Emphasize Là Gì

  -  
Dưới đấy là những chủng loại câu có chứa từ bỏ "emphasize", trong bộ từ điển trường đoản cú điển y học Anh - trifactor.vnệt. Bạn có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bỏ emphasize, hoặc xem thêm ngữ cảnh áp dụng từ emphasize trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - trifactor.vnệt

1. Emphasize the wholesome benefits of fearing Jehovah.

Bạn đang xem: Emphasize là gì

nhấn mạnh vấn đề trifactor.vnệc kính sợ hãi Đức Giê-hô-va đem về những tác dụng lành to gan lớn mật nào.

2. Emphasize regular use of magazines in field sertrifactor.vnce.

Hãy nhấn mạnh vấn đề trifactor.vnệc dùng rất nhiều đặn các tạp chí trong các bước rao giảng.

3. Emphasize local arrangements for the special public talk.

thông báo những sắp đặt của hội thánh về bài xích diễn văn công cộng đặc biệt.

4. □ What two requisites for true religion did James emphasize?

□ Gia-cơ nhấn mạnh đến hai đk nào mà lại tôn giáo thật bắt buộc hội đủ?

5. How does Paul’s letter to lớn the Ephesians emphasize unity?

Lá thư Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô nhấn mạnh vấn đề sự phù hợp nhất như vậy nào?

6. (b) How did Jesus emphasize the need for endurance?

(b) Chúa Giê-su nhấn mạnh thế nào về tầm đặc biệt của sự bền bỉ?

7. They advocate minimal defense spending, and emphasize economic growth.

họ ủng hộ ngân sách chi tiêu quốc phòng ở tầm mức tối thiểu, với nhấn mạnh phát triển kinh tế.

8. How did Paul emphasize the need for spiritual armor?

Phao-lô nhấn mạnh nhu cầu cần có khí giới thiêng liêng như thế nào?

9. I emphasize leather because it is so widely used.

Tôi nhấn mạnh về domain authority thú vì chưng nó được sử dụng rộng rãi.

10. 7, 8. (a) How did the Law emphasize mercy and compassion?

7, 8. A) lao lý này nhấn mạnh lòng nhân hậu và trắc ẩn như vậy nào?

11. How should that influence what you emphasize in the inditrifactor.vndual sentences?

Ý này phải tác động thế nào tới những chữ chúng ta nhấn mạnh trong những câu?

12. Does he emphasize personal & material interests more than spiritual interests?

người đó bao gồm chú trọng mang đến vật hóa học và phiên bản thân nhiều hơn thế những điều thiêng liêng không?

13. Emphasize that the special public talk “Who Really Is Jesus Christ?”

cho biết thêm bài diễn văn quan trọng đặc biệt có chủ thể “Chúa Giê-su Ki-tô thật sự là ai?”

14. Experts in the field of education emphasize the value of retrifactor.vnew.

Những chuyên trifactor.vnên trong ngành giáo dục nhấn khỏe khoắn giá trị của bài toán ôn lại.

15. Lớn emphasize their role, pilots were often portrayed larger than other sailors

người lái xe tàu thường được vẽ to hơn những fan khác để nhấn mạnh vai trò của ông

16. Emphasize the need always to lớn direct newly interested ones khổng lồ congregation meetings.

nhấn mạnh vấn đề nhu cầu luôn luôn luôn hướng dẫn người mới để ý đến dự cuộc họp hội thánh.

17. A limited amount of such material may emphasize the timeliness of your talk.

Một không nhiều tài liệu như thế rất có thể làm trông rất nổi bật tính chất đúng vào lúc của bài bác giảng.

18. The Book of Mormon does not dilute nor diminish nor de-emphasize the Bible.

Sách mang Môn ko làm giảm sút giá trị hoặc tranh chấp với khiếp Thánh.

19. Also emphasize thoughts that relate khổng lồ the boldface subheading under which the material appears.

Cũng hãy nhấn mạnh vấn đề những ý tưởng phát minh liên quan mang lại tiểu đề in đậm.

20. If you want an example lớn emphasize the famous word: everyone supplies unique to everyone...

bên trên bệ phóng là kết quả này tuyệt vời.. Của buôn bản hội để nhấn mạnh vấn đề cụm từ:

21. Modern eye makeup includes mascara, eyeliner, eye putty, and eye shadow to emphasize the eyes.

Những sản phẩm trang điểm mắt hiện tại đại bao gồm Mascara, cây trifactor.vnết kẻ mắt, keo dán giấy kích mí với phấn mắt để tô điểm thêm cho đôi mắt.

22. Emphasize benefits youths reap by their good example & the value of “Young People Ask . . .” articles.

Xem thêm: Đa Ối Là Gì - Đa Ối Khi Mang Thai

Hãy nhấn mạnh vấn đề các ích lợi thâu thập được nhờ vào gương giỏi của tín đồ trẻ.

23. (Ephesians 5:22-33) As we can see, Paul’s inspired words emphasize the need for love and respect.

(Ê-phê-sô 5:22-33) cụ thể là phần đa lời được soi dẫn của Phao-lô nhấn mạnh vấn đề sự cần thiết của tình thương thương và sự kính trọng.

24. The apostle Paul used the related word an·tiʹly·tron khổng lồ emphasize the value of the price paid as the ransom.

Sứ đồ gia dụng Phao-lô dùng chữ liên hệ an·tiʹly·tron để nhấn mạnh vấn đề giá trị của giá nên trả để gia công giá chuộc.

25. Since the number three at times symbolizes intensity, the three ribs may also emphasize the symbolic bear’s greed for conquest.

bởi thỉnh thoảng số lượng ba tượng trưng cho trifactor.vnệc gây cấn, nên bố chiếc xương sườn có thể nhấn dũng mạnh đến tham vọng đoạt được của con gấu tượng trưng.

26. Later in life, Richard Bellman"s interests began khổng lồ emphasize biology và medicine, which he identified as "the frontiers of contemporary science".

Sau đó, Richard Bellman bước đầu tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và dược học, nhưng mà ông coi là "giới hạn của khoa học đương thời".

27. When reading scriptures, make it a habit to emphasize the words that directly support your reason for referring lớn those texts.

khi đọc những câu kinh Thánh, tập thói quen nhấn mạnh vấn đề những tự trực tiếp chứng minh lý vày đọc các câu đó.

28. However, MMOFPS games emphasize player skill more than player statistics, as no number of in-game bonuses will compensate for a player"s inability to lớn aim & think tactically.

tuy vậy, các game MMOFPS lại nhấn mạnh đến khả năng của người chơi nhiều hơn nữa chỉ số nhân đồ của họ, vì chẳng tất cả phần thưởng trong trò chơi nào hoàn toàn có thể bù đắp mang đến một tín đồ chơi không có tác dụng nhắm bắn và lưu ý đến mang trung bình chiến lược.

29. In a speech to lớn an Islamic conference on 30 August 2003, King Fahd condemned terrorism & exhorted Muslim clerics khổng lồ emphasize peace, security, cooperation, justice, và tolerance in their sermons.

Trong bài phát biểu tại một họp báo hội nghị Hồi giáo tổ chức vào trong ngày 30 tháng 8 năm 2003, Quốc vương Fahd chỉ trích công ty nghĩa khủng ba và hô hào những tu sĩ Hồi giáo nhấn mạnh vấn đề đến hoà bình, an ninh, phù hợp tác, công lý với khoan dung trong các bài giảng đạo của họ.

30. Other than khổng lồ shade the spectators in all sectors from the heat of tropical sun, the purpose of this giant ring construction is also lớn emphasize the grandeur of the stadium.

không giống với che chắn khán giả trong toàn bộ các khía cạnh từ sức hot của khía cạnh trời nhiệt độ nhiệt đới, mục tiêu của vấn đề xây dựng dòng nhẫn to con này cũng là để nhấn mạnh vấn đề sự lớn lao của sảnh vận động.

31. Instead, we should respect their trifactor.vnews, emphasize what we may hold in common, và then focus on the positive aspects of our message. —Acts 22:1-3; 1 Corinthians 9:22; Revelation 21:4.

Thay vì vậy, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của họ, nhấn mạnh vấn đề những điểm mình đồng ý với họ, nhằm rồi hướng vào những khía cạnh tích cực và lành mạnh của thông điệp.—Công-vụ 22:1-3; 1 Cô-rinh-tô 9:22; Khải-huyền 21:4.

32. Crab-eating macaques are already an established model organism for studies of atherosclerosis, though Poo chose lớn emphasize neuroscience, naming Parkinson"s disease và Alzheimer"s disease when he appeared on the radio news program All Things Considered in January 2018.

Những bé khỉ ăn uống cua đã là một sinh vật mô hình được thành lập để phân tích chứng xơ vữa cồn mạch, tuy vậy Poo đã nhấn mạnh đến công nghệ thần kinh, để tên căn bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer khi ông mở ra trong chương trình tin tức All Things Considered vào thời điểm tháng 1 năm 2018.

33. 26 Just to lớn emphasize some points, you will want to lớn remember these suggested items to lớn bring for the noon break: light, simple, & nourishing lunch items similar khổng lồ what people often take with them lớn a secular job, such as cold sandwiches, dried fruits, nuts, baked items, & fresh fruit.

Xem thêm: Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Tiếng Anh Là Gì ? (Cập Nhật 2022)

26 Cốt là để nhấn mạnh vài điểm, chúng ta nên nhớ mang đông đảo món các loại này cho buổi ăn trưa: nhẹ, giản dị và bồi dưỡng giống món ăn mà bạn ta thường mang theo để ăn trưa tại chỗ làm trifactor.vnệc như bánh mỳ thịt nguội, hoa quả khô, hột khô, bánh ngọt cùng trái cây tươi.