Identity Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Identity là gì

*
*
*

identity
*

Identity (Econ) Đồng độc nhất vô nhị thức.+ Một phương trình đúng theo có mang hay có công dụng xác định một biến chuyển nào đó.
identity /ai"dentiti/ danh từ
tính đồng nhất; sự giống như hệta case of mistaken identity: trường hợp nhầm lẫn hai người vì tương tự hệt cá tính, quánh tính; đường nét để nhận biết; nét để dìm dạng, nét để thừa nhận diện (của tín đồ nào, vật dụng gì...) (toán học) đồng bộ thứcđồng nhấtidentity element: bộ phận đồng nhấtidentity gate: cổng đồng nhấtidentity gate: cửa ngõ đồng nhấtidentity homomorphism: đồng cấu đồng nhấtidentity link: links đồng nhấtidentity mapping: ánh xạ đồng nhấtidentity morphism: cấu xạ đồng nhấtidentity number: số đồng nhấtidentity operation: làm việc đồng nhấtidentity operation: phép toán đồng nhấtidentity token: token đồng nhấtidentity token: mã thông tin đồng nhấtidentity token: thẻ thông báo đồng nhấtidentity unit: đơn vị đồng nhấtidentity unit: cỗ đồng nhấtlaw of identity: nguyên lý đồng nhấtpolynomial identity: đồng nhất thức đa thứctrigonometrical identity: đồng bộ thức lượng giácLĩnh vực: toán và tinđồng độc nhất thứcpolynomial identity: nhất quán thức đa thứctrigonometrical identity: nhất quán thức lượng giácmã đồng nhấtphép đồng nhấtGiải say đắm VN: Là phép chồng xếp topo của một lớp đối tượng người tiêu dùng (đầu vào) với cùng 1 lớp đối tượng người tiêu dùng vùng (được đồng nhất). Với mỗi đối tượng người sử dụng của lớp đầu vào, thực hiện phép giao cùng với các đối tượng trong lớp được đồng nhất, tạo nên các đối tượng người dùng mới cùng kiểu đối tượng người sử dụng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến phố (kiểu đối tượng người sử dụng đường, lớp đầu vào) đi qua hai thành phố (lớp được đồng nhất) sẽ tách thành hai đối tượng người tiêu dùng đường, mỗi đối tượng người tiêu dùng có ở trong tính của tuyến đường đó và của thành phố mà nó đi qua. đối chiếu với intersect (giao) với union (hợp).Subscriber identity module (SIM)môđun nhận dạng mướn baocalling tiệc ngọt identity message CIMthông báo dấn dạng phía điện thoại tư vấn điện thoạicomponent of the identitythành phần của 1-1 vịgroup call identitymã dìm dạng cuộc call nhómidentity badgethẻ hiệu thừa nhận dạngidentity elementphần tử đơn vịđồng duy nhất thứcgiám địnhnhận dạngnhận diệnidentity the payee of a cheque: dấn diện bạn lãnh tiền đưa ra phiếunhận ranhận rõsự đồng nhấtaccounting identity: sự nhất quán kế toánsự giống như nhau trả toàntính đồng nhấtcorporate identitysự phân biệt công tycultural identity cardthẻ minh chứng thuộc khối văn hóaidentity cardthẻ căn cướcidentity cardthẻ học tập sinhidentity certificatechứng thư hộ tịchidentity certificatecông chứng thưidentity of sealssự giống nhỏ dấuidentity of signaturesự tương tự chữ kýidentity papersgiấy căn cướcidentity papersgiấy chứng nhân thântask identitysự khẳng định nhiệm vụ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): identification, identity, identify, identifiable, unidentified


*Xem thêm: Cái Nghề Tư Vấn ( Consultant Là Gì ? Vai Trò Trong Doanh Nghiệp Của Consultant Seo

*

*

identity

Từ điển Collocation

identity noun

ADJ. true | assumed, false He was discovered living under an assumed identity in South America. | mistaken This is obviously a case of mistaken identity. | new | common, corporate, cultural, national, personal, political, racial, sexual

VERB + IDENTITY create, develop, establish, forge They are still struggling to lớn establish their identity as a political party. The company forged its own identity by producing specialist vehicles. | give sb/sth He felt that having a job gave him an identity. | maintain, preserve Many minority groups are struggling to maintain their cultural identity. | đại bại | change He changed his identity and moved abroad on his release from prison. | assume She was given a false passport and assumed a new identity. | disclose, reveal He refused lớn reveal the identity of his client. | discover, find out | guess It was easy lớn guess the identity of the thief. | conceal, hide, keep secret, protect Her voice was disguised to conceal her identity.

IDENTITY + NOUN bracelet, tag | card, documents, papers | code | parade The victim picked out her attacker in an identity parade. | crisis The country suffered from an identity crisis for years after the civil war.

PREP. ~ as Scotland has never lost its identity as a separate nation.

PHRASES proof of identity The police officer asked him for proof of identity. | a tìm kiếm for identity His tìm kiếm for his cultural identity took him lớn where his parents were born. | a sense of identity

Từ điển WordNet


n.

the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

geneticists only recently discovered the identity of the ren that causes it

it was too dark to lớn determine his identity

she guessed the identity of his lover
Xem thêm: Restraint Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Restrain

English Synonym & Antonym Dictionary

identitiessyn.: identicalness identity element identity operator indistinguishability individuality personal identity