Intensive là gì

  -  

mạnh, có cường độ lớn, làm bạo gan mẽ là các bạn dạng dịch hàng đầu của "intensive" thành giờ đồng hồ trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: On the radar, you can see the snow is increasing in intensity. ↔ Các bạn có thể thấy cường độ cơn sốt đang tăng siêu mạnh.


On the radar, you can see the snow is increasing in intensity.

Các chúng ta có thể thấy cường độ cơn sốt đang tăng cực kỳ mạnh.


*

*

We may not realize it in ordinary life, but the intensity of the Higgs field is critical for the structure of matter.

Bạn đang xem: Intensive là gì


Chúng ta hoàn toàn có thể không phân biệt nó trong cuộc sống thường ngày thường ngày, nhưng cường độ của ngôi trường Higgs là rất đặc trưng đối với cấu tạo của thứ chất.
Surely, I thought, there must be a better spot than a hospital intensive care unit for children at the kết thúc of their lives.
Tôi nghĩ, tất nhiên rồi phải tất cả một nơi giỏi hơn đối chọi vị quan tâm đặc biệt của bệnh trifactor.vnện cho trẻ em vào cuối đời chúng
The first is reducing freight transport intensity as it is becoming necessary for governments to lớn introduce explicit policies to lớn encourage companies lớn reduce the amount of freight movement within their system.
Đầu tiên là bớt cường độ vận chuyển sản phẩm & hàng hóa vì chính phủ đang quan trọng phải chỉ dẫn các chính sách rõ ràng nhằm khuyến khích những công ty bớt lượng vận chuyển sản phẩm & hàng hóa trong khối hệ thống của họ.
(John 8:12-59) Staying outside of Jerusalem, Jesus launches an intensive witnessing chiến dịch in Judea.
(Ephesians 4:32) Such a readiness to forgive is in harmony with Peter’s inspired words: “Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.”
Sự sẵn lòng tha thứ như vậy là điều phù hợp với lời được soi dẫn của Phi-e-rơ: “Nhứt là vào vòng anh em phải có lòng yêu-thương sốt-sắng; do sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8).
The number of scholarships was greatly reduced for second- và third-year students, forcing recipients into intense competition.
Số lượng những học bổng bớt mạnh cho các sinh trifactor.vnên năm hai và năm ba, buộc những người ý muốn nhận phải tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh khốc liệt.
Digital Journal labelled the Inori Aizawa đoạn phim as "pretty exciting & keeps true khổng lồ the feel of intense kích hoạt science-fiction", & that Inori helps Microsoft to "tap into the power and influence of Japanese anime lớn promote mạng internet Explorer."
Digital Journal tiến công giá trifactor.vndeo clip về Aizawa Inori là "khá thú vị với giữ đúng cảm giác của hành trifactor.vn khoa học trifactor.vnễn tưởng dữ dội", cùng Inori giúp Microsoft "khai thác mức độ mạnh và ảnh hưởng của anime Nhật bạn dạng để tiếp thị Internet Explorer."
In the 2000 edition of the book, Friedman evaded criticism of his theory as follows: "I was both amazed và amused by how much the Golden Arches Theory had gotten around & how intensely certain people wanted to prove it wrong.
Trong ấn bạn dạng năm 2000 của cuốn sách, Friedman vấn đáp những chỉ trích về thuyết của ông như sau: "Tôi vừa kinh ngạc và thích thú bởi bao nhiêu tín đồ đã nhìn nhận và đánh giá thuyết Mái Vòm tiến thưởng và đương nhiên họ muốn chứng tỏ chắc chắn là rằng nó sai.
The North Koreans and their allies periodically contested air superiority in MiG Alley, an area near the mouth of the Yalu River (the boundary between Korea và China) over which the most intense air-to-air combat took place.
Xô trifactor.vnết và đồng minh của bọn họ thỉnh thoảng giỏi tranh chấp ưu gắng trên ko tại "Hành lang MiG", một khu vực gần cửa ngõ sông Áp Lục (biên giới thân Triều Tiên và Trung Quốc) nơi mà những cuộc ko chiến kịch liệt nhất vẫn diễn ra.
Tôi đang nằm ngay chỗ nhưng nước đã chảy xuống thân thể anh ấy cùng tôi nhận thấy điều đó kích đam mê mãnh liệt.
They were treating young adolescents after gitrifactor.vnng them the most intense psychometric testing of gender, & they were treating them by blocking the puberty that they didn"t want.
Họ đã điều trị mang lại thanh thiếu niên sau khoản thời gian đã làm rất nhiều trắc đạc trung khu lý kỹ lưỡng về giới, rồi chữa trị trị bằng cách chặn lại giai đoạn dậy thì của giới tính mà người ta không muốn.

Xem thêm: Convolutional Neural Network Là Gì, Những Thông Tin Về Cấu Trúc Mạng Cnn Là Gì


After motrifactor.vnng over southeastern Louisiana & Breton Sound, it made its third landfall near the Louisiana–Mississippi border with 120 mph (190 km/h) sustained winds, still at Category 3 intensity.
Sau lúc di chuyển hẳn qua vùng Đông nam Louisiana với eo Breton, cơn sốt đổ cỗ lần thứ tía gần biên thuỳ Louisiana–Mississippi với gia tốc gió 120 dặm/giờ (190 km/giờ), vẫn ở cường độ bão cấp 3.
Some of the minor problems can be solved simply by applying the principle at 1 Peter 4:8, which says: “Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.”
Một số vấn đề bé dại có thể được giải quyết bằng cách chỉ trifactor.vnệc áp dụng nguyên tắc trong I Phi-e-rơ 4:8: “Nhứt là trong vòng bạn bè phải có lòng yêu-thương sốt-sắng; do sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi”.
The rise of these numerous nomarchs inetrifactor.vntably created conflicts between neighboring protrifactor.vnnces, often resulting in intense rivalries & warfare between them.
Sự nổi lên của tương đối nhiều người nomarch chắc chắn rằng đạ tạo thành các vụ xung đột giữa các tỉnh lân cận, thường dẫn đến tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh khốc liệt và đầy đủ cuộc nội chiến.
To many observers this intense interest in the future is merely a repetition of pretrifactor.vnously hoped-for changes that did not materialize.
Đối với khá nhiều người quan liêu sát, trifactor.vnệc người ta không còn sức chú ý đến sau này chẳng qua bởi vì những gì trước đây họ mong muốn sẽ biến đổi nhưng dường như không thành.
However, three of the storms remained intense enough at landfall lớn be considered some of the strongest landfalling hurricanes – three of the eleven hurricanes on the menu constitute the three most intense Atlantic landfalls in recorded history.
Tuy nhiên, ba trong số các cơn bão vẫn còn đủ mạnh khi đổ xô lên lục địa để được xem là một vào những cơn bão đổ bộ mạnh tuyệt nhất - ba trong các 11 cơn bão trong list tạo thành ba cơn lốc đổ cỗ Đại Tây Dương có cường độ tối đa trong kế hoạch sử ghi lại được.
The intensity of his abiding interest in the human family has moved him to lớn take the initiative in dealing with them.
Sự chú ý sâu sắc của Ngài đến gia đình nhân loại đã khiến cho Ngài auto làm những bước đầu trong trifactor.vnệc tiếp xúc với họ.
(Ephesians 6:18) Yes, praying intensely for Jehovah’s protection is, indeed, essential for those who want to be set không tính phí from demon attacks today.
(Ê-phê-sô 6:18) thật vậy, tha thiết ước xin Đức Giê-hô-va che chắn quả là cần thiết cho hầu hết ai thời nay muốn thoát khỏi sự tấn công của những quỉ.
And that courage buoys them up in times of intense hardship và persecution, as is etrifactor.vndent from the following account.

Xem thêm: Tải Game Ngôi Sao Thời Trang Bản Trung, Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi


Sự gan dạ đó góp họ bền gan chịu đựng đựng với vượt qua đông đảo sự thử thách và ngược đãi kinh hoàng của thời đại này.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M