LAME LÀ GÌ

  -  

Hằng trọng tâm và Wade Erwin xin chào mừng quý vị thính giả. Bài học bây giờ có nhị từ phổ biến là BROKE và LAME.

Bạn đang xem: Lame là gì


*

*

Mike & Mai Lan are walking by the Broadway theaters. Mai Lan notices a musical that she wants to see. It is “The Sound of Music”. She is begging Mike to lớn see the show with her. Today’s words are “BROKE” và “LAME”.

Anh Mike và cô Mai Lan sẽ đi gần những rạp hát trên quốc lộ Broadway. Mai Lan nhận ra vở kịch “The Sound of Music" mà lại cô ao ước xem. Cô nài nỉ anh Mike đi xem với cô.

Hai từ họ học từ bây giờ là “BROKE” với “LAME”.

MAI LAN: Look, Mike! “The Sound of Music” is playing! I’ve always wanted lớn see it.

Trông tề Mike ! tín đồ ta đang diễn “The Sound of Music". Từ bỏ trước tôi vẫn muốn xem vở kịch đó.

MIKE: I’ve heard that it is a popular show.

Tôi nghe nói vở kịch đó khôn xiết được ưa thích.

MAI LAN: Hey, I have an idea. Let’s go see the show! We don’t have anything to vì for the evening. Besides, this will give you a chance to vày something nice for your good friend Mai Lan.

Này, tôi bao gồm ý kiến. Bản thân đi coi vở kịch này đi ! Mình không có chuyện gì làm tối nay cả. Rộng nữa, đây cũng là 1 trong những dịp đến anh làm cho một việc đáng yêu và dễ thương cho người đồng bọn của anh là Mai Lan.

MIKE: Sorry Mai Lan, I’m broke. Maybe another time.

Xin lỗi Mai Lan. Tôi bị “broke”. Chắc hẳn rằng lần khác.

MAI LAN: Broke? How did you hurt yourself ?

BROKE ? làm sao anh bị thưong vậy ?

MIKE: No, no, no. I didn"t hurt myself. BROKE here means bởi not have any money. It"s spelled B-R-O-K-E.

Không, không. Tôi không trở nên đau. BROKE tại chỗ này nghĩa là không có tiền. Đánh vần là B-R-O-K-E.

MAI LAN: Oh, I understand! (Car accident sound faded in the background) So, when my mom wrecked her car và had to lớn pay a lot of money lớn get it fixed, she was…

À, tôi hiểu rồi ! Vậy khi bà mẹ tôi hư xe với xửa xe mất thật các tiền thì bà mẹ tôi...

MIKE: Broke!

hết tiền.

MAI LAN: (Cash register sound faded in the background) and when I paid my tuition for school và bought all my books I was…

Và lúc tôi đóng góp tiền học với mua giấy tờ thì tôi cũng...

MIKE: Broke!

hết tiền.

MAI LAN: (Video trò chơi sound faded in the background) When my brother spent all of his money on a new video clip game system, he was…

Khi em trai tôi quăng quật hết tiền sở hữu một trò chơi clip mới thì em tôi cũng...

Xem thêm: Các Tựa Game Fps Hay Nhất Mọi Thời Đại, Top 7 Game Fps Hay Nhất

MIKE: Yes, broke!

Đúng, cạn túi !

MAI LAN: But you just started a new part-time job. & I know you just got paid. So you’re not…

Nhưng anh vừa ban đầu làm một câu hỏi bán thời gian. Cùng tôi biết anh vừa lãnh lương. Vậy thì anh không...

MIKE: Broke. Ok, Ok, we can go see the show.

Hết tiền. Được rồi, được rồi. Họ đi xem vở kịch bây giờ.

Interlude- Music break

Sounds of a crowd in the theater. Mai Lan & Mike are just sitting down và talking as the show begins.

MAI LAN: Mai Lan với Mike vừa ngồi xuống và rỉ tai khi vở kịch bắt đầu.

MIKE: I didn’t want to come to the show because I think musicals are lame.

Tôi không muốn đi xem vì tôi thấy nhạc kịch “lame”.

MAI LAN: What? What does lame mean?

Cái gì ? LAME tức là gì ?

MIKE: When you say something is lame you mean that it is silly or uninteresting. It can also mean inadequate. Lame is spelled L-A-M-E.

Khi bạn ta nói cái gì đấy LAME là bạn ta coi chiếc đó dở, ko hay. Cũng có nghĩa là thiếu xót. LAME tấn công vần là L-A-M-E.

MAI LAN: Oh. So the excuse you gave me for not wanting lớn see the show was really lame.

À , vậy khi anh mang cớ không tồn tại tiền để đi xem như là cớ ko thỏa đáng.

MIKE: Yes, it was an inadequate excuse because I bởi vì have money.

Đúng, nguyên nhân đó không thỏa đáng vị tôi có tiền.

MAI LAN: So, what else vày you think is lame?

Còn chiếc gì hoàn toàn có thể gọi là LAME nữa ?

MIKE: Class on Saturday morning is lame!

Đi học tập sáng máy bẩy thật là "bết bát".

MAI LAN: You mean it’s a silly idea?

Anh nghĩ ý kiến đó là đần độn à ?

MIKE: Yes, having class on a weekend is lame because it’s a silly idea.

Đúng, đi học vào buổi tối cuối tuần là ngớ ngẩn do đó là một trong ý loài kiến dở ẹc.

MAI LAN: But when you told our professor that your dog ate your homework, that was a lame excuse, right?

Nhưng lúc anh nói với giáo sư là chó của anh ấy đã ăn uống mất bài bác làm thì sẽ là một lý do không thỏa đáng, bắt buộc không ?

MIKE: Yes, that was a lame excuse because it was inadequate. You could also say…

Phải. Đó là một vì sao dở vì không thỏa đáng. Ta cũng rất có thể nói...

MAI LAN: Ok, I understand, now be quiet! Let’s watch the show!

OK, tôi gọi rồi. Cơ mà đừng nói nữa nhằm còn xem kịch.

MIKE: Ok, but don’t give me any lame excuses next time I want to vì something! After buying these tickets I really am broke!

Được rồi. Dẫu vậy đừng mang lại tôi tại sao ngớ ngẩn khi tôi muốn làm gì lần cho tới nhé ! Mua kết thúc vé là tôi cạn túi thiệt đấy

MAI LAN: Ok, my treat next time.

Được rồi. Lần sau tôi đãi.

Xem thêm: Cổ Phiếu Blue Chip Là Gì ? Và Những Điều Cần Biết Top Cổ Phiếu Bluechip Tại Việt Nam

MC: quý khách vừa học hai từ mới. Một là BROKE nghĩa là không còn tiền, cùng hai là LAME nghĩa là ngớ ngẩn, không thỏa đáng. Hằng tâm và Wade xin kính chào quý vị thính giả, với xin hẹn gặp lại quý khách trong bài học kế tiếp.