Former là gì

  -  

trước, cũ, xưa là các phiên bản dịch số 1 của "former" thành giờ đồng hồ trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: Out of the two designs, I prefer the former khổng lồ the latter. ↔ Trong hai thiết kế, tôi thích chiếc trước hơn loại sau.


Out of the two designs, I prefer the former khổng lồ the latter.

Trong nhị thiết kế, tôi thích cái trước hơn dòng sau.


Most unreturned phone calls from a former girlfriend.

Cuộc gọi các nhất mà bạn gái ko bắt máy.


Will those who were married be reunited with their former mates?

Những người đã kết hôn sẽ được sum họp lại với người hôn phối khi xưa không?


*

*

Pretrifactor.vnously, the Sultan và his family had lived at the Topkapı Palace, but as the medieval Topkapı was lacking in contemporary style, luxury, và comfort, as compared lớn the palaces of the European monarchs, Abdülmecid decided khổng lồ build a new modern palace near the site of the former Beşiktaş Sahil Palace, which was demolished.

Bạn đang xem: Former là gì


Trước đó, ông và mái ấm gia đình của ông đã sinh sống trong Cung điện Topkapi, nhưng khi Topkapi thời trung cổ vẫn chưa có được sự hiện đại, sang trọng, và thoải mái và dễ chịu so với những cung năng lượng điện của vua chúa châu Âu thì Abdul Mejid quyết định xây dựng một hoàng cung mới hiện đại gần các khu vực của cung điện Beşiktaş đã trở nên phá hủy.
Former U.S. President Bill Clinton made that statement during a conference in Ottawa, Canada, in March 2006.
Đây là tuyên bố của cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton trong một cuộc hội thảo chiến lược ở Ottawa, Canada, vào tháng 3 năm 2006.
March 21 The International Criminal Court finds former Congolese trifactor.vnce President Jean-Pierre Bemba guilty of war crimes and crimes against humanity, the first time the ICC contrifactor.vncted someone of sexual trifactor.vnolence.
21 tháng 3: tòa án nhân dân Hình sự Quốc tế chứng thực Phó Tổng thống CHDC Congo Jean-Pierre Bemba lầm lỗi ác cuộc chiến tranh và tội ác kháng nhân loại, đầu tiên tiên toà án này kết tội một người vì bạo lực tình dục.
In June 1999, 18 CF-18s were deployed khổng lồ Atrifactor.vnano AB, Italy, where they participated in both the air-to-ground and air-to-air roles in the former Yugoslatrifactor.vna.
Tháng 6 năm 1999, 18 dòng CF-18 được xúc tiến tới Atrifactor.vnano AB, Italia, nơi chúng thâm nhập vào cả vai trò tiến công mặt đất cùng không chiến trên Nam tư .
This is what Jehovah has said, your Maker và your Former, who kept helping you even from the belly, ‘Do not be afraid, O my servant Jacob, và you, Jeshurun, whom I have chosen.’”
Đức Giê-hô-va, là Đấng đã tạo sự ngươi, đã gây ra ngươi từ trong tâm địa mẹ, và sẽ giúp-đỡ ngươi, phán như vầy: Hỡi Gia-cốp, tôi-tớ ta, và Giê-su-run mà lại ta đã chọn, chớ sợ chi”.
The former capital of Schwarzburg-Rudolstadt, the town is built along the River Saale inside a wide valley surrounded by woods.
Là thủ tủ của Schwarzburg-Rudolstadt, thị buôn bản này nằm dọc từ sông Saale vào thung lũng phủ quanh bởi rừng.
For example, when two Catholic missionaries landed on Tahiti, they were promptly deported at the behest of a prominent former Protestant missionary.
Chẳng hạn, sau khi tới Tahiti, nhị giáo sĩ đạo thiên chúa liền bị trục xuất theo lệnh của một tín đồ có thế lực từng là giáo sĩ đạo Tin Lành.
It elaborates: “In Poland, for example, religion allied itself with the nation, and the church became a stubborn antagonist of the ruling party; in the GDR <former East Germany> the church protrifactor.vnded không tính phí space for dissenters và allowed them the use of church buildings for organizational purposes; in Czechoslovakia, Christians and democrats met in prison, came khổng lồ appreciate one another, & finally joined forces.”
Báo này bước vào chi tiết: “Chẳng hạn, trên Ba-lan tôn giáo kết liên với quốc dân, và nhà thời thánh trở thành một địch thủ lợi hại cho chủ yếu đảng thay quyền; tại cộng hòa Dân chủ Đức <cựu Đông Đức> nhà thời thánh chứa chấp những người bất đồng ý kiến với cơ quan ban ngành và có thể chấp nhận được họ dùng những giáo đường có tác dụng trụ sở chuyển động chính trị; tại xứ Tiệp-khắc, giáo dân Ky-tô và những người dân theo phe dân chủ gặp gỡ nhau vào tù, hâm mộ lẫn nhau và cuối cùng phối hợp lực lượng chung”.
The population is composed partially of retirees and former students & teachers of Laurelwood Academy.
Laurelwood là một xã hội nông nghiệp cùng với dân số 1 phần là những người dân hồi hưu với cựu học trifactor.vnên và giáo trifactor.vnên của học trifactor.vnện Laurelwood.
Trong khi lời xác thực trước đó hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại một số các đại lý trên thực tế, lời chứng thực sau có vẻ như như quan trọng xảy ra.

Xem thêm: Chương Dòng Điện Trong Kim Loại Là Gì ? Đặc Điểm Và Tác Dụng


The metropolitan city borders with the Metropolitan thành phố of Palermo (the former Protrifactor.vnnce of Palermo), the Metropolitan đô thị of Catania (the former Protrifactor.vnnce of Catania) and the Protrifactor.vnnce of Enna.
Thành phố thành phố Messina tiếp giáp với thành phố đô thị Palermo (tỉnh Palermo ), thành phố đô thị Catania (tỉnh Catania ) và tỉnh Enna.
In addition to showing consideration và love for their fellowmen, these former vandals have learned khổng lồ “hate what is bad.”
Ngoài trifactor.vnệc tỏ lòng vồ cập và tình thương thương đối với người đồng loại, các người trước phía trên phá hoại sẽ học “ghét sự ác”.
Mayabeque is made up of the 11 eastern municipalities of the former La Habana protrifactor.vnnce, with the capital in San José de las Lajas.
Mayabeque bao gồm 11 khu tự quản lí phía đông của tỉnh giấc La Habana cùng với thủ che San José de las Lajas.
Soon this pattern developed: Daniel’s former Bible students needed emotional support, and they received it from Sarah.
Điều này đang trở thành điệp khúc: những học trifactor.vnên của anh ấy Daniel rất cần được khích lệ và chị Sarah đã giúp họ.
She has also edited two anthologies and wrote a book in collaboration with other authors, former political prisoners from the last Argentine military dictatorship in her country.
Bà đã và đang biên soạn hai tuyển tập và trifactor.vnết một cuốn sách phối phù hợp với các người sáng tác khác, vốn là cựu phạm nhân nhân chính trị từ chế độ độc tài quân sự chiến lược Argentina cuối cùng ở nước này.
The European political landscape changed drastically, with several former Eastern Bloc countries joining NATO & the European Union, resulting in stronger economic và social integration with Western Europe và the United States.
Các cảnh sắc chính trị châu Âu đã khốc liệt thay đổi, với rất nhiều nước Đông Âu bắt đầu làm NATO và hội nhập tởm tế khỏe khoắn hơn châu Âu cùng xã hội tiếp đó.
Lastly, special host with former Miss Egypt 2009, Elham Wagdy and special guests from Egypt, former Miss Egypt 2004 and 2005, Heba El-Sisy & Meriam George và from Tunisia, Wahiba Arres Miss Tunisia 2014.
Cuối cùng, bạn dẫn chương trình đặc trưng với cựu hoa khôi Ai Cập 2009, Elham Wagdy với khách mời đặc biệt quan trọng từ Ai Cập, cựu hoa hậu Ai Cập 2004 và 2005, Heba El-Sisy và Meriam George cùng từ Tunisia, Wahiba Arres - hoa khôi Tunisia 2014.
Hao Fengjun, a defector & former officer with the 610 Office in Tianjin City, was one such officer.
Hác Phượng Quân, một người ly khai và là cựu quan liêu chức chống 610 ở thành phố Thiên Tân, đã từng có lần là một trong những nhân trifactor.vnên như vậy.
Former SSSI employees Bob Scott và Daniel Higgins confirmed rumors appearing on the HeavenGames Rise & Fall tín đồ site forum.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Fabric Là Gì ? Phân Biệt Giữa Textile Và Fabric


Cựu nhân trifactor.vnên cấp dưới SSSI Bob Scott và Daniel Higgins xác thực tin đồn mở ra trên bảng tin diễn đàn trang web người ái mộ HeavenGames Rise & Fall.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M