DESTINATION LÀ GÌ

  -  

đích, chốn, mục tiêu dự định là các bản dịch số 1 của "destination" thành tiếng trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: She is destined khổng lồ be sold for political currency. ↔ Số phận của cô ý ta là bị bán đi vì mục tiêu chính trị.


She is destined khổng lồ be sold for political currency.

Số phận của cô ta là bị cung cấp đi vì chưng mục đích chính trị.


*

*

And the Promised Land was right before them, so they had just to move toward it as a ship moves toward a light marking its destination.

Bạn đang xem: Destination là gì


Giờ đây, Đất hẹn ở ngay lập tức trước mắt. Chúng ta chỉ bài toán tiến vào, như nhỏ tàu tiến tới ánh sáng báo hiệu nơi cập bến.
In July 2019, Google will update the Destination Requirements policy to disallow advertising for destinations that trifactor.vnolate phầm mềm or website store policies lượt thích Google Play or Chrome Developer Programme policies.
Vào tháng 7 năm 2019, Google sẽ cập nhật chính sách Yêu mong về đích mang đến để không cho phép quảng cáo cho những đích cho trifactor.vn phạm chính sách của áp dụng hoặc shop web như Google Play hoặc chế độ Chương trình giành riêng cho nhà cải cách và phát triển Chrome.
Nếu một sản phẩm "Bị tự chối", tức là mặt mặt hàng đó không thể hiển thị trong điểm đến chúng ta đã chọn.
Some New Age believers engage in travel lớn locations they consider important according lớn their beliefs; for example, Stonehenge is a popular destination among New Age seekers.
Một số tín trang bị Thời đại mới tham gia du lịch đến các địa điểm mà người ta cho là quan trọng đặc biệt theo niềm tin của họ; ví dụ, Stonehenge là 1 trong những điểm đến nổi tiếng trong các những fan đi theo Thời đại Mới.
Separate robust control system modes are designed in order khổng lồ address the rapid magnetic head traversal operation, known as the seek, a transitional settle operation as the magnetic head approaches its destination, và a track following mode during which the disk drive performs its data access operation.
Các chính sách điều khiển chắc chắn riêng biệt được thiết kế theo phong cách để giải quyết vấn đề hoạt động giao cắt của đầu trường đoản cú được cấp tốc chóng, được hotline là kiếm tìm kiếm, một chuyển động chuyển tiếp lúc đầu trường đoản cú tiếp cận đích tới của nó, và một chế độ bám theo lốt trong thời hạn ổ đĩa thực hiện hoạt động truy cập dữ liệu của nó.
The items object should have a key that corresponds khổng lồ the primary identifier of the product or sertrifactor.vnce (for example, ID or destination) & a google_business_vertical key that represents the type of feed that the identifier should be matched against.
Đối tượng items phải có khóa khớp ứng với quý hiếm nhận dạng thiết yếu của sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ (ví dụ: ID hoặc destination) với khóa google_business_vertical miêu tả loại nguồn cấp dữ liệu mà giá trị nhận dạng đề xuất khớp.
He was originally destined to be a merchant, but after a trifactor.vnsit to lớn Sinai in 1817 he developed an interest in natural history.
Ông ban sơ dự định theo ngành yêu đương gia, dẫu vậy sau một chuyến thăm đến bán đảo Sinai vào năm 1817 ông đã cải cách và phát triển sự quan tâm đến lịch sử từ nhiên.
He said, “It seems as though the adversary was aware ... That I was destined khổng lồ prove a disturber and an annoyer of his kingdom.” 16 I have written in the margin of my scriptures, “Be a disturber!”
Ông nói: “Có thể nói rằng quân địch nghịch đã nhận biết rằng tôi đang lãnh một thiên chức để xới trộn với quấy rầy quốc gia của hắn”16 Tôi sẽ trifactor.vnết bên rìa của thánh thư của tôi, “Là một kẻ xáo trộn!”
Despite being the country’s premier sea side destination, after decades of war & upheaval the town và its infrastructure remain very much disjointed and architecturally unimpressive.

Xem thêm: Game Tây Du Chi Lộ - Webgame Thông Thiên Tây Du


Mặc mặc dù cho là điểm đến bậc nhất của đất nước, sau khá nhiều thập kỷ cuộc chiến tranh và dịch chuyển thị trấn và hạ tầng của nó vẫn tồn tại rất rời rộc rạc và phong cách xây dựng không ấn tượng.
Enable this option if you want to tải về your pictures into automatically created file date-based sub-albums of the destination album
Bật tùy chọn này nếu bạn muốn tải các ảnh về bộ ảnh phụ dựa vào ngày tháng tập tin của album ảnh đích, được chế tạo tự động
They explained that they had followed the signs showing the way, and with care & effort, they had reached their destination.
Họ lý giải rằng họ đã đi được theo phần lớn tấm đại dương chỉ đường, và bằng cách đi cẩn thận và vậy sức, họ đã từng đi tới đích.
If you notice any low performing automatic placements, consider adding them khổng lồ your managed placements, selecting a lower bid, and optimizing your ad text and destination URLs to improve performance.
Nếu các bạn nhận thấy ngẫu nhiên vị trí auto kém tác dụng nào, hãy để mắt tới thêm nó vào vị trí được cai quản lý, chọn giá thầu thấp rộng và buổi tối ưu hóa văn phiên bản quảng cáo cùng URL đích để nâng cấp hiệu suất.
Other notable destinations include Sherman Dam (based on the Hoover Dam), a large secret military base called Area 69 (based on Area 51), a large satellite dish (based on a dish from the Very Large Array), trifactor.vnnewood (based on Hollywood) và the trifactor.vnnewood sign (based on the Hollywood sign) which is located in Mulholland, và many other geographical features.
Những địa điểm đáng chú ý khác bao hàm Đập Sherman (dựa trên Đập Hoover), một doanh trại quân đội bí mật lớn tên là Area 69 (dựa trên Area 51), một chảo vệ tinh lớn (dựa bên trên một chảo vệ tinh nằm trong Very Large Array), trifactor.vnnewood (dựa trên Hollywood) tương tự như nhiều đặc thù địa lý khác.
Hohhot is a popular destination for tourists during the summer months because of the nearby Zhaohe grasslands.
They are bad for users because they can lead to multiple similar pages in user tìm kiếm results, where each result ends up taking the user to essentially the same destination.
Chúng vô ích cho người tiêu dùng vì chúng rất có thể dẫn tới những trang như thể nhau trong hiệu quả tìm kiếm cho những người dùng, trong các số đó về cơ bạn dạng mỗi công dụng đưa người tiêu dùng đến đích đến giống nhau.
If you set up a destination goal lớn signal the completion of an Ecommerce transaction, leave the goal Value field blank.
Nếu bạn tùy chỉnh cấu hình mục tiêu đích để thông báo hoàn vớ một Giao dịch thương mại điện tử, hãy để trống trường giá trị mục tiêu.
Flights over huge oceans, crossing extensive deserts, and connecting continents need careful planning to lớn ensure a safe arrival at the planned destination.

Xem thêm: Bộ 3 Hậu Vệ Cánh Phải Hay Nhất Fifa Online 3, Những Hậu Vệ Cánh Trái Hay Nhất Fifa Online 3


Những chuyến bay trên những đại dương bao la, ngang qua các bãi sa mạc mênh mông, và cất cánh từ lục địa này đến lục địa khác đều rất cần phải có sự hoạch định kỹ lưỡng để đảm bảo đi đến nơi sẽ định một bí quyết an toàn.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M