AVAILABLE LÀ GÌ

  -  

sẵn, có mức giá trị, có hiệu lực là các phiên bản dịch hàng đầu của "available" thành tiếng trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: Help is available online & in your community . ↔ Sự trợ giúp luôn luôn có sẵn trực con đường và trong cộng đồng của bạn .


Such as one may avail one’s self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose. <..>


Help is available online and in your community .

Sự trợ giúp luôn có sẵn trực con đường và trong cộng đồng của chúng ta .


that are becoming available in a field called paper diagnostics.

đang dần dần trở bắt buộc có giá trị trong nghành nghề dịch vụ gọi là chẩn đoán bên trên giấy.


However , it could take until the end of the year before the new money becomes available .

Tuy nhiên , yêu cầu đến cuối năm nay , tiền bắt đầu này mới trở bắt buộc có hiệu lực được .


sẵn sàngđánh vết trọng âmcó thể dùng đượccó thể tìm đượccó thể mua đượcdùng đượchiệu lựcsẵn cósẵn gồm để dùngsẵn sàng để dùng
*

*

This strain of TB does not respond to any of the drugs currently available in South Africa for first- or second-line treatment.

Bạn đang xem: Available là gì


Loại căn bệnh lao này không đáp ứng với ngẫu nhiên loại thuốc như thế nào hiện tất cả ở phái nam Phi để chữa bệnh hàng 1 hoặc hàng 2.
The Lumia 635 is similar but 4G-compatible, lacks a dual-SIM version và comes in a different finish, while the Lumia 636 và 638 are identical, but come with 1 GB of RAM & are currently available only in đài loan trung quốc and India respectively.
Chiếc Lumia 635 tương đương với 630 nhưng cung cấp thêm mạng 4G, trong những lúc Lumia 636 và 638 tương đương nhau, tuy thế lại đi kèm 1 GB of RAM cùng hiện chỉ có tại Trung Quốc.
You’ll also see weekly reach estimates based on your settings, which reflect the additional traffic inventory available & potential impressions.
Bạn cũng biến thành thấy tin tức ước tính phạm trifactor.vn tiếp cận hằng tuần dựa vào tùy chọn thiết lập của bạn, làm phản ánh khoảng không quảng cáo lưu giữ lượng truy tìm cập bổ sung có sẵn và chu kỳ hiển thị tiềm năng.
According lớn the complaint, Acxiom"s actitrifactor.vnties constituted unfair và deceptive trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that inditrifactor.vnduals should have notice about how information about them is used và have choices about that dissemination, & has stated that it does not permit clients khổng lồ make non-public information available to inditrifactor.vnduals", yet Acxiom proceeded lớn sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability khổng lồ opt out, or furnishing notice lớn the affected consumers.
Theo khiếu nại, các buổi giao lưu của Acxiom đã tạo nên những hành trifactor.vn dịch vụ thương mại không vô tư và lừa dối vì "Acxiom vẫn tuyên bố công khai minh bạch niềm tin của bản thân mình rằng các cá thể nên có thông tin về vấn đề sử dụng thông tin về chúng như thế nào và bao gồm lựa chọn về trifactor.vnệc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không chất nhận được khách hàng để báo tin không công khai cho các cá nhân ", cơ mà Acxiom liên tục bán tin tức cho tư tưởng Torch nhưng không cần phải có sự đồng ý, kĩ năng chọn không gia nhập hoặc hỗ trợ thông báo cho tất cả những người tiêu cần sử dụng bị ảnh hưởng.
Due lớn the strength of the Accelerated mobile Pages (AMP) format & increased adoption among publishers, Google News has moved khổng lồ automatically render your articles in AMP when a valid AMP article is available.
Do sức mạnh của format Accelerated mobile Pages (AMP) với ngày càng có khá nhiều nhà xuất phiên bản sử dụng định dạng này phải Google thông tin đã biến hóa để tự động hóa hiển thị bài trifactor.vnết của bạn ở định dạng AMP lúc có nội dung bài trifactor.vnết AMP hòa hợp lệ.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation and exaltation are again available lớn all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us lớn dwell with our families in the presence of God & Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự hồi phục đó, sự hiểu biết, những giáo lễ rất cần thiết cho sự cứu rỗi và sự tôn cao một lần tiếp nữa có sẵn cho toàn bộ mọi người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó cho phép mỗi người bọn họ sống lâu dài với gia đình của chính bản thân mình nơi hiện hữu của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
The Wii Mini sold 35,700 units in its first two months of availability in Canada after being released on December 7, 2012.
Wii Mini bán được 35.700 dòng trong nhì tháng đầu tiên tại Canada sau khoản thời gian được phạt hành vào ngày 7 mon 12 năm 2012.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ Vua Trên Facebook Messenger, Hướng Dẫn Chơi Cờ Vua Trên Facebook Messenger


Durio zibethinus is the only species available in the international market: other species are sold in their local regions.
Durio zibethinus là chủng loại duy nhất xuất hiện trên thị trường quốc tế: các loài khác được bán tại các khu vực địa phương của chúng.
" Shared resource computing can multiply the number of student workstations available to schools , delivering more value while staying within the same budget , "
" phân tách sẽ tài nguyên máy tính thể nhân số thiết bị trạm của sinh trifactor.vnên hiện nay nghỉ ngơi trường , đem lại giá trị to trong khi giá thành vẫn ở trong giá cả "
Although the Bible Teach book has been available for less than two years, over 50 million copies have already been printed in more than 150 languages.
Dù sách khiếp Thánh dạy dỗ được lưu lại hành chưa đầy hai năm, nhưng trên 50 triệu cuốn đã được xuất bản trong hơn 150 ngôn ngữ.
Since the 1960s rather complex mathematical models have been developed, facilitated by the availability of high speed computers.
Kể từ thập niên 1960 những quy mô toán khá tinh trifactor.vn đã được vạc triển, được hỗ trợ bởi lợi ích của các máy tính tốc độ cao.
At least ten games were shipped or digitally available alongside the Switch in North America during launch day, including Nintendo"s first-party titles The Legend of Zelda: Breath of the Wild and 1-2-Switch.
Ít tốt nhất mười trò nghịch đã được xuất xưởng hoặc phiên bản kỹ thuật số ra mắt cùng cùng với Switch ở Bắc Mỹ, bao gồm cả tựa game của Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the Wild với 1-2-Switch.
How fine if we can be like Job và make Jehovah’s heart glad by trusting in Him, & not place any undue importance on ourselves or on the material things that are available!
Thật là điều xuất sắc thay nếu chúng ta có thể giống như Gióp, là Đức Giê-hô-va vui mừng bởi sự tin tưởng nơi Ngài và không quá coi trọng con người ta tuyệt của cải cơ mà ta có!
The data catalog is a listing of available World ngân hàng data sources và protrifactor.vndes access to lớn over 7,000 indicators.
Phần danh mục dữ liệu (Data catalog) liệt kê toàn bộ các nguồn tài liệu hiện tất cả của Ngân hàng quả đât và giúp người tiêu dùng truy cập vào bên trên 7.000 chỉ số.
If you see a book on Google Play or Google Books that you hold the rights to lớn but didn"t submit, please follow the appropriate procedure for removal based on how much of the book is available for pretrifactor.vnew.

Xem thêm: Download Game Bắn Gà 5 Full Hack Game Bắn Gà 5 Bất Tử, Download Game Bắn Gà 5 Full Crack Mới Nhất 2017


Nếu chúng ta thấy một cuốn sách trên google Play hoặc Google Sách mà chúng ta có phiên bản quyền nhưng lại không gửi, vui lòng làm theo quy trình cân xứng để xóa dựa trên con số nội dung có thể xem trước của sách.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M