Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Pokemon Emerald

  -  

Như các bản trước,PokemonEmerald thách thức người chơi trong công cuộc thu phục, trao đổi và chiến đấu vớiPokemon. Trong phiên bản mở rộng từPokemonRubyvàPokemonSapphire này, bạn phải ngăn chặn Team Magma và Aqua khỏi mưu đồ mở rộng và xâm chiếm thế giới Hoenn của chúng. Giúp duy trì cân bằng từ việc mang các chiến thuật và mưu mẹo vào các chiến trường hoàn toàn mới. Ngoài bổ sung từ chế độ chơi đơn,PokemonEmerald còn phong phú hóa hệ thống đa người chơi và thách đấu tới 4 người cùng lúc với Adapter không dây

WorldMap

*

Video Hướng dẫn

Mã cheat Pokémon Emerald Version

Cheat không gặp các Wild Pokémon trên đường đi

32C96211 F488

Cheat Daycare miễn phí

1DA9FE17 7458

Cheat trứng Pokémon nở nhanh

7FB3E3CF 5926F6708213 C64C1FAA2974 F6012752D611 F8C2A0EEABBF 887EDF53B34D 6C1B02C8F7EB B07E58171E87 4C1E29E5A9DF 366F

Mã cheat Maximum Sell Price (bán 1 món gì đó là được 999999 đồng)

309FE3C0 20BF06FDFF8A B123

Cheat Infinite Safari Time (thời gian vô hạn trong Safari Zone)

7487A17A ED58

Cheat Infinite Safari Balls (vô hạn Safari Balls)

841ADCEB 5C76

Cheat Safari PKMN Easily Caught (bắt Pokémon trong Safari dễ dàng)

CD70DD2C EB137BEBB6D6 0A2D

Cheat Wild PKMN Easily Caught (bắt Pokémon hoang dã dễ dàng)

C2711CBA 6F6B72EA7742 0E4D

Cheat Gain 5000 Exp (được 5000 exp)

A744170A A9969B540825 258E

*Note:Nhấn R+A

Cheat Infinite PP (PP vô hạn)

ED59169F CEB679BA7465 DC00

Cheat bất tử tiền (cần có Pokedex mới dùng được):

83005E18 270F

Cheats code đc sử dụng khi mua đồ ở cửa hàng

82005274 0xxx

Thay xxx bằng 3 chữ cái hoặc số tương ứng với món đồ bạn muốn mua

Cheat code mua Poke Ball

001 – Master Ball002 – Ultra Ball003 – Great Ball004 – Poke Ball005 – Safari Ball006 – Net Ball007 – Dive Ball008 – Nest Ball009 – Repeat Ball00A – Timer Ball00B – Luxury Ball00C – Premier Ball

Cheat code mua Item

00D – Potion00E – Antidote00F – Burn Heal010 – Ice Heal011 – Awakening012 – Paralyz heal013 – Full Restore014 – Max Potion015 – Hyper Potion016 – Super Potion017 – Full Heal018 – Revive019 – Max Revive01A – Fresh Water01B – Soda Pop01C – Lemonade01D – MooMoo Milk01E – Energy Powder01F – Energy Root020 – Heal Powder021 – Revival Herb022 – Ether023 – Max Ether024 – Elixir025 – Max Elixir026 – Lava Cookie027 – Blue Flute028 – Yellow Flute029 – Red Flute02A – Black Flute02B – White Flute02C – Berry Juice02D – Sacred Ash02E – Shoal Salt02F – Shoal Shell030 – Red Shard031 – Blue Shard032 – Yellow Shard033 – Green Shard03F – HR Up040 – Protein041 – Iron042 – Carbos043 – Calcium044 – Rare Candy045 – PP Up046 – Zinc047 – PP Max049 – Guard Spec04A – Dire Hit04B – X Attack04C – X Defend04D – X Speed04E – X Accuracy04F – X Special050 – Poke Doll051 – Fluffy Tail053 – Fire Stone054 – Max Repel055 – Escape Rope056 – Repel05D – Sun Stone05E – Moon Stone05F – Fire Stone060 – Thunder Stone061 – Water Stone062 – Leaf Stone067 – Tiny Mushroom068 – Big Mushroom06A – Pearl06B – Big Pearl06C – Stardust06D – Star Piece06E – Nugget06F – Heart Scale

Cheat code mua Mail

079 – Orange Mail07A – Harbor Mail07B – Glitter Mail07C – Mech Mail07D – Wood Mail07E – Wave Mail07F – Bead Mail080 – Shadow Mail081 – Tropic Mail082 – Dream Mail083 – Fab Mail084 – Retro Mail

Cheat code mua Berries

085 – Cheri Berry086 – Chesto Berry087 – Pecha Berry088 – Rawst Berry089 – Aspear Berry08A – Leppa Berry08B – Oran Berry08C – Persim Berry08D – Lum Berry08E – Sitrus Berry08F – Figy Berry090 – Wiki Berry091 – Mago Berry092 – Aguav Berry093 – Iapapa Berry094 – Razz Berry095 – Bluk Berry096 – Nanab Berry097 – Wepear Berry098 – Pi*** Berry099 – Pomeg Berry09A – Kelpsy Berry09B – Qualot Berry09C – Hondew Berry09D – Grepa Berry09E – Tamato Berry09F – Cornn Berry0A0 – Magost Berry0A1 – Rabuta Berry0A2 – Nomel Berry0A3 – Spelon Berry0A4 – Pamtre Berry0A5 – Watmel Berry0A6 – Durin Berry0A7 – Belue Berry0A8 – Liechi Berry0A9 – Ganlon Berry0AA – Salac Berry0AB – Petaya Berry0AC – Apicot Berry0AD – Lansat Berry0AE – Starf Berry0AF – Enigma Berry

Cheat code mua Hold Item

0B3 – Brightpowder0B4 – White Herb0B5 – Macho Brace0B6 – Exp Share0B7 – Quick Claw0B8 – Soothe Bell0B9 – Mental Herb0BA – Choice Band0BB – Kings Rock0BC – Silverpowder0BD – Amulet Coin0BE – Cleanse Tag0BF – Soul Dew0C0 – Deep Sea Tooth0C1 – Deep Sea Scale0C2 – Smoke Ball0C3 – Everstone0C4 – Focus Band0C5 – Lucky Egg0C6 – Scope Lens0C7 – Metal Coat0C8 – Leftovers0C9 – Dragon Scale0CA – Light Ball0CB – Soft Sand0CC – Hard Stone0CD – Miracle Seed0CE – Black Glasses0CF – Black Belt0D0 – Magnet0D1 – Mystic Water0D2 – Sharp Beak0D3 – Poison Barb0D4 – Nevermeltice0D5 – Spell Tag0D6 – Twistedspoon0D7 – Charcoal0D8 – Dragon Fang0D9 – Silk Scarf0DA – Up-Grade0DB – Shell Bell0DC – Sea Incense0DD – Lax Incense0DE – Lucky Punch0DF – Metal Powder0E0 – Thick Club0E1 – Stick0FE – Red Scarf0FF – Blue Scarf100 – Pink Scarf101 – Green Scarf102 – Yellow Scarf

Cheat code mua RS Key Items

103 – Mach Bike104 – Coin Case105 – ItemFinder106 – Old Rod107 – Good Rod108 – Super Rod109 – SS Ticket10A – Contest Pass10B – ?10C – Wailmer Pail10D – Devon Goods10E – Soot Sack10F – Basement Key110 – Acro Bike111 – Pokeblock Case112 – Letter113 – Eon Ticket114 – Red Orb115 – Blue Orb116 – Scanner117 – Go-Goggles118 – Meteorite119 – Rm 1 Key11A – Rm 2 Key11B – Rm 4 Key11C – Rm 6 Key11D – Storage Key11E – Root Fossil11F – Claw Fossil120 – Devon Scope

Cheat code mua TMs & HMs

121 – TM01122 – TM02123 – TM03124 – TM04125 – TM05126 – TM06127 – TM07128 – TM08129 – TM0912A – TM1012B – TM1112C – TM1212D – TM1312E – TM1412F – TM15130 – TM16131 – TM17132 – TM18133 – TM19134 – TM20135 – TM21136 – TM22137 – TM23138 – TM24139 – TM2513A – TM2613B – TM2713C – TM2813D – TM2913E – TM3013F – TM31140 – TM32141 – TM33142 – TM34143 – TM35144 – TM36145 – TM37146 – TM38147 – TM39148 – TM40149 – TM4114A – TM4214B – TM4314C – TM4414D – TM4514E – TM4614F – TM47150 – TM48151 – TM49152 – TM50153 – HM01154 – HM02155 – HM03156 – HM04157 – HM05158 – HM06159 – HM0715A – HM08

Cheat code mua Key Item

15D – Oak's Parcel15E – Poke Flute15F – Secret Key160 – Bike Voucher161 – Gold Teeth162 – Old Amber163 – Card Key164 – Elevator Key165 – Helix Fossil166 – Dome Fossil167 – Silph Scope168 – Bike169 – Town Map16A – VS Seeker16B – Fame Checker16C – TM Case16D – Berry Pouch16E – Teachy Tv16F – Tri-Pass170 – Rainbow Pass171 – Tea172 – MysteryTicket173 – AuroraTicket174 – Powder Jar175 – Ruby176 – Sapphire177 – Magma Emblem178 – Old Sea Map

Video cheat code của game Pokémon Emerald