + Something

Ví dụ:

This car has appreciated by 40 percent.

Chiếc xe cộ này đã tăng thêm 40%.

The pound has appreciated against the euro.

Đồng bảng Anh đã đội giá trị hơn cả đồng Euro.


*
Cách dùng “appreciate”
*
Các từ đồng nghĩa tương quan với “appreciate”

3.1. Từ bỏ đồng nghĩa

Liệu có phải chỉ gồm từ “appreciate” tức là trân trọng, review cao? chắc chắn là ko rồi! Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem ngoại trừ “appreciate” ra thì bạn cũng có thể sử dụng từ như thế nào để thay thế nhé.

Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
Be indebted/biː ɪnˈdet.ɪd/Mang ơn
Take trương mục of/teɪk əˈkaʊnt əv/Nhận ra, tính đến
Judge/dʒʌdʒ/Đánh giá, phán xét
Prize/praɪz/Đánh giá bán cao
Applaud/əˈplɔːd/Tán thưởng, đồng tình
Enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/Tận hưởng, trân trọng
Freak out on/friːk aʊt ɒn/Ngạc nhiên về
Savor/ˈseɪ.vɚ/Thưởng thức, tận hưởng
Give thanks/ɡɪv θæŋks/Biết ơn
Welcome/ˈwel.kəm/Hoan nghênh, đón nhận
Gain/ɡeɪn/Tăng
Treasure/ˈtreʒ.ər/Quý trọng
Realize/ˈrɪə.laɪz/Nhận ra
Improve/ɪmˈpruːv/Cải thiện, nâng cao
Rise/raɪz/Tăng lên
Esteem/ɪˈstiːm/Kính trọng, trân trọng
Be aware of/biː əˈweər əv/Nhận biết, thừa nhận thức
Respect/rɪˈspekt/Tôn trọng
Comprehend/ˌkɒm.prɪˈhend/Thấu hiểu
Honor/ˈɒn.ər/Tôn vinh, trân trọng
Love/lʌv/Yêu quý
Perceive/pəˈsiːv/Nhận thức, nhận thấy
Be cognizant/biː ˈkɒɡ.nɪ.zənt/Nhận thức rõ ràng
Enhance/ɪnˈhɑːns/Tăng cường
Inflate/ɪnˈfleɪt/Thổi phồng lên
Apprehend/ˌæp.rɪˈhend/Nắm bắt
Recognize/ˈrek.əɡ.naɪz/Công nhận, thừa nhận biết
Acknowledge/əkˈnɒl.ɪdʒ/Thừa nhận, công nhận
Savvy/ˈsæv.i/Hiểu, đọc biết
Sympathize with/ˈsɪm.pə.θaɪz wɪð/Thông cảm với
Understand/ˌʌn.dəˈstænd/Hiểu, gọi ý
Admire/ədˈmaɪər/Ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng
Adore/əˈdɔːr/Yêu thích, ngưỡng mộ
Cherish/ˈtʃer.ɪʃ/Trân trọng, nâng niu
Extol/ɪkˈstəʊl/Khen ngợi
Like/laɪk/Đồng ý, tán thưởng
Look up to/lʊk ʌp tuː/ngưỡng mộ, tôn trọng
Praise/preɪz/Khen ngợi
Rate highly/reɪt ˈhaɪ.li/Đánh giá cao
Relish/ˈrel.ɪʃ/Yêu thích
Value/ˈvæl.juː/Đánh giá
Increase/ɪnˈkriːs/Gia tăng
Grow/ɡrəʊ/Phát triển
Raise the value of/reɪz/Tăng quý giá của
Be conscious of/biːˈkɒn.ʃəs əv/Có ý thức về
Apprise/əˈpraɪz/Cho biết

3.2. Từ bỏ trái nghĩa

Bên cạnh các từ đồng nghĩa, “appreciate” cũng đều có những trường đoản cú trái nghĩa. Chúng ta cùng tò mò nhé.

Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
Be critical/biːˈkrɪt.ɪ.kəl/Chỉ trích
Lose value/luːz ˈvæl.juː/Mất giá bán trị
Disparage/dɪˈspær.ɪdʒ/Chê bai, gièm pha pha
Criticize/ˈkrɪt.ɪ.saɪz/Chỉ trích, phê bình
Neglect/nɪˈɡlekt/Bỏ mặc
Decrease/dɪˈkriːs/Giảm dần
Depreciate/dɪˈpriː.ʃi.eɪt/Giảm giá
Disregard/ˌdɪs.rɪˈɡɑːd/Xem thường
Overlook/ˌəʊ.vəˈlʊk/Nhìn ra, dìm ra

4. Chăm chú về biện pháp dùng “Appreciate” trong tiếng Anh

Để tránh các sai lầm khi sử dụng kết cấu với “appreciate”, các bạn cần phải lưu ý một vài nét sau:

– họ không sử dụng “appreciate” trong các thời tiếp tục như: bây giờ tiếp diễn, hiện tại kết thúc tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, vượt khứ chấm dứt tiếp diễn, sau này tiếp diễn, tương lai dứt tiếp diễn.

– không có cụm đụng từ cùng với “appreciate”.

– Giới tự duy nhất rất có thể đứng trước “appreciate” là “to” trong cấu trúc to + V.

Ví dụ:

She appreciates your support so much.

Cô ấy siêu trân trọng sự hỗ trợ của bạn.

=> She is appreciating your support so much. (Không sử dụng câu này)

Trên đây là những lỗi cơ phiên bản mà không hề ít người vẫn mắc phải. Chúng ta nên để ý khi sử dụng.

5. Tổng kết về cấu tạo Appreciate:


2. Appreciate đi với gì?

Các cấu tạo Appreciate bao gồm:– Appreciate V-ing– Appreciate something/somebody– Appreciate + that/wh-question + mệnh đề


3. I appreciate là gì?

Câu “I appreciate…” được áp dụng nhiều vào cả văn nói và văn viết giờ Anh với chân thành và ý nghĩa “Tôi trân trọng… (1 ai kia hay điều gì đó)”.

Xem thêm: Cách Tăng Happiness Cho Pokemon, Thế Giới Anime

VD:– I appreciate that (Tôi trân trọng điều đó).– I truly appreciate your help (Tôi đích thực trân trọng sự trợ giúp của bạn).