Matrix Là Gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ trifactor.vn.

Bạn đang xem: Matrix là gì

Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết sáng sủa.


a group of numbers or other symbols arranged in a rectangle that can be used together as a single unit khổng lồ solve sầu particular mathematical problems
a group of numbers or other symbols arranged in a rectangle that can be used lớn solve sầu particular mathematical problems
a group of numbers or other things arranged in a rectangle that can be used khổng lồ solve a problem or measure something:
The bottom row of the matrix indicates typical lead times for starting activities in order lớn complete the stage by the date scheduled.
Table 1 presents the correlation matrices, means, and standard deviations for the models forecasting externalizing and internalizing symptoms.
The latter affords ample motivation for studying weak equivalence for arbitrary primitive matrices & not just those that match unimodal kneading sequences.
The present paper offers a better solution lớn this problem, using density matrices và superoperators instead of probability distributions.
To relate the sign of diagonal elements khổng lồ the sign of the real parts of eigenvalues, we introduce the following dominant diagonal properties of matrices.
All operations are organised in relation to lớn this base: in particular, they can be represented by linear functions whose matrices are diagonal in this base.
In that case, the simplest option is khổng lồ take the canonical viewpoint, that is, the one consisting of diagonal matrices.
Fully off-diagonal submatrices of diagonally dominant matrices are completely unstructured matrices, and so with irreducible determinants of unbounded degree.
In the present work we give another construction for low-rank co-diagonal matrices, based on a modular sieve formula.
In this method it is not necessary khổng lồ consider polarization vectors và eigenvalues of dispersion matrices around coupling points.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những chỉnh sửa viên trifactor.vn trifactor.vn hoặc của trifactor.vn University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.

matrix

Các tự thường được áp dụng cùng rất matrix.

Xem thêm: Sự Kiện Tháng 9 Tân Binh Đột Kích Official, Sự Kiện Tháng 9 Tân Binh Đột Kích


In active sầu matrix addressing, some sort of capacitor (external khổng lồ the cell proper) is used khổng lồ maintain the state of the cell.
The newly formed material (osteoid) is rapidly converted into lớn hard bone matrix by the deposition of hydroxyapatite crystals between the closely packed collagene fibres (mineralization).

Xem thêm: Game Kung Fu Panda 3 Đại Chiến, Kungfu Panda 2 Hd Phu De


Firstly, in order to determine the most important traits influencing seed yield, path analysis, based on a correlation matrix, was applied khổng lồ the data.
Những ví dụ này từ trifactor.vn English Corpus và từ các nguồn trên web. Tất cả rất nhiều chủ ý trong các ví dụ không thể hiện chủ kiến của những biên tập viên trifactor.vn trifactor.vn hoặc của trifactor.vn University Press giỏi của tín đồ trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập trifactor.vn English trifactor.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message