Justify Là Gì

  -  

bào chữa, biện bạch, biện hộ là các bạn dạng dịch số 1 của "justify" thành giờ đồng hồ trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: và how can the wife justify competing with her husband for headship? ↔ Và người vợ có thể tự bao biện thế nào trường hợp tranh giành quyền có tác dụng đầu với chồng?


And how can the wife justify competing with her husband for headship?

Và người vợ rất có thể tự bào chữa cố gắng nào trường hợp tranh giành quyền làm cho đầu cùng với chồng?


We can't justify a space program that doesn't put anything in space.

Không thể biện hộ cho 1 chương trình ko gian... Chẳng gửi được đồ vật gi lên vũ trụ.


*

*

Addressing the rumors that the attack had been provoked by Barker using a racial epithet, they said on behalf of the defendants: khổng lồ be clear, not one of us heard Justin use any slur or say anything that justified Mychal Bell attacking Justin nor did any of us see Justin vì anything that would cause Mychal to react.

Bạn đang xem: Justify là gì


Giải quyết những lời đồn thổi rằng cuộc tấn công đã trở nên gây nên là Barker bằng phương pháp sử dụng một chủng tộc danh hiệu, họ nói, đại diện thay mặt cho các bị cáo: Để đến rõ, không phải là một trong trong số chúng tôi nghe nói Justin sử dụng ngẫu nhiên xấu hổ tuyệt nói điều nào đó hợp lý Mychal Bell tấn công Justin, cũng không phải bất kỳ của công ty chúng tôi thấy Justin làm bất kể điều gì đó sẽ tạo ra Mychal nhằm phản ứng.
“Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus” (Romans 3:23–24).
“Và họ nhờ ân điển Ngài nhưng được xưng công bằng nhưng không, vày sự chuộc tội đã có tác dụng trọn trong Đức Chúa Giê Su Ky Tô” (Rô Ma 3:23–24).
Bardas thế biện minh cho câu hỏi cướp quyền nhiếp chính bằng cách đề ra những cách tân nội cỗ khác nhau.
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!
Cơ chế tạm thời của 1 con bạn mê muội sẽ liều mạng nhằm bào chữa 1 hiện thực không còn có ý nghĩa sâu sắc hay mục tiêu gì.
Then say: “While most try khổng lồ follow this commandment, some feel that stealing & other forms of dishonesty may be justified in extreme circumstances.
Sau đó, anh chị em có thể nói: “Trong khi nhiều phần cố theo điều răn này thì không ít người dân cảm thấy rằng tất cả vài thực trạng lương thiện thường thua kém thiệt.
Tôi đã lạm dụng trí tuyệt vời kiệt xuất của mình cho các hành trifactor.vn sai trái nhằm mục tiêu đạt được kết quả tốt.
Bai also sheltered the Muslim Yuehua publication in Guilin, which printed quotes from the Quran và Hadith justifying the need for Chiang Kai-shek as leader of China.
Bạch cũng bảo trợ câu hỏi ấn bạn dạng Yuehua Hồi giáo nghỉ ngơi Quế Lâm, in phần lớn câu từ trong kinh Quran cùng Hadith giải thích phương châm lãnh tụ nước trung hoa của Tưởng Giới Thạch.
16 Kindness can be shown even if we have justifiably become angry because of someone’s hurtful words or inconsiderate actions.
16 chúng ta có thể biểu lộ lòng hiền đức ngay cả khi có lý do chính đại quang minh để tức giận vì chưng những lời tạo tổn yêu quý hay hành trifactor.vn thiếu để ý đến của fan khác.
In a justified hostility toward the past western colonizers & invaders ( especially Japanese ) , Fenqing are a group people who turn a blind eye khổng lồ the domestic problems or simply attribute everything bad khổng lồ the imperialists .
Do hận thù tất cả căn cơ đối với thực dân phương tây với quân xâm lăng trong vượt khứ ( độc nhất vô nhị là Nhật bản ) , Fenqing là một nhóm tín đồ vờ ko thấy những vấn đề trong nước hoặc chỉ cần đổ thừa rất nhiều thứ xấu xa cho lũ đế quốc .
(Luke 3:15) As for the interpolations at 1 John 5:7 to support the Trinity và at Acts 13:2 to justify the Mass, these did not change what is truth.

Xem thêm: Tequila Là Gì - Loại Thức Uống Hấp Dẫn Của Mexico


Còn về trifactor.vnệc thêm tự ngữ nơi I Giăng 5:7 để minh chứng thuyết Chúa bố Ngôi và địa điểm Công-vụ những Sứ-đồ 13:2 để xác minh Lễ Mi-sa, thì các điều này đang không đổi khác sự thật.
And it was quite wonderful, because I had an interest -- an early interest -- in theater, that"s justified on this thing.
Tác phẩm khá tuyệt đối bởi tôi bao gồm hứng thú -- ngay từ ngày xa xưa -- với sảnh khấu, với đám mây đã biểu hiện điều đó.
Như vậy, Đức Chúa Trời vẫn có lý do hoàn toàn đường đường chính chính để hủy diệt nhanh chóng bất cứ kẻ phản bội nghịch nào.
Each nomination contains a narrative section that protrifactor.vndes a detailed physical mô tả tìm kiếm of the property & justifies why it is significant historically with regard either to lớn local, state, or national history.
Mỗi đề cử phải gồm bao gồm một đoạn dẫn chuyện hỗ trợ đầy đủ chí huyết về thể hóa học của gia sản và phải cho biết thêm lý do tại sao nó có mức giá trị định kỳ sử so với địa phương, tè bang hay quốc gia.
A Christian might be tempted to form a close relationship with such ones, perhaps reasoning that their decent qualities justify friendship.
Một tín đồ rất có thể thấy mê thích kết bạn bè thiết với những người như thế, có lẽ lý luận rằng đông đảo đức tính đứng đắn của những người này biện hộ mang đến tình các bạn đó.
There is no consensus among philosophers about many of the central problems concerned with the philosophy of science, including whether science can reveal the truth about unobservable things and whether scientific reasoning can be justified at all.
Không tất cả sự đồng thuận giữa các nhà triết học tập về nhiều sự trifactor.vnệc trung trung khu trong triết học về khoa học, bao hàm trifactor.vnệc liệu khoa học rất có thể khám phá đạo lý về gần như thứ ko quan cạnh bên được (xem công ty nghĩa hiện tại khoa học) liệu lý tính khoa học hoàn toàn có thể được biện minh hay là không (xem vụ trifactor.vnệc quy nạp).
Chúng ta lưỡng lự vì sao Sa-lô-môn mang nhiều vợ đến thế, cũng lần chần ông biện minh ráng nào về bài toán này.
(Proverbs 12:19; Ephesians 4:25; Hebrews 13:18) Only by conducting ourselves in agreement with Bible principles will the trust others place in us be justified and prove lớn be a source of mutual strength & encouragement.
Chỉ bằng cách cư xử tương xứng với những chính sách Kinh-thánh, thì người khác mới gồm lý do đường đường chính chính đặt lòng tin tưởng nơi chúng ta, và lòng tin ấy mới chứng minh là một nguồn sức mạnh và khích lệ cho tất cả đôi bên.
* So no one could rightly justify the indifference of these men by saying, ‘They avoided the injured man because he appeared khổng lồ be dead, and touching a corpse would have made them temporarily unfit lớn serve at the temple.’
* vì đó, ko ai có thể biện hộ cho sự hờ hững của họ bằng phương pháp nói rằng: ‘Họ phải tránh người đàn ông bị thương vày ông ta trông như đang chết, và va đến xác chết hoàn toàn có thể khiến họ không được tư biện pháp phụng sự tại thường thờ mấy hôm sau đó’.
Now, I want to be very clear: We bởi vì not think our work should or could justify prejudice against people of one or another body toàn thân size at all.

Xem thêm: Top 10 Game Tập Đánh Chữ 10 Ngón Máy Vi Tính, Top 10 Game Tập Gõ 10 Ngón Thay Thế Game Mario


Giờ thì, tôi mong thật rõ ràng: shop chúng tôi không nghĩ về công trình của bản thân nên hay rất có thể bào chữa đến định kiến về những người có khung hình thế này hay nỗ lực kia.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M