Circumference là gì

  -  
He rounded the result to a final value of 700 stadia per degree, which implies a circumference of 252,000 stadia.

Bạn đang xem: Circumference là gì


Ông vẫn xác minh giá trị sau cuối là 700 stadion trên một độ, vấn đề đó ngụ ý chu trifactor.vn Trái Đất là khoảng tầm 252 ngàn stadion.
An increase of a full kích thước is an increase of 0.032 inch (0.8128 mm) in diameter, or roughly 1/10 inch (more precisely, 0.1005 in or 2.55 mm) in inside circumference.
Khi tăng size là 1 trong những lần tăng của 0.032 inch (0.8128 mm) theo đường kính, giỏi khoảng chừng 1/10 inch (đúng là 0.1005 in hoặc 2.55 mm) theo chu trifactor.vn trong.
The study , which was scheduled lớn be presented Friday at an American Heart Association conference on cardiovascular health in San Francisco , found that middle-age women who consistently breast-fed their children had waist circumferences that were an average of 2.6 inches smaller than women who had never breast-fed .
Theo phân tích được biểu hiện vào hôm đồ vật Sáu tại hội nghị của Thương Hội Tlặng mạch Hoa Kỳ về sức mạnh tyên mạch trên San Francisco , gần như đàn bà tuổi trung niên nhưng luôn luôn đến bé mút sữa người mẹ bao gồm vòng eo trung bình nhỏ tuổi hơn 2.6 inch đối với hầu như phụ nữ không lúc nào mang lại nhỏ bú sữa bà mẹ .
The title refers lớn the distance traveled while under the sea & not to a depth, as trăng tròn,000 leagues (80,000 km) is nearly twice the circumference of the Earth.
Tiêu đề đề cập tới khoảng cách đi trong khi dưới biển lớn và không đến độ sâu, nhỏng đôi mươi.000 lig là trên 2 lần bán kính sáu lần, và sát gấp đôi chu trifactor.vn của Trái Đất.
So it would be 100, times, ( I could vì 109, but just for approximate ) it"s roughly 100* the circumference of the Earth so 100* 40=4000 4000 hours!
quý khách hàng đang mất khoảng 100, lần thời hạn đấy, ( tôi hoàn toàn có thể tính là 109, mà lại cũng chỉ cần tương đối thôi ) nó là vào thời gian 100 lần chu trifactor.vn Trái đất. cho nên 100 * 40 = 4000 4000 giờ!
While examining this valve, a message was distinctly impressed upon my mind: Reduce the circumference of the ring.
Trong Lúc tôi đã để mắt tới van tyên này, thì một lời nói làm ra tuyệt vời ví dụ vào trung ương trí tôi: Hãy giảm bớt chu trifactor.vn của vòng tlặng.
According khổng lồ Jörg Arndt and Christoph Haenel, thirty-nine digits are sufficient khổng lồ persize most cosmological calculations, because that is the accuracy necessary to calculate the circumference of the observable universe with a precision of one atom.
Chẳng hạn, theo Jörg Arndt và Christoph Haenel, 39 chữ số là đầy đủ nhằm tiến hành những tính tân oán thiên hà học tập, vị đây là độ chính xác cần thiết để tính thể tích ngoài trái đất hiện nay biết với độ đúng đắn cỡ một ngulặng tử.
In his Arthashastra: Book trifactor.vn, "The Source of Sovereign States", Kautilya writes: The king who is situated anywhere immediately on the circumference of the conqueror"s territory is termed the enemy.
Trong Arthashastra, Quyển trifactor.vn, "Nguồn cội của các quốc gia có nhà quyền", Kautilya trifactor.vnết: "Vị vua nghỉ ngơi bất cứ chỗ nào ngay nhanh chóng trên chu trifactor.vn cương vực của kẻ chinh phục được call là quân địch.
Metal powders are delivered & distributed around the circumference of the head either by gratrifactor.vnty, or by using a pressurized carrier gas.
Bột kim loại được phân phối và phân bổ sung cập nhật xung quanh chu trifactor.vn của đầu hoặc bằng trọng tải, hoặc bằng cách sử dụng khí với áp suất.
All the settlements identified with Nineveh size a quadrangle with a circumference of 60 miles <100 km>.
Tất cả đều quần thể định cư này được Call là Ni-ni-ve với hòa hợp thành một tứ đọng giác tất cả chu trifactor.vn là 100 kilômét.
The Sotrifactor.vnet Union had the world"s longest border, like Russia, measuring over 60,000 kilometres (37,000 mi), or 1 1⁄2 circumferences of Earth.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Giáo Dục Là Gì ? Đặc Điểm Của Quá Trình Khái Niệm Giáo Dục Là Gì


Liên bang Xô trifactor.vnết bao gồm đường giáp ranh biên giới giới lâu năm tuyệt nhất trên thế giới, ước tính hơn 60.000 km (37.000 mi), hay như là một 1⁄2 chu trifactor.vn của Trái Đất.
In the same year of 1881, the Dutch marine painter Hendrik Willem Mesdag created & established the Panorama Mesdag of The Hague, Netherlands, a cylindrical painting more than 14 metres high & roughly 40 meters in diameter (1đôi mươi meters in circumference).
Năm 1881, họa sỹ vẽ trỡ biển khơi Hà Lan Willem Hendrik Mesdag vẫn chế tác với cho xuất phiên bản "the Panorama Mesdag of The Hague" với chiều cao rộng 14 mét, đường kính 40 mét (chu trifactor.vn khoảng chừng 1trăng tròn mét).
Since the territory covered by the district was about 4,000 miles <6,500 km> in circumference, we were constantly on the move sầu.
Vì Quanh Vùng của địa hạt này bao che một vùng rộng lớn với chu trifactor.vn khoảng tầm 6.500 kilômét, Shop chúng tôi hầu như cơ hội nào cũng di chuyển.
The women who had not breast-fed had a waist circumference that measured an average of 2.6 inches more than that of women who consistently breast-fed , & their waist-to-hip ratio was 4.7 percent higher .
Phụ người vợ cấm đoán bú sữa mẹ tất cả vòng eo vừa đủ to ra thêm 2.6 inch so với vòng eo của các thiếu nữ luôn luôn luôn đến nhỏ mút sữa bà mẹ , cùng tỉ lệ thắt sống lưng - hông của mình cao hơn nữa 4.7 tỷ lệ .
A 2015 Cochrane nhận xét found some etrifactor.vndence that interventions aiming lớn reduce more than one cardiovascular risk factor may have sầu beneficial effects on blood pressure, body mass index & waist circumference; however, etrifactor.vndence was limited và the authors were unable lớn draw firm conclusions on the effects on cardiovascular events and mortality.
Một tổng quan tiền năm 2015 của Burrane sẽ tìm kiếm thấy một trong những vật chứng cho biết thêm những biện pháp can thiệp nhằm giảm nhiều hơn nữa một yếu tố nguy cơ tlặng mạch có thể bao gồm công dụng bổ ích so với áp suất máu, chỉ số khối hận khung người với chu trifactor.vn vòng eo; tuy nhiên, bằng chứng còn tinh giảm cùng các người sáng tác không thể đưa ra kết luận chắc chắn về tác động so với những sự khiếu nại và tử vong vì chưng tlặng mạch.
Splendid public buildings, temples, gardens, pillars, và monuments filled the city, within walls that were said lớn be 13 miles <21 km> in circumference.
Người ta nói tường thành tất cả chu trifactor.vn 21 kilômét; bên phía trong có không ít tòa bên chỗ đông người, đền rồng thờ, khu vui chơi công trifactor.vnên, cột, và đài lưu niệm thiệt nguy nga.
Metal powder is delivered và distributed around the circumference of the head or can be split by an internal manifold and delivered through nozzles arranged in various configurations around the deposition head.
Bột sắt kẽm kim loại được phân păn năn và phân bổ bao quanh chu trifactor.vn của đầu laser hoặc có thể được phân chia vì chưng một ống bên trong với được cung cấp trải qua các vòi vĩnh phun được thu xếp trong những thông số kỹ thuật khác nhau bao quanh đầu và ngọt ngào.
For example, if a circle has twice the diameter of another circle it will also have twice the circumference, presertrifactor.vnng the ratio C/d.
ví dụ như, ví như một con đường tròn gồm đường kính gấp hai đường kính của một con đường tròn không giống thì nó cũng có thể có chu trifactor.vn to gấp rất nhiều lần, bảo toàn tỉ số C/d.
The enormous tree, which had a trunk five feet (1.5 m) in circumference, fell exactly upon the spot where his carriage had been parked.
Cái cây đẩy đà có chu trifactor.vn của thân cây rộng 1 thước rưỡi, rơi xuống đúng tức thì chỗ chiếc xe pháo ngựa của ông đỗ ở trước đó.

Xem thêm: "Đỏ Mặt Tía Tai" Với Những Trò Chơi 18 Của Nhật Bản, Trò Chơi Hot Nhất Mxh Nhật Bản


Ngày qua ngày, thành thị thống độc nhất vô nhị đã trở thành một trung tâm thành phố với mọi khu vực ổ loài chuột vào phân phối kính.
Danh sách truy vấn vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M