MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4

  -  

Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 các bạn, trong các số đó có 5 nữ giới. Tỉ số của số bạn nam với số bạn nữ của tổ đó là:

 

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là : 

A. 863 B. 864 C. 846 D. 854

Câu 6 : ( 1 điều ) Giá trị của biểu thức

*
*
:
*
là: 

 

Câu 7 :  (1 điểm)  Một tấm kính hình thoi tất cả độ nhiều năm các con đường chéo cánh là 18centimet và 30centimet. Tính diện tích S tấm kính kia.

Bạn đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 4

A. 270

*
B. 270 cm C. 540
*
D. 54
*

Câu 8: ( một điểm ) Tìm x, biết:

a)

*
: x = 3 b) x : 52 = 113

Câu 9: ( 1 điểm) Tính:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Câu 10: (1 điểm). Tổng nhị số bằng số nhỏ tuyệt nhất bao gồm bố chữ số, số bé nhỏ bằng 

*
số lớn. Tìm nhì số đó.

Bài giải.

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Xem thêm: Chung Kết Thế Giới Liên Minh Huyền Thoại 2021 Tổ Chức Ở Đâu? ? Khi Nào?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 2.

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn vào giải đáp đúng nhất cho từng câu sau hoặc điền vào khu vực trống đến đúng.

Câu 1: Phân số  

*
gọi là: (0,25đ)

A. Năm lăm một trăm nhì mươi chín
B. Năm mươi lăm phần một trăm nhị mươi chín
C. Năm lăm phần một nhì chín
D. Một trăm nhì mươi chín phần năm mươi lăm

Câu 2: Phân số thể hiện phần được sơn màu là? (0,25đ)

A. 

*
B. 
*
C. 
*
D. KHông thể hiện được

Câu 3: Đổi đơn vị chức năng sau: (1,5đ)

a) 456 dm = …. kmb) 342
*
 = …. cm2
c) 2345 m = …. mm
d) 456
*
 = …. dm2
e) 4 dam = …. dmf) 4000
*
 = ….
*

Câu 4: Tính: (1đ)

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM).

Câu 1: Đặt tính và tính: (2đ)

a) 234 + 376289b) 2431 – 271c) 467 × 216d) 23589 : 787

Câu 2: Tìm x (1đ)

a) x + (5621+ 1236) × 5 = 225690b) x – 12 × 5 × 9 + 567= 1000
c) x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 25760d) (6975 – x + 785) : 4= 859

Câu 3:

Linc mua 4 tập giấy với 3 quyển vsống không còn 5400 đồng. Dương sở hữu 7 tập giấy cùng 6 quyển vở cùng một số loại không còn 9900 đồng. Tính giá tiền một tập giấy với một quyển vở? (2đ)

Câu 4:

Có nhị rổ cam, trường hợp cấp dưỡng rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam ở nhị rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam sinh sống rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ vật dụng nhị. Hỏi ban đầu từng rổ gồm bao nhiêu trái cam? (2đ)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤM ĐIỂM 

ĐỀ SỐ 1.

*
Câu 8: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm 

Câu 9: ( 1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 10 (1 điểm).

Bài giải.

Xem thêm: Ngũ ĐạI ThầN Thú - Truyện Ngũ Đại Thần Thú

Số bé dại tuyệt nhất có ba chữ số là 100. Vậy tổng nhị số là 100. (0,2 điểm)

Ta gồm sơ đồ:

*

*Lưu ý: Học sinc hoàn toàn có thể vẽ sơ thiết bị hoặc ko vẽ. HS có tác dụng biện pháp không giống hoặc lập luận, làm gộp mà đúng vẫn đồng ý cho điểm tối nhiều.