DISPOSAL LÀ GÌ

  -  
disposal tức thị gì, tư tưởng, các thực hiện với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phân phát âm disposal giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của disposal.

Bạn đang xem: Disposal là gì


Từ điển Anh Việt

disposal

/dis"pouzəl/

* danh từ

sự sắp xếp, sự thu xếp, sự bố trí, biện pháp thu xếp, phương pháp cha trí

sự quăng quật vứt đi, sự phân phối tống đi

sự bán, sự chuyển nhượng ủy quyền, sự nhượng lại

for disposal: nhằm bán

disposal of property: sự ủy quyền tài sản

sự tuỳ ý sử dụng

at one"s disposal: tuỳ ý sử dụng

khổng lồ place something at someone"s disposal: nhằm vật gì đến ai tuỳ ý sử dụng

lớn have entire disposal of something: có toàn quyền sử dụng mẫu gì

I am at your disposal: ngài có thể tuỳ ý sử dụng tôi được, tôi chuẩn bị sẵn sàng phục vụ ngài

disposal

sự xếp đặt; sự khử; sự loại


Từ điển Anh Việt - Chuim ngành

disposal

* khiếp tế

bán

bán tống đi

bố trí

chuyển nhượng

loại bỏ thanh hao lý

nhượng lại

sự bán đi

sự sắp đặt

sự vứt bỏ đi

tkhô cứng lý

tùy ý sử dụng

* kỹ thuật

sự bố trí

sự khử

sự loại

sự loại bỏ

sự tiêu hủy

sự xắp xếp

sự xếp đặt

cơ khí và công trình:

sự thải

toán và tin:

sự xắp đặt


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học tự vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu hàng ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm soát.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích đúng theo từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 từ bỏ.

Xem thêm: Tải Chiến Cơ Huyền Thoại Hack, Chiến Cơ Huyền Thoại: Chiến Tranh Không Gian


*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang bé trỏ vào ô search kiếm và để ra khỏi.Nhập từ bỏ yêu cầu tra cứu vào ô tìm kiếm tìm cùng xem những tự được gợi nhắc hiển thị bên dưới.khi bé trỏ đã phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,áp dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch rời thân các từ bỏ được lưu ý.Sau đó nhấn (một đợt nữa) giúp thấy chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm kiếm vào ô tìm kiếm tìm với xem những tự được lưu ý hiển thị dưới.Nhấp chuột vào từ bỏ hy vọng coi.

Xem thêm: Tặng 3342 Giftcode Thành Chiến Mobile Độc Quyền Từ Nph Sgc, Vltk Công Thành Chiến


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá nthêm bạn sẽ ko bắt gặp từ bỏ bạn muốn kiếm tìm vào danh sách gợi nhắc,khi ấy bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau nhằm chỉ ra từ bỏ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*