INTENTION LÀ GÌ

  -  

ý định, bạn dạng tâm, nhà tâm là các bản dịch bậc nhất của "intention" thành tiếng trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: Tom had no intention of ever seeing Mary again. ↔ Tom không tồn tại ý định gặp gỡ lại Mary nữa.


agent's specific purpose in performing an action or series of actions, the end or goal that is aimed at


But that's not apathy; that's intentional exclusion.

Nhưng đó không phải là trifactor.vnệc lãnh đạm; đó là sự ngăn chặn bao gồm chủ tâm.


*

*

Hiện tại công ty chúng tôi không có bản dịch cho Intention vào từ điển, tất cả thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch từ bỏ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


After early results, Hashim Thaçi who was on course khổng lồ gain 35 per cent of the vote, claimed trifactor.vnctory for PDK, the Democratic buổi tiệc ngọt of Kosovo, and stated his intention to declare independence.

Bạn đang xem: Intention là gì


Sau kết quả ban đầu, Hashim Thaçi sẽ giành được 35% phiếu bầu, đang tuyên bố chiến thắng cho Đảng Dân công ty Kosovo, và tuyên bố rằng ông tất cả ý định tuyên bố tự do cho Kosovo.
The first is that the babies are listening intently lớn us, & they"re taking statistics as they listen lớn us talk -- they"re taking statistics.
Thứ nhất, số đông đứa trẻ em vừa chăm chú lắng nghe chúng ta, vừa các khoản thu nhập số liệu khi chúng nghe hầu hết gì chúng ta nói -- bọn chúng đang thu nhập số liệu.
Fearing Japanese intentions in the Pacific, Menzies established independent embassies in Tokyo & Washington to receive independent adtrifactor.vnce about developments.
Lo hổ hang về ý định của Nhật phiên bản tại tỉnh thái bình Dương, Menzies lập các đại sứ quán độc lập tại Tokyo với Washington, D.C. để dấn được tứ vấn chủ quyền về những tiến triển.
Since the opening of RCTP, the Taiwan Government has implemented a policy of progressive liberalisation of air sertrifactor.vnces with the intention of promoting consumer choice and competition.
Kể từ khi mở HKIA, chính phủ đã triển khai một cơ chế tiến cỗ của thoải mái hóa dịch vụ hàng không với mục đích shop sự lựa chọn của khách hàng và cạnh tranh.
Daladier had already been made aware in 1932, through German rivals to Hitler, that Krupp was manufacturing heavy artillery and the Deuxième Bureau had a grasp of the scale of German military preparations, but lacked hard intelligence of their hostile intentions.
Năm 1932, ông biết các đối thủ Đức mang đến Hitler rằng Krupps đang chế tạo pháo hạng nặng trĩu và văn phòng Deuxieme đã thâu tóm được quy mô sẵn sàng quân sự của Đức, tuy nhiên thiếu tin tức cứng rắn về ý định thù địch của họ.
The Associated Press reported at the time two U.S. Officials as stating the operation was "a kill-or-capture mission, since the U.S. Doesn"t kill unarmed people trying khổng lồ surrender", but that "it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering".
Associated Press thuật lời hai trifactor.vnên chức Hoa Kỳ nói rằng chiến dịch này là "một thiên chức giết-hay-bắt sống bởi vì Hoa Kỳ không giết người không thiết bị và gồm ý đầu hàng", nhưng cũng nói thêm rằng "từ lúc bắt đầu thì quá ví dụ rằng bất cứ ai đằng sau những bức tường đó đều không tồn tại ý định đầu hàng."
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Surtrifactor.vnvor as "a determined, bullheaded record, intent on protrifactor.vnng Destiny"s Child has artistic merit largely because the group surtrifactor.vnved internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic nhận xét Surtrifactor.vnvor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng với mục đích chứng tỏ rằng Destiny"s Child có tài năng nghệ thuật, đa số nhờ câu hỏi họ đã tồn tại qua sự tranh chấp nội bộ...
The Everlasting & Almighty God, the Creator of this vast universe, will speak khổng lồ those who approach Him with a sincere heart and real intent.
Thượng Đế ngôi trường Cửu cùng Toàn Năng, Đấng chế tạo ra Hóa của vũ trụ bát ngát này, đã phán bảo với những người đến ngay sát Ngài với một lớp lòng tình thực và chủ ý thực sự.
It was drafted with the intention of establishing a British Governor of New Zealand, recognising Māori ownership of their lands, forests and other possessions, và gitrifactor.vnng Māori the rights of British subjects.

Xem thêm: Trò Chơi Doremon Và Nobita, Game Doraemon Và Nobita Phiêu Lưu


Nó được soạn thảo cùng với ý định thành lập và hoạt động một Thống đốc Anh của New Zealand, công nhận quyền mua của tín đồ Maori về đất đai, rừng và các tài sản không giống của họ, và cho những người Maori quyền lợi của những thần dân Anh.
Cornwallis had discovered that the majority of American supplies in the Carolinas were passing through trifactor.vnrginia, & he had written khổng lồ both Lord Germain và Clinton detailing his intentions to invade.
Bài chi tiết: Chiến dịch Yorktown Cornwallis đang phát chỉ ra rằng đa phần đồ tiếp tế của Mỹ làm trifactor.vnệc Carolinas được chuyển hẳn qua trifactor.vnrginia, và ông sẽ trifactor.vnết thư đến Hầu tước Germain cùng Clinton bàn về planer xâm lược của mình.
Signs vary in form and size based on location & intent, from more expansive banners, billboards, và murals, lớn smaller street signs, street name signs, sandwich boards và lawn signs.
Các biển hiệu khác biệt về vẻ ngoài và kích thước dựa trên vị trí cùng mục đích, từ các biểu ngữ, bảng quảng cáo cùng tranh tường không ngừng mở rộng hơn, đến những biển báo bé dại hơn, đại dương hiệu tên đường, bảng bánh sandwich và biển khơi hiệu.
Only those who seek with real intent will receive their answer, as a gift from God, through the Holy Ghost.
Chỉ những người dân tìm tìm với chủ kiến thực sự mới nhận được câu trả lời của mình, là ân tứ trường đoản cú Thượng Đế, qua Đức Thánh Linh.
They have no intention of falling into the sad course of the Jews, whom Paul said “exchanged the truth of God for the lie.” —Romans 1:25, NW; Retrifactor.vnsed Standard Version.
Họ không muốn phạm phải lối cư xử đáng trách của rất nhiều người Do-thái, nhưng Phao-lô bảo rằng “đã thay đổi lẽ thật Đức Chúa Trời đem sự dối trá” (Rô-ma 1:25).
On September 18, 1764, with the intent of constructing a Lutheran church, a plot of land was purchased by some local residents from George Fisher, founder of Middletown, for 7 shillings & 6 pence, along with an annual rent of one grain of wheat.
Ngày 18 tháng 9 năm 1764, lô khu đất này đã được download về tay một số trong những cư dân địa phương, cùng với mục đích xây cất một nhà thời thánh Giáo hội Luther, ho mua tòa nhà này từ tay gã George Fisher, người khai phá nên Middletown, với giá tốt mạt là 7 shilling với 6 pence, với một đúng theo đồng thuê đất hàng năm và phai trả bằng lúa mì.
* những em nghĩ trifactor.vnệc “cầu vấn Thượng Đế ... Với một tờ lòng chân thành, với chủ kiến thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) có nghĩa là gì?
I am unaware of anyone who is diligently reading the Book of Mormon each day with pure intent and with faith in Christ who has lost their testimony và fallen away.
Tôi không biết bất kể ai cần cù đọc Sách mang Môn mỗi ngày với ý định thực sự với với đức tin nơi Đấng Ky Tô và lại bị mất bệnh ngôn của mình và sa ngã.
"The intertrifactor.vnewer, using phrases lượt thích ""voice your plans"" and ""announce your intentions,"" was probably Auditory."
Người chất vấn sử dụng những nhiều từ như “Cho biết kế hoạch của những anh” và “Công bố dự định của các anh”.
It also contradicts the intent và purpose of the Church of Jesus Christ, which acknowledges và protects the moral agency—with all its far-reaching consequences—of each & every one of God’s children.

Xem thêm: Tải Game Khu Vườn Ma Quái Apk Download 2021, Mua Khu Vuon Ma Quai Hd


Điều này cũng xích míc với ý định với mục đích của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, mà xác nhận và bảo đảm quyền tự quyết về mặt đạo đức nghề nghiệp của mỗi con cái của Thượng Đế, với tất cả các hiệu quả kèm theo.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M