Compound Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Compound là gì

*
*
*

compound
*

compound /"kɔmpaund/ danh từ (hoá học) thích hợp chấtorganic compound: vừa lòng hóa học hữu cơ (ngôn từ học) trường đoản cú ghép khoảng chừng khu đất rào bí mật (của quần thể xí nghiệp sản xuất, dinch thự...) tính từ knghiền, ghxay, phức, tinh vi, nhiều hợpcompound word: tự ghépcompound sentence: câu ghépcompound function: (toán thù học) hàm nhiều hợpcompound interrest: lãi képcompound fracture gãy xương hởcompound householder người sinh sống mướn trả cả tiền mướn bên lẫn chi phí thuế ngoại động từ trộn, trộn, hoà lẫnto lớn compound a medicine: pha thuốc ghép thành trường đoản cú ghép Bàn bạc (cuộc bào chữa lộn...) nội đụng từ hiệp thương, dàn xếplớn compound with a claimant for foregoing complaint: trao đổi với những người đứng khiếu nại nhằm bạn ta rút ít đơn
hòa hợp chấtaroma compound: đúng theo hóa học thơmnitrogenous compound: đúng theo hóa học nitơanti-mildew compoundthuốc diệt nấmboiler compoundchất chống lắng cặncompound amounttổng vốn lãicompound annual increasenút tăng trưởng phức hợp hàng nămcompound annual returnchi phí lãi kép mặt hàng nămcompound arbitrageác-bít hối hận đoái képcompound arbitrageđầu cơ hối hận đoái đa giáccompound arbitrage acbitacche phức hợpcompound arbitrage rateăn năn suất phức toán (vào vấn đề đầu cơ hối đoái)compound averagesố trung bình képcompound barmmen rượu láo hợpcompound bonustiền thưởng trọn képcompound bonuschi phí thưởng kxay (bảo hiểm)compound compressortrang bị nén đa kỳcompound compressorsản phẩm nén nhị kỳcompound discountkhuyến mãi (lãi) képcompound entrybút tân oán képcompound essencetinch dầu lếu láo hợpcompound evaporatortrang bị bốc tương đối các nồicompound fatchất mập lếu hợpcompound functionhàm số phức hợp. compound growthnấc lớn lên gộpcompound interestlãi gộpcompound interestlãi képcompound interest depreciationcách thức khấu hao lãi képcompound interest formulaphương pháp lãi képcompound interest method of depreciationcách thức khấu hao theo lãi képcompound journal entrymục ghi sổ láo hợpcompound journal entrymục ghi sổ nhật ký kết tinh vi <"kɔmpaund> o hợp thể; hợp chất - Cơ cấu cần sử dụng để truyền năng lượng từ động cơ chính thanh lịch nhiều nguồn. Trên thiết bị khoan, cơ cấu này được sử dụng để truyền động từ động cơ điezen hoặc điện quý phái các máy móc khác.

Xem thêm: Guide Fiora Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ Và Cách Chơi Fiora Mới Nhất


Xem thêm: Tra Cứu Chỉ Số Cầu Thủ Trong Fifa Online 3, Cách Đọc Bài Review Nhanh


- Nối nhị hoặc nhiều động cơ. - Một chất có mặt bởi sự kết hợp của nhị hoặc nhiều ngulặng tố theo tỷ lệ nhất định. - Một chất sứt trơn trên đường ren ống. o hợp chất, hỗn hợp; sự hỗn hợp; thành phần § acyclic compound : hỗn hợp ko vòng § addition compound : hợp chất cộng § aliphatic compound : hỗn hợp lớn § alkyl-sulphur compound : hợp chất ankyl sunfua § antiknochồng compound : (hợp) chất chống nổ § antirust compound : chất chống gỉ § aromatic compound : hợp chất thơm § asphaltic compounds : các hợp chất atphan § binary compound : hợp chất kép § boiler compound : chất phòng gắt (nồi hơi) § cable compound : dầu tẩm Cáp Sạc § carbocyclic compound : hợp chất cacboxiclic, hợp chất vòng cacbon § chain compound : hợp chất mạch § chemical compound : hợp chất hóa học § clathrate compound : hợp chất mạng § cleansing compound : chất có tác dụng sạch, hỗn hợp làm cho sạch § closed chain compound : hợp chất mạch kín đáo § commutator compound : một thứ dầu nhờn chế từ parafin và sáp ong (dành riêng cho thứ phân phát điện) § coordination compound : hỗn hợp phối trí § cutting oil compound : hỗn hợp dầu cắt § cyclic compound : hợp chất vòng § deutero compound : hợp chất đơteric § diago compound : hợp chất điazo § drawing compound : hợp chất cất, phần cất § extreme pressure compound : chất thoa trơn cao cấp, dầu cao thế § grinding compound : chất mài, cắt kim cương § heterocyclic compound : hợp chất dị vòng § high-pressure thread compound : dầu ren cao áp § homocyclic compound : hợp chất đồng vòng § ignition control compound : hỗn hợp điều chỉnh sự bốc cháy (phụ gia xăng) § impregnating compounds : chất tẩm, chất thấm § inorganic compounds : hợp chất vô cơ § joint compound : chất quẹt trơn khớp nỗi, dầu mỡ bản lề § journal compound : chất thoa trơn ngõng trục, dầu mỡ ngõng trục § junction box compound : dầu mỡ hộp nối, dầu mỡ hộp cáp § labeled compound : hợp chất đánh dấu § molecular compounds : hợp chất phân tử § open chain compound : hợp chất mạch hở § organic compounds : hợp chất hữu cơ § phosphorous compound : hợp chất tất cả photpho § ping compound : hợp chất khiến nổ § pipe joint compound : hợp chất sử dụng để sứt chỗ nối ống § polar compounds : những hợp chất phân cực § pure petroleum compound : hợp chất dầu tế bào thuần § quaternary ammonium compounds : hợp chất amoni bậc bốn § ring compound : hợp chất vòng § saturated compounds : những hợp chất bão hòa § selenium compound : hợp chất selen § sulphur compound : hợp chất sunfua § tagged compound : chất đánh dấu § thread compound : (hợp) chất mỡ dùng cho ren § unsaturated compound : hợp chất chưa bão hòa § valve sầu grinding compound : mỡ mài xuppap § wire rope compound : mỡ dùng đến cáp kyên ổn loại