Leverage là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

leverage
*

Leverage (Econ) Tỷ phần vốn vay; Đòn bẩy về tài chính; Tỷ lệ vốn vay mượn đối với tổng kinh phí.

Bạn đang xem: Leverage là gì

+ Một chỉ số về mối quan hệ giữa nợ lâu dài cùng vốn áp dụng.
leverage /"li:və/ danh từ
công dụng của đòn bẩy; lực của đòn bẩyhệ đòn bẩyLĩnh vực: điện lạnhsự bẩybogie brake leveragegiàn hãm giá chuyểnhigh leverage diagonalkìm cắt cùng lựcleverage actingtác dụng đòn bẩyleverage of loadcánh tay đòn chịu tảihình họa hưởngđầu cơ vay nợmarketing vay nợtác dụng áp dụng đòn bẩysuất đòn bẩycông sức đòn bẩychức năng đòn bẩyfinancial leverage: tác dụng đòn bẩy tài chínhleverage factor: thông số tác dụng đòn bẩychức năng vay mượn nợtăng thêm tỷ suất vay mượn nợtỷ số chi phí (tởm doanh) thế địnhtỷ số vay mượn vốntỷ khoản vốn vaycapital leveragexác suất vốn vaycommercial leveragegiải pháp điều tiết thương thơm mạicommercial leverageđòn kích bẩy tmùi hương mạidebt leverageđòn bẩy nợfinancial leverageđòn kích bẩy tài chínhleverage buyoutcài đặt đứt bằng vốn vayleverage ratiostỷ suất nợleverage stockvốn tự bao gồm với nợ <"li:vəridʒ> o tỷ lệ đòn bẩy Tỷ số tổng thu nhập chưa chiết khấu trong tương lai trên vốn đầu tư cơ bản.
*

*

*

leverage

Từ điển Collocation

leverage noun

1 force

ADJ. enough, sufficient | extra | maximum

VERB + LEVERAGE have He tried khổng lồ push the door open, but he didn"t have sufficient leverage. | gain, get, obtain | apply, exert Position the piece of wood so that maximum leverage can be applied. | provide | increase

2 influence

ADJ. economic, political

VERB + LEVERAGE have sầu | gain They are determined to lớn gain more political leverage. | give sb

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Nhân Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nhân Nghĩa

strategic advantage; power to act effectively

relatively small groups can sometimes exert immense political leverage

v.

supplement with leverage

leverage the money that is already available

provide with leverage

We need lớn leverage this company


Bloomberg Financial Glossary

杠杆作用|杠杆比率杠杆作用;杠杆比率The use of debt financing, or property of rising or falling at a proportionally greater amount than comparable investments. For example, an option is said to have high leverage compared khổng lồ the underlying stoông xã because a given price change in the stoông chồng may result in a greater increase or decrease in the value of the option.

Investopedia Financial Terms


1. The use of various financial instruments or borrowed capital, such as margin, to lớn increase the potential return of an investment. 2. The amount of debt used lớn finance a firm"s assets. A firm with significantly more debt than equity is considered khổng lồ be highly leveraged.

Xem thêm: Tdp Là Gì Cũng Như Đất Tdp Là Gì, Có Quan Trọng Không


1. Leverage can be created through options, futures, margin and other financial instruments. For example, sayyou have sầu $1,000 to lớn invest. This amountcould be invested in 10 shares of Microsoft stoông xã, but lớn increase leverage,you could invest the$1,000in five sầu options contracts. You would then control500 shares instead of just 10.2. Most companies use debt to finance operations. By doing so,a companyincreases its leverage because it can invest in business operations withoutincreasing itsequity. For example, if a company formed with an investment of $5 million from investors, the equity in the company is $5 million - this is the money the company uses to lớn operate. If the companyuses debt financingby borrowing $trăng tròn million, the company now has $25 million lớn invest in business operations & more opportunity lớn increase value for shareholders. Leverage helpsboth the investor& thefirm to invest or operate. However, it comes with greater risk. If an investor uses leverage to lớn make an investmentvà the investment moves against the investor,his or herloss is muchgreater than it would"ve been if the investment had not been leveraged - leverage magnifies both gains và losses. In the businessworld, a company can use leverage khổng lồ try to lớn generate shareholder wealth, but if it fails to vì so,the interest expense & credit risk of mặc định destroys shareholder value.
Debt RatioDeleverageDerivativeDerivatives Time BombFuturesHedge FundLeveraged BuyoutMarginOperating LeverageOptions