Balance Là Gì

  -  

Hiện nay rất có thể bạn phát âm sẽ vướng mắc về khái niệm hay những quy định tương quan đến Số dư tài khoản. Để gọi thêm về sự việc này, mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết về Số dư tài khoản (Account Balance) là gì? cùng rất ACC:

*

Số dư tài khoản (Account Balance) là gì?


1. Số dư tài khoản (Account Balance) là gì?

Số dư tài khoản trong giờ Anh được hotline là Account Balance.

Bạn đang xem: Balance là gì

Số dư tài khoản (Account Balance) được hiểu là số tiền có trong tài khoản tài chính, chẳng hạn như tài khoản tiết kiệm hay tài khoản vãng lai, tại bất kì thời điểm nào.

Số dư tài khoản (Account Balance) luôn là số tiền ròng rã còn lại sau khi thanh toán dứt nợ và tín dụng.

Đối với các tài khoản tài thiết yếu có hóa đối kháng định kì, ví dụ như hóa đối chọi tiền điện, Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) cũng hoàn toàn có thể phản ánh số tiền còn nợ.

Số dư tài khoản (Account Balance) là sự biệt lập giữa các khoản ghi nợ và tín dụng thanh toán được đăng vào thông tin tài khoản trong kỳ kế toán lúc này cộng với số dư đầu kỳ. Ko phải tất cả các tài khoản đều gia hạn số dư từ bỏ kỳ kế toán này lịch sự kỳ kế toán tiếp theo. Các tài khoản trong thời điểm tạm thời được đóng vào thời gian cuối mỗi chu kỳ kế toán đối với các tài khoản cố định, với số dư vào kỳ kế toán tài chính tiếp theo.

Số dư tài khoản (Account Balance) là tổng số hiện tại trong một tài khoản. Có mang này rất có thể được vận dụng cho các trường hợp sau: tài khoản sổ cái; thông tin tài khoản ngân hàng; thanh toán. Vào kế toán, cách dễ nhất để kiếm tìm Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) là bằng phương pháp in báo cáo số dư trải nghiệm cho kỳ kế toán hiện tại tại. Báo cáo này chỉ liệt kê Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) ngừng trong tất cả các tài khoản có số dư không giống không.

Định nghĩa Số dư tài khoản trong tiếng Anh được dịch như sau:

Account balance is the amount of money in a financial account, such as a savings tài khoản or a current account, at any given time.

The tài khoản balance is always the net amount remaining after the debt & credit are paid off.

For financial accounts with recurring bills, such as electricity bills, the trương mục balance may also reflect the amount owed.

The tài khoản balance is the difference between the debits & credits posted to the account during the current accounting period plus the opening balance. Not all accounts maintain a balance from one accounting period khổng lồ the next. Temporary accounts are closed at the over of each accounting period for fixed accounts, carrying the balance into the next accounting period.

Xem thêm: Game Anh Hùng Chiến Loạn - Game Anh Hung Chien Loan 4, Chơi 4 Y8

Account balance is the current total in an account. This concept can be applied lớn the following situations: Ledger accounts; ngân hàng account; pay. In accounting, the easiest way to find account balances is by printing a trial balance report for the current accounting period. This report only lists ending tài khoản balances in all accounts with non-zero balances.

2. Đặc điểm của Số dư thông tin tài khoản (Account Balance)

Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) bằng tổng tài sản trừ đi tổng nợ yêu cầu trả. Đôi khi điều này rất có thể được gọi là giá trị ròng (Net worth) hoặc tổng tài sản (Total wealth).

Đối với các tài khoản rõ ràng tại một nhóm chức tài chính, ví dụ điển hình như tài khoản vãng lai (Current account) hoặc tài khoản môi giới, Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) đang phản ánh tổng số tiền hoặc giá bán trị lúc này của tài khoản đó.

Đối với những khoản chi tiêu hoặc tài sản khủng hoảng khác, Số dư tài khoản (Account Balance) sẽ có được xu hướng thay đổi theo thời gian khi giá đầu tư và chứng khoán tăng và giảm trên thị trường.

Nhiều thông tin tài khoản tài thiết yếu khác cũng có Số dư tài khoản (Account Balance). Tất cả mọi sản phẩm từ hóa 1-1 tiện ích đến tài khoản thế chấp đều cho thấy Số dư tài khoản (Account Balance).

Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) cũng có thể đề cập mang lại tổng số tiền nhưng một cá nhân nợ bên thứ ba, chẳng hạn như công ty thẻ tín dụng, doanh nghiệp tiện ích, ngân hàng thế chấp hoặc hoặc một chủ nợ khác.

Trong ngân hàng, Số dư tài khoản (Account Balance) là số tiền chúng ta có trong tài khoản tiết kiệm chi phí hoặc tài khoản vãng lai. Đôi khi Số dư tài khoản (Account Balance) ko phản ánh đúng chuẩn về số tiền khả dụng, bởi có các giao dịch đang đợi xử lí.

3. Ví dụ về Số dư thông tin tài khoản (Account Balance)

Trong trường hợp áp dụng thẻ tín dụng, một cá thể có thể tiến hành các giao dịch thanh toán mua khác biệt gồm $100, $50 cùng $25 và một loại sản phẩm khác được hoàn trả $10 . Số dư thông tin tài khoản (Account Balance) của thẻ tín dụng là: $100 + $50 + $25 – $10 = $165.

Xem thêm: Dự Toán Là Gì ? Thông Tin Liên Quan Đến Lập Dự Toán Bạn Cần Biết!

Trên trên đây là cục bộ nội dung ra mắt của ACC về Số dư tài khoản (Account Balance) là gì? gửi cho quý độc giả để tham khảo. Trong quá trình tìm hiểu nếu như quý độc giả còn vướng mắc cần giải đáp, quý chúng ta đọc vui tươi truy cập trang web: https: trifactor.vn và để được trao đổi, phía dẫn cố thể.