Edge Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

edge
*

edge /edʤ/ danh từ lưỡi, cạnh sắc đẹp (dao...); tính sắcknife has no edge: dao này không sắc bờ, gờ, cạnh (hố sâu...); rìa, lề (rừng, cuốn sách...) đỉnh, sinh sống (núi...) (như) knife-edge (nghĩa bóng) chứng trạng nguy khốn; dịp gay go, thời gian lao đaolớn be on edge bực mình dễ cáukhổng lồ have sầu the edge on somebody: (tự lóng) làm việc vậy lợi thế aito set someone"s teeth on edge khiến cho ai bực mình; tạo cho ai sợi người; khiến cho ai kinh tởmto take the edge off one"s appetite khiến cho ăn mất ngon tạo nên đỡ đóilớn take the edge off someone"s argument tạo cho vẻ ngoài của ai mất dung nhan cạnh ngoại đụng từ mài dung nhan, giũa sắt viền (áo...); làm bờ cho, làm cho gờ cho, làm cho cạnh cho xen (đồ vật gi, câu...) vào, len (mình...) vào; dịch dần vàoto edge one"s way into lớn a job: len lách vào trong 1 các bước gì nội rượu cồn từ đi né lên, lách lênto lớn edge away nhàn hạ dịch xa ra (mặt hàng hải) đi xa ralớn edge off mài mỏng mảnh (lưỡi dao...) (như) to edge awaykhổng lồ edge on ảnh hưởng, thúc giục
danh từ o gờ, rìa, đường viền; form (bản đồ); sống (núi) động từ o mài sắc § dividing edge : rìa phân loại, giới hạn phân loại § drill edge : răng lưỡi khoan § knife edge : lưỡi dao (của cân) § reef edge : gờ của ám tiêu § shelf edge : rìa ngoài thềm lục địa, gờ thềm lục địa § straight edge : thước chữ T, êke kép § stratigraphic top edge : giới hạn trên của địa tầng § edge lease : vùng đất rìa Vùng đất bao gồm dầu khí ở rỡ giới một mỏ Chỗ tiếp xúc dầu/nước hoặc khí/nước nằm ở dưới khoảng đất này § edge player : người thử khoan vùng rìa Người hoặc công ty gánh nhận vùng đất với khoan giếng xung quanh rìa của mỏ dầu § edge values : điểm lộ dầu Các điểm tập trung cao độ của hiđrocacbon bên trên mặt đất, hình thành do vi thấm rỉ ở trên chỗ tiếp xúc dầu/nước bên trên bể chứa dưới đất § edge water : nước rìa Nước tự bởi bao gồm ở biển vỉa chứa dầu hoặc khí § edge well : giếng ven rìa Giếng khoan xuống sườn của một cấu tạo hoặc tinh ma giới ko kể của một vỉa sản xuất Giếng ven rìa gọi là giếng biên mỏ thường gần chỗ tiếp xúc dầu/nước
*

*

*

edge

Từ điển Collocation

edge noun

1 place where sth ends

ADJ. top the top edge of the picture frame | bottom, lower | inner, inside | outer, outside | front | northern, southern, etc. | very Erosion has left the house perched on the very edge of the cliff. | cliff, water"s A row of boats was beached at the water"s edge.

VERB + EDGE reach We had reached the edge of the maps và didn"t know which way lớn go. | skirt The road skirts the western edge of the forest.

PREPhường. along the ~, around/round the ~ Smoke was making its way around the edges of the door. | at the ~ Soon we were at the edge of the woods. | on the ~ She sat on the edge of her bed. | over the ~ The oto rolled over the edge of the cliff.

PHRASES right on the edge They live right on the edge of town.

2 sharp side of sth

ADJ. sharp | cutting | serrated a knife with a serrated edge | jagged, ragged, rough | smooth | blunt

VERB + EDGE sharpen

3 advantage

ADJ. competitive | slight | decided

VERB + EDGE give sầu sb/sth | gain, have sầu lớn gain a competitive edge over rival suppliers

PREP. ~ over The intensive sầu training she had done gave her the edge over the other runners.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Edge là gì

a sharp side formed by the intersection of two surfaces of an object

he rounded the edges of the box

a slight competitive advantage

he had an edge on the competition

v.

Xem thêm: ‎ Làm Gì Phải Hốt By Justatee, Hoàng Thùy Linh, Đen On, ‎Làm Gì Phải Hốt

provide with an edge

edge a blade


Microsoft Computer Dictionary

n. Acronym for Enhanced Data Rates for Global Evolution or Enhanced Data Rates for GSM & TDMA Evolution. A third-generation enhancement to the Global System for mobile Communications (GSM) wireless service, which allows data, multitruyền thông media services, and applications to be delivered on broadbvà at rates up khổng lồ 384 Kbps.

Xem thêm: Lộ Giới Là Gì ? Điều Kiện Được Bồi Thường Xây Nhà Cần Cách Lộ Giới Bao Nhiêu Mét

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In graphics, a border joining two polygons. 2. In data structures, a link between two nodes on a tree or graph. See also graph, node (definition 3), tree.

English Synonym và Antonym Dictionary

edges|edged|edgingsyn.: border bound fringe