Discrimination là gì

  -  
treating a person or particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality, etc.: Until 1986 most companies would not even allow women lớn take the exams, but such blatant discrimination is now disappearing.

Bạn đang xem: Discrimination là gì

Bài Viết: Discrimination là gì

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ Cambridge.Học hầu hết tự bạn phải tiếp xúc một cách thức sáng sủa.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Liên Quân Mùa Xuân 2020, Đấu Trường Danh Vọng

the treatment of a person or particular group of people differently, in a way that is worse than the way people are usually treated: the practice of treating particular people, companies, or products differently from others, especially in an unfair way: He will work in partnership with a range of organizations lớn help eliminate discrimination against disabled people.victims/targets of discrimination People sometimes have sầu difficulty perceiving themselves as victims of discrimination.

Xem thêm: Sau Khi Xăm Xong Kiêng Gì Sau Khi Xăm Để Có Hình Xăm Đẹp, Sau Khi Xăm Hình Nên Lưu Ý Gì

discrimination on the basis of/grounds of sth Federal law bans discrimination on the basis of gender.discrimination between sth (cùng sth) The new laws reduce the possibility of unfair discrimination between companies seeking lớn list on the Exchange.


*

*

*

*

Tìm kiếm vận dụng từ điển của Shop chúng tôi ngay lúc này và chắc chắn rằng rằng chúng ta không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ một lần tiếp nữa.Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bởi cách làm nháy đúp chuột Những tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Những quy cách thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Discrimination Là Gì – Wage định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://trifactor.vn Discrimination Là Gì – Wage định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích