AUTHORITY LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
authority
*
authority<ɔ:"θɔriti>danh tự uy quyền, quyền lực, quyền cụ she now has authority over the people she used to take orders from hiện nay bà ta tất cả quyền so với những người mà trước đây bà ta thường nhận lệnh who"s in authority now? ai là fan cầm quyền bây giờ? I"m acting under her authority tôi đang hành động dưới quyền của bà ta the leader must be a person of authority người lãnh đạo yêu cầu là bạn có quyền lực tối cao quyền hành động trong một nấc độ cụ thể only the treasurer has authority to sign cheques chỉ tất cả thủ quỹ mới tất cả quyền ký kết séc we have the authority to tìm kiếm this building shop chúng tôi có quyền khám xét toà nhà này bạn hoặc nhóm người có quyền chỉ thị hoặc thực hiện he"s in the care of the local authority nó đang được nhà chức trách địa phương chăm lo the health authorities are investigating the matter nhà chức trách y tế đang khảo sát sự câu hỏi I"ll have khổng lồ report this to lớn the authorities tôi phải report tình hình đó mang đến nhà đương viên local authorities are the foundation of national administrative machine chính quyền địa phương là căn cơ của bộ máy hành chính nước nhà người bao gồm uy tín, người dân có thẩm quyền, chăm gia, fan lão luyện (về một môn nào) He"s an authority on geology Ông ấy là chuyên viên về địa chất tài liệu rất có thể làm căn cứ an toàn và tin cậy what is his authority for that statement? anh ta căn cứ vào đâu nhằm phát biểu như vậy? always quote your authorities khi nào anh cũng nên dẫn những tài liệu gốc của anh ra (tên sách, người... Cần sử dụng làm nguồn cho những sự kiện)
*
/ɔ:"θɔriti/ danh trường đoản cú uy quyền, quyền lực, quyền chũm lớn exercise authority over somebody có quyền lực so với ai uỷ quyền ((thường) số nhiều) nhà cố gắng quyền, công ty chức trách, bên đương cục người có uy tín, người có thẩm quyền, siêng gia, tín đồ lão luyện (về một môn nào) an authority on phonetics chuyên gia về ngữ âm tài liệu rất có thể làm căn cứ đáng tin, địa thế căn cứ what is his authority? anh ta địa thế căn cứ vào đâu? !to vì chưng something on one own"s authority từ ý làm gì, tự được cho phép làm gì !on (from) good authority theo một nguồn đáng tin cậy, theo căn cứ đích xác
*