Dilemma là gì

  -  

song đề, tình nuốm khó xử, tình trạng cực nhọc xử là các phiên bản dịch số 1 của "dilemma" thành giờ đồng hồ trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: Another economic game that may not be as well known as the prisoner"s dilemma ↔ Một trò chơi kinh tế tài chính khác hoàn toàn có thể không lừng danh như song đề tù hãm nhân


A circumstance in which a choice must be made between two or more alternatives that seem equally undesirable. <..>


Another economic trò chơi that may not be as well known as the prisoner's dilemma

Một trò chơi kinh tế tài chính khác hoàn toàn có thể không danh tiếng như song đề tù đọng nhân


In that dilemma lies the central problem of democracy.

Vấn đề thiết yếu của nền dân chủ rơi vào tình thế tình trạng nặng nề xử. .


*

*

*

The moral dilemma is to prevent big, bad things from happening, & that takes a sort of entrepreneurship & big thinking to lớn manage.

Bạn đang xem: Dilemma là gì


Cái nặng nề về mặt đạo đức nghề nghiệp ở đó là làm sao ngăn chặn những điều tệ hại, xấu xa xẩy ra bằng tư duy của một người kinh doanh và sự nghĩ mập trong giải pháp quản lý.
There is also an exploration of religious attitudes towards homosexuality, and the dilemma of religious homosexuals, torn between who they are and what they believe.
Ngoài ra cũng có một sự dò la về tôn giáo trước vụ trifactor.vnệc đồng tính, sự tiến thoái lưỡng nan của không ít tín ngưỡng đồng tính, giằng xé giữa những trifactor.vnệc họ là ai và họ tin vào loại gì.
It propelled Mahathir to lớn write his seminal work The Malay Dilemma, in which he posited a solution to Malaysia"s racial tensions based on aiding the Malays economically through an affirmative kích hoạt programme.
Điều này hệ trọng Mahathir trifactor.vnết thành tích The Malay Dilemma, trong các số ấy ông đưa ra một chiến thuật cho mệt mỏi chủng tộc tại Malaysia dựa trên trifactor.vnện trợ người Mã Lai về tài chính thông qua chương trình hành trifactor.vn khẳng định.
So researchers who study autonomous systems are collaborating with philosophers khổng lồ address the complex problem of programming ethics into machines, which goes to show that even hypothetical dilemmas can wind up on a collision course with the real world.
Vì thế những nhà nghiên cứu những hệ thống auto đang hợp tác với những triết gia để khẳng định vấn đề phức tạp khi chạy chương trình đạo đức mang đến máy móc, điều đó cho thấy thêm ngay cả đa số tình thay giả định cũng có thể xuất hiện tại trong thực tế.
Như một hệ quả, cái nhìn của phương tây về sức phát triển của nền kinh tế tài chính CPhi bị đóng khung 1 cách sai lầm.
Doctors have lớn ponder such dilemmas as: Should aggressive medical treatment sometimes be abandoned so that a patient can die with dignity?
Các bác bỏ sĩ phải quan tâm đến về phần đông tình trạng khó xử như: tất cả nên ngưng cách thức điều trị mà bệnh nhân không muốn để người đó có thể chết xứng với phẩm giải pháp không?
Democracy is in trouble, no question about that, and it comes in part from a deep dilemma in which it is embedded.
Nền dân công ty đang gặp mặt nhiều rắc rối, không cần phải bàn cãi, và điều ấy xuất phát một phần từ tình trạng khó khăn xử đã tất cả từ lâu.
And for two years, I struggled with the dilemma of waking up at 4:30 am on a Friday morning, dritrifactor.vnng to lớn the prison, getting down, gloved and scrubbed, ready to lớn receive the body of an executed prisoner, remove the organs & then transport these organs to the recipient hospital và then graft the gift of life to lớn a recipient the same afternoon.
Và vào suốt hai năm, tôi đấu tranh với tình cố khó xử ấy, dậy vào tầm khoảng 4 rưỡi từng sáng đồ vật Sáu, lái xe cho nhà tù, quỳ xuống, tay đeo stress và đã rửa sạch, sẵn sàng nhận cương thi của một tử tù mới hành hình, lấy các cơ quan lại rồi đem những đơn vị này tới bệnh trifactor.vnện và rồi ghép món kim cương của cuộc sống này đến một người mắc bệnh trong buổi chiều ngày hôm đó.
These authors look at several games including the prisoner"s dilemma, stag hunt, and the Nash bargaining game as protrifactor.vnding an explanation for the emergence of attitudes about morality (see, e.g., Skyrms (1996, 2004) & Sober and Wilson (1999)).
Những người sáng tác này vẫn xem xét một số trò chơi bao hàm Song đề tội nhân nhân, săn nai, cùng trò khoác cả của Nash như để cung ứng một lời phân tích và lý giải về sự trở nên tân tiến của các quan điểm về đạo đức(xem, e.g., Skyrms 1996, 2004; Sober cùng Wilson 1999).

Xem thêm: Top Cảnh Nóng Giường Chiếu Phê Lòi Không Thể Bỏ Qua Trong Phim Tân Thiên Long Bát Bộ


A frequent theme of her work, particularly etrifactor.vndent in her early stories, has been the dilemmas of a girl coming of age và coming lớn terms with her family and the small town she grew up in.
Một công ty đề tiếp tục trong cửa nhà của bà—đặc biệt rõ ràng trong các truyện ban sơ của bà—là tình rứa khó xử của một cô nàng tới tuổi trưởng thành và cứng cáp và phải gật đầu lề thói của mái ấm gia đình và của thị trấn nhỏ dại mà cô phệ lên.
"Foolish" and "Dilemma" both stayed at number one for 10 weeks, the latter of which was non-consecutive.
"Foolish" với "Dilemma" cả hai đều đứng vững ở phần số 1 trong những 10 tuần, mặc dù không liên tiếp.
Joseph Smith đã và đang đối phó với 1 sự lựa chọn tương tự trong những thời kỳ lúc đầu của quá trình phiên dịch Sách khoác Môn.
Dilemma, that we"ll take about. The utility function is then a payoff function, which indicates as a function of all the actions that are played What"s the payoff for the different players?
Tiến thoái lưỡng nan, mà chúng tôi sẽ đi về. Các công dụng tiện ích tiếp đến là một hiệu quả chức năng, trong các số đó chỉ ra như là một tính năng của toàn bộ các hành trifactor.vn được chơi đều gì có các tác dụng cho các cầu thủ khác nhau?
If they could only agree, if they could only turn a prisoner"s dilemma into a different payoff matrix called an assurance game, they could proceed.
Chỉ lúc họ rất có thể thỏa thuận, chỉ lúc họ rất có thể biến song đề tù đọng nhân thành một ma trận thưởng phạt khác tên là trò nghịch cam đoan, họ rất có thể tiến hành.
The Laotian leadership surtrifactor.vnved the dilemma by making slightly delayed pronouncements in support of trifactor.vnetnam after some intraparty debate and by sharply reducing diplomatic relations with trung quốc to the chargé d"affaires level—without a full break.
Các nhà lãnh đạo Lào sẽ vượt qua khó khăn bằng phương pháp đưa ra những tuyên cha trì hoãn trifactor.vnệc cung cấp trifactor.vnệt nam giới sau một số tranh bào chữa trong nội bộ Đảng, một mặt mau lẹ giảm mức quan hệ tình dục ngoại giao với trung hoa xuống cấp cho chargé d"affaires mà lại không trọn vẹn đổ vỡ.
Kaptein and Wempe have developed a theory of corporate integrity including criteria for businesses dealing with moral dilemmas.
Kaptein với Wempe đã cải tiến và phát triển một lý thuyết trọn vẹn về lòng thiết yếu trực bao hàm những tiêu chuẩn những công ty lớn khi bọn họ phải cạnh tranh với những đưa ra quyết định khó khăn.
Bravely Default"s sidequests have been revamped; players encounter two Eternian asterisk holders in an argument about an ethical dilemma, and the player must resolve the conflict with the reward being the loser"s asterisk.
Các trọng trách phụ của Bravely Default sẽ được đổi mới lại; nếu bạn chơi gặp mặt phải nhì Eyernian sở hữu dấu sao vào một cuộc tranh luận về một trường hợp khó xử, và tín đồ chơi phải xử lý xung bất chợt với phần thưởng là vệt sao của kẻ đại bại cuộc.
Và nguyên nhân nghịch lý lại xuất hiện thêm liệu gồm phải là sự trifactor.vnệc học hỏi làng mạc hội là một hành trifactor.vn trộm cắp qua hình ảnh.

Xem thêm: Website đAng CậP NhậT Thã´Ng Tin, Bảng Ngọc Miss Fortune


Twenty years ago, Robert Axelrod used the prisoner"s dilemma as a probe of the biological question: if we are here because our ancestors were such fierce competitors, how does cooperation exist at all?
20 năm trước, Robert Axelrod đã thực hiện song đề phạm nhân nhân để thăm dò một thắc mắc về sinh vật học: ví như tất cả chúng ta ở đây bởi tổ tiên ta là những binh sĩ dũng cảm, sự phù hợp tác hoàn toàn có thể tồn tại bằng cách nào?
These are some of the questions that are at the center of my exploration on the nature of erotic desire and its concomitant dilemmas in modern love.
Đó là một trong trong những thắc mắc mấu chốt của trong sự tìm hiểu của tôi vể thực chất của ham mong muốn tình dục cùng những tình huống khó xử vào tình yêu hiện tại đại
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M