Disposition Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
disposition disposition<,dispə"zi∫n>danh trường đoản cú sự sắp tới xếp, sự sắp đặt, giải pháp sắp xếp, cách sắp xếp a defector revealed the disposition of the enemy fleet một tên đào ngũ đã bật mý đội hình của chiến hàm địch (disposition khổng lồ something / to vày something) khuynh hướng, thiên hướng a disposition khổng lồ jealousy/to be jealous xu thế hay ganh there was a general disposition khổng lồ ignore the problem xu thế chung là phớt lờ vấn đề này tính tình, tâm tính, tính khí a calm/irritable/cheerful/boastful disposition tính khí điềm đạm/cáu gắt/vui vẻ/hay khoe khoang
*
/,dispə"ziʃn/ danh trường đoản cú sự sắp đến xếp, sự sắp đặt, biện pháp sắp xếp, cách bố trí ((thường) số nhiều) (quân sự) kế hoạch; sự chuẩn chỉnh bị, cách sắp xếp lực lượng (tấn công hoặc phòng ngự) sự dùng, sự tuỳ ý thực hiện to lớn have something at one"s disposition gồm cái gì được tuỳ ý áp dụng khuynh hướng, thiên hướng; ý định to lớn have a disposition to something có xu hướng (thiên hướng) về vật gì tính tình, trọng tâm tính, tính khí to lớn be of a cheerful disposition bao gồm tính khí mừng quýnh sự bán; sự đưa nhượng, sự nhượng lại disposition of property sự chuyển nhượng tài sản sự sắp xếp (của trời); mệnh trời
*