EVEN IF LÀ GÌ

  -  

Even if là một trong những cụm từ thịnh hành trong giờ Anh. Hãy thuộc trifactor.vn khám phá Even if tức thị gì, cấu trúc và cách dùng nó như thế nào nhé!


Even if là gì?

Even if là trường đoản cú ghép của nhị từ trơ trọi nhưng gần như có chân thành và ý nghĩa trong giờ đồng hồ Anh:

Even: Thậm chí, tức thì cả…If: Nếu, giả sử, với điều kiện…

Khi phối hợp cả hai, Even If có nghĩa là ngay cả khi, đến dù…

Cấu trúc và bí quyết dùng Even If trong tiếng Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách dùng:

Even If là một cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh dùng làm nhấn to gan điều kiện, trường hợp nào đó dù có xảy ra hay là không cũng không tác động tới mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Even if là gì

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (Ngay cả lúc đói, John cũng chỉ ăn uống một chút).

We still go to lớn school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn cho tới trường trong cả khi trời mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho mặc dù Hoa có tiền, cô ấy sẽ không xây một nơi ở lớn).

Sự khác hoàn toàn giữa Even though với Even if

Even if: ngay cả khi

Even if thường được sử dụng khi nói tới trường hợp không thật, hay không biết có xẩy ra hay không. Ví dụ:


I am going out at the weekend even if it is raining.

Xem thêm: Cách Chơi 4 Người Trong Chicken Invaders 4, Cách Chơi 2 Người Trong Bắn Gà 4

Rõ ràng, ở đây, tín đồ nói không biết cuối tuần gồm mưa hay không nhưng chúng ta vẫn ra đi ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though thường được sử dụng khi nói tới tình huống có thật để diễn đạt một thực tiễn hay thời khắc mà bạn nghĩ điều gì đấy là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekend even though it is raining.

Ở đây, tín đồ nói đang biết vào ngày cuối tuần có mưa tuy thế không ân cần tới điều đó, họ vẫn đang đi ra ngoài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền những từ if ,even, even if hoặc even though vào vị trí trống

His Spanish isn"t very good .... He"s lived in Spain for three years..... With the heating on,it was very cold in the house.I couldn"t sleep .... . I was very tired.The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it .... We run.The bus leaves in two minutes. We won"t catch it now .... We run.His Spanish isn"t very good – .... After three years in Spain.I won"t forgive them for what they did, .... They apologise..... I hadn"t eaten anything for 24 hours, I wasn"t hungry.

Xem thêm: Các Câu Hỏi Về Trung Thu Vui Cho Bé, Có Đáp Án, 60 Câu Đố Vui Trung Thu Cực Hay (Có Đáp Án)

Bài 2: Tìm và sửa lỗi không đúng trong câu:

Even I had a headache, I enjoyed the movie.She eats anything. She eats even when raw potatoes.Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.I will vị it even it hurts me.My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

Even thoughEvenEven thoughIfEven ifEvenEven ifEven though

Bài 2:

Even ⇒ Even thougheven when ⇒ evenEven if ⇒ Even soeven ⇒ even ifeven if ⇒ even though
Chia sẻ bởi:
*
Vy Vy
trifactor.vn