Conscience Là Gì

  -  

Ý thức cùng lương tâm khác nhau như nắm nào? Hai quan niệm này đôi khi hay bị nhầm lẫn vào ngôn ngữ từng ngày (đặc biệt trong giờ Anh – ND), mà lại hai từ bỏ này thực sự có nghĩa rất khác nhau trong bối cảnh tâm lý học. Hãy cùng mày mò kỹ hơn định nghĩa và biện pháp phân biệt hai quan niệm này.

Bạn đang xem: Conscience là gì

How does the conscious differ from the conscience? These two terms are sometimes confused in common everyday usage, but they actually mean very different things within the field of psychology. Let’s take a closer look at what each term means và how you can distinguish between the two concepts.

*

Lương tâm và Ý thức. Conscience vs. Conscious

Lương tâm là một phần trong tính cách giúp bạn xác định điều đúng sai. Nó là cái khiến cho bạn cảm xúc tội lỗi khi chúng ta làm điều gì đấy sai trái và giúp cho bạn cảm thấy giỏi khi có tác dụng điều gì đấy tử tế.

Your conscience is the part of your personality that helps you determine between right và wrong. It is what makes you feel guilty when you do something bad & good when you vày something kind.

Trong học thuyết của Freud, lương chổ chính giữa là 1 phần của khôn xiết Ngã, chứa đựng những thông tin về mẫu bị coi là xấu hay tiêu cực bởi bố mẹ và xóm hội – tất cả những giá chỉ trị bạn làm việc và thu nhận trong suốt quy trình lớn lên. Lương tâm lộ diện theo thời gian khi bạn tiếp thu những thông tin về cái bị coi là đúng không nên bởi fan chăm sóc, các bạn bè, và nền văn hóa truyền thống nơi bạn sống.

In Freudian theory, the conscience is part of the superego that contains information about what is viewed as bad or negative by your parents and by societyall the values you learned và absorbed during your upbringing. The conscience emerges over time as you absorb information about what is considered right & wrong by your caregivers, your peers, and the culture in which you live.

Ý thức, khía cạnh khác, là nhấn thức của bạn về bạn dạng thân và trái đất quanh bạn. Trong phần lớn các thuật ngữ diện tích lớn thì nghĩa của từ này là tỉnh giấc thức cùng nhận ra/nhận thức. Trong tâm lý học, ý thức bao hàm tất cả rất nhiều thứ phía bên trong phạm vi nhấn thức của bạn bao gồm cảm nhận, cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ, ký kết ức và gần như mộng tưởng.

Your conscious, on the other hand, is your awareness of yourself & the world around you. In the most general terms, it means being awake và aware. In psychology, the conscious mind includes everything inside of your awareness including things like perceptions, sensations, feelings, thoughts, memories, và fantasies.

Mặc dù lương trọng tâm và ý thức là hai phạm trù rất khác biệt nhưng ý thức và và thức giấc thức trong thực tế lại có tương tác với nhau.

Xem thêm: Học Cách Nhảy Bunny Trong Truy Kich, Nhảy Bunny Trong Game Truy Kích

While conscience and conscious are two very different things, conscious và consciousness are in fact related to one another.

Tỉnh thức là đều trải nghiệm bạn đã đạt được lúc tỉnh táo, phần đông nhận thức của chính các bạn về suy nghĩ, cảm xúc, ký kết ức và xúc cảm nội tâm. Thức giấc thức hay được ví như một mẫu suối, liên tục biến hóa theo dòng cân nhắc và đầy đủ trải nghiệm tăng lên và giảm xuống trong trái đất quanh bạn.

Your consciousness refers khổng lồ your conscious experiences, your individual awareness of your own internal thoughts, feelings, memories, and sensations. Consciousness is often thought of as a stream, constantly shifting according to lớn the ebb và flow of your thoughts & experiences of the world around you.

Ý thức và tỉnh thức có thể rất nặng nề để giảm nghĩa. Theo như nhà tư tưởng học với nhà triết học William James đã từng lý giải, “Chúng ta biết chân thành và ý nghĩa của nó lâu đến mức không một ai nhờ ta tư tưởng nó cả.” mặc dù nhiên, một số chuyên viên cho rằng ai đang “nhận thức” được cái gì đó nếu như bạn có thể dùng ngôn từ để miêu tả chúng.

The conscious and consciousness can be difficult khổng lồ pin down. As the psychologist & philosopher William James once explained, “Its meaning we know so long as no one asks us to define it.” However, some experts suggest that you are considered conscious of something if you are able to lớn put it into words.

Định nghĩa và Quan sát. Definitions and Observations

Có một trong những thứ cần lưu ý giúp chúng ta phân biệt được hai thuật ngữ này. Theo thuyết phân trung tâm của Freud về tính chất cách, trọng điểm trí hay được ví như 1 tảng băng trôi. Phần băng rất có thể được thấy được từ mặt nước trở lên đại diện cho ý thức. Nó là mẫu ta thừa nhận thức được và rất có thể mô tả và nói một phương pháp rõ ràng. đa số nhất của tảng băng thực thụ lại chìm bên dưới mặt nước, là loại mà Freud ví như trung khu trí vô thức, hay toàn bộ những suy nghĩ, cam kết ức, và tạo động lực thúc đẩy nằm quanh đó vùng kiểm soát của ý thức.

There are a few things to note that might help you keep these two terms separate in your mind. According khổng lồ Freud’s psychoanalytic theory of personality, the mind is often likened khổng lồ an iceberg. The part of the iceberg that can be seen above the surface of the water represents conscious awareness. It is what we are aware of & can describe and articulate clearly. The largest part of the iceberg actually lies below the surface of the water, which Freud compared to the unconscious mind, or all the thoughts, memories, and urges that are outside of our conscious awareness.

*

Các chuyên gia khác cũng để ý rằng thức giấc thức không những là một quy trình tinh thần độc nhất vô nhị độc lập. Nhóm người sáng tác Bernstein, Penner cùng Roy giải thích, “Tỉnh thức nói bình thường được khái niệm là nhận thức hầu hết suy nghĩ, hành động, cảm xúc, cảm giác, cảm thấy và những quy trình khác diễn ra trong trung khu trí. Định nghĩa này cho rằng tỉnh thức là một trong khía cạnh vào nhiều quá trình diễn tiến tinh thần khác thay vày chỉ là một quá trình độc nhất. Ví dụ, đông đảo ký ức có thể có ý thức, mà lại tỉnh thức không chỉ bao hàm ký ức. Hồ hết cảm thừa nhận của bạn có thể có ý thức mà lại tỉnh thức không chỉ có là cảm nhận.”

Other experts also note that consciousness is not just a singular mental process. “Consciousness is generally defined as awareness of your thoughts, actions, feelings, sensations, perceptions, and other mental processes,” explain authors Bernstein, Penner, và Roy. “This definition suggests that consciousness is an aspect of many mental processes rather than being a mental process on its own. For example, memories can be conscious, but consciousness is not just memory. Perceptions can be conscious, but consciousness is not just perception.”

Mặt khác, lương tâm là mẫu giữ các bạn không hành xử theo những thôi thúc và mong ước cơ phiên bản nhất. Lương tâm của bạn là căn nguyên đạo đức giúp dẫn lối cho hồ hết hành vi thuận làng mạc hội và hướng dẫn giúp hạn hành xử theo một cách được đông đảo xã hội đồng ý và thậm chí là là đầy tính vị tha.

Xem thêm: Nằm mơ thấy bắt được nhiều cá đánh con gì?

The conscience, on the other hand, is what keeps you from acting upon your most basic urges and desires. Your conscience is the moral basis that helps guide prosocial behavior & leads you to behave in socially acceptable & even altruistic ways.