Horizontal là gì

  -  
And you can see here on the horizontal axis you"ve got the number of people killed in an attachồng or the form size of the attack.

Bạn đang xem: Horizontal là gì


Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở đây bên trên trục ở ngang các bạn có số tín đồ bị làm thịt vào một cuộc tiến công tốt qui tế bào của cuộc tấn công đó.
Among mỏi this group it seems to be particularly close khổng lồ the Zanzibar Butterflyfish (C. zanzibarensis) which has a smaller black blotch and traces of horizontal stripes on the flanks.
Trong đội này, nó dường như là đặc biệt ngay gần bướm Zanzibar (C. zanzibarensis) bao gồm một đtí hon nhỏ tuổi màu sắc black và dấu vết của các đường kẻ sọc ngang bên trên 2 bên sườn.
It is contrasted with horizontal integration, wherein a company produces several items which are related to one another.
Nó tương bội nghịch với hội nhập theo hướng ngang, trong những số ấy một chủ thể phân phối một số sản phẩm tất cả liên quan cùng nhau.
In February, Horizontal repeated the success of their first album, featuring the group"s first UK No. 1 single "Massachusetts" (a No. 11 US hit) and the No. 7 UK single "World."
Sang tháng 2, album Horizontal thường xuyên thành công như album trước, với bài hát đứng đầu bạn dạng xếp hạng trên Anh "Massachusetts" (xếp máy 11 trên Mỹ), với bài xích "World", xếp hạng 7 trên Anh.
The former Japan Post flag consisted of the Hinomaru with a red horizontal bar placed in the center of the flag.
Cờ nước Nhật (cũ) trước đó bao hàm Hinomaru với cùng một tkhô giòn ngang màu đỏ được đặt ở chính giữa của lá cờ.
720p (1280×7trăng tròn px; also called HD Ready or standard HD) is a progressive sầu HDTV signal format with 720 horizontal lines & an aspect ratio (AR) of 16:9, normally known as widescreen HDTV (1.78:1).
720p (1280×720 pixel; nói một cách khác là HD Ready hoặc chuẩn HD) là định hình biểu hiện HDTV tiến cho tới cùng với 7đôi mươi con đường ngang cùng phần trăm cơ thể (AR) là 16:9, thường được nghe biết là HDTV màn hình rộng (1,78:1).
On the obverse was E Pluribus Unum (13 letters), along with 13 stars, 13 horizontal stripes (on the shield on baông xã of the US$1 Dollar Bill), 13 vertical stripes, 13 arrows, 13 olive sầu leaves, and 13 olives.
Trên mặt trái là E Pluribus Unum (13 chữ cái), cùng rất 13 ngôi sao sáng, 13 sọc ngang (bên trên lá chắn cùng bề mặt sau của US $ 1 Đô la Bill), 13 sọc dọc, 13 mũi tên, 13 lá ô liu cùng 13 ô liu.
My second point is, & I know I don"t have lớn talk khổng lồ an audience like this about such a thing, but power is not just shifting vertically, it"s also shifting horizontally.
điều máy nhị tôi hy vọng nói là và tôi biết bản thân không hẳn nói mang đến hầu như người theo dõi nỗ lực này về một thứ như thế nhưng sức khỏe không những di chuyển theo chiều dọc củ mà lại nó cũng di chuyển theo chiều ngang
In some cases, the roots may penetrate deeper inkhổng lồ the ground than the height of the tree, or the roots may extend horizontally well beyond the spread of the tree’s foliage.
Trong vài ba trường hòa hợp, rễ cây rất có thể ăn vào dưới lòng đất mang lại độ sâu hơn hết chiều cao của cây, hoặc lan ra rộng hơn nhiều tán lá.
A goal is scored when the ball passes completely over a goal line at each kết thúc of the field of play between two centrally positioned upright goal posts 24 feet (7.32 m) apart and underneath a horizontal crossbar at a height of 8 feet (2.44 m) — this frame is also referred lớn as a goal.
Một bàn win được ghi Khi bóng đi trọn vẹn qua con đường cầu môn làm trifactor.vnệc hai tuyến đường biên ngang của Sảnh trơn, nằm giữa hai cột dọc được đặt trực tiếp đứng bí quyết nhau 7,32 m (24 feet) với ở dưới một xà ngang cao 2,44 m (8 feet).

Xem thêm: Kim Sí Điểu Tây Du Ký ” Khiến Phật Tổ Cũng Phải Đau Đầu, “Tây Du Ký” Khiến Phật Tổ Cũng Phải Đau Đầu


The gray wolf has a running gait of 55–70 km/h (34–43 mph), can leap 5 m (16 ft) horizontally in a single bound, & can maintain rapid pursuit for at least 20 minutes.
Sói xám bao gồm dáng vẻ đi chạy 55–70 km/h (34–43 dặm / giờ), có thể khiêu vũ 5 m (16 ft) theo chiều ngang vào một tinh quái giới duy nhất, với rất có thể gia hạn sự đuổi xua hối hả trong ít nhất đôi mươi phút ít.
Imagine, horizontally you see the reconstructed bản đồ of a given year, & vertically, you see the document that served the reconstruction, paintings, for instance.
Hãy tưởng tượng, theo hướng ngang bạn thấy được bạn dạng đồ được tái dựng trong một năm ngẫu nhiên được lựa chọn, cùng theo chiều dọc củ ,bạn sẽ thấy các số liệu ship hàng mang đến trifactor.vnệc tái dựng đó, chẳng hạn như những bức vẽ.
If you enable this option, you will separate the pnhận xét area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above sầu the red dashed line, the target below it
Nếu chúng ta bật tùy lựa chọn này, bạn sẽ chia nhỏ ra ô coi demo theo chiều ngang, hiển thị hình ảnh nơi bắt đầu và hình ảnh đích cùng lúc. Hình ảnh cội bên trên con đường gạch ốp gạch men red color, còn hình họa đích ở bên dưới nó
So that when there was a sudden accidental discovery by one member of the group, say the use of fire, or a particular type of tool, instead of dying out, this spread rapidly, horizontally across the population, or was transmitted vertically, down the generations.
Thế nên khi một bạn trong đội tình cờ tò mò ra, ví dụ như là giải pháp dùng lửa, xuất xắc cách sử dụng một các loại lao lý như thế nào kia, tìm hiểu ấy cụ do chìm vào quên lãng thì lại được lan rộng gấp rút mọi cả quần thể, hoặc được truyền qua các cố hệ.
Once these levels are identified, horizontal lines are drawn và used to identify possible tư vấn & resistance levels (see trover line).
Một Khi các mức hồi quy cơ bạn dạng này được xác minh, các đường nằm ngang được vẽ ra cùng được sử dụng nhằm nhận định về các mức cung cấp với phản kháng có thể xảy ra.
The current national flag of Lesotho, adopted on the 40th anniversary of Lesotho"s independence on 4 October 2006, features a horizontal blue, White, and green tricolour with a blaông xã mokorotlo (a Basotho hat) in the center.
Cờ của Lesotho, được trải qua vào trong ngày kỷ niệm lần đồ vật 40 ngày chủ quyền của Lesotho vào trong ngày 4 tháng 10 năm 2006, có ba màu ngang, white với xanh lá cây với cùng một mokorotlo black (một mẫu nón Basotho) chính giữa.
It’s helpful khổng lồ take advantage of natural light, try shots from different angles before uploading the best options, & zoom out enough to capture the entirety of a subject, lượt thích a horizontal pholớn that shows the full exterior of a building, or a restaurant dish shot from above sầu.
Có thể hữu ích Lúc tận dụng tia nắng tự nhiên, thử chụp từ các góc độ khác biệt trước khi tải lên lựa chọn tốt nhất cùng phóng đủ to nhằm nắm bắt cục bộ chủ thể, nhỏng ảnh ngang hiển thị cục bộ bề ngoài của một tòa đơn vị hoặc một món nạp năng lượng nhà hàng được chụp tự phía bên trên.
Those are all attributes that are ever more important in a high-speed, horizontal, networked global economy.
Tất cả phần nhiều đức tính này thậm chí còn còn quan trọng đặc biệt hơn trong nền tài chính màng lưới toàn cầu đang cải tiến và phát triển lập cập.
Skeletal muscles are called striated because they are made up of fibers that have sầu horizontal stripes when trifactor.vnewed under a microscope .
Cơ xương được Call là cơ bao gồm sọc kẻ vì bọn chúng được kết cấu từ phần nhiều sợi gồm sọc ngang lúc quan tiền tiếp giáp bên dưới kính hiển trifactor.vn .
A post-war assessment listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficient Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defense was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting và the method of transmitting orders were old-fashioned.

Xem thêm: Top 10 Phim Ma Việt Nam Hay Và Đáng Xem Nhất, Oan Hồn (Phim 2004)


Một Retrifactor.vnews sau chiến tranh đã liệt kê đều yếu kỉm của chúng nhỏng sau: Không có hệ thống kiểm soát hỏa lực cho những khẩu súng Góc nâng của các khẩu súng bao gồm không thỏa đáng Bảo vệ kháng ngư lôi yếu ớt kỉm trifactor.vnệc bảo đảm ngang chống đạn pháo phun cho tới yếu hèn kém Bảo vệ chống không hề thiếu sót Hệ thống cồn lực đốt than Tổ chức thủy thủ đoàn, phương thức thắp sáng và truyền trách nhiệm theo kiểu cũ.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M