Occupation Là Gì

  -  

Bài viết Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì nằm trong chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được vô cùng nhiều bạn quan tâm đúng không làm sao !! Hôm ni, Hãy thuộc https://trifactor.vn/ khám phá Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì vào bài viết hôm nay nha !Các ai đang xem câu chữ về : “Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì”
Bạn đang xem: Occupation là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Occupation là gì


*

*

*

*

occupation /,ɔkju”peiʃn/ danh từ sự chiếm, sự giữ, sự chiếm phần duy trì, sự chỉ chiếm đóngthe occupation of the city: sự chiếm phần đóng thành phố sự sinh sống (một ngôi nhà) thời hạn thuê nghề nghiệp; công việc, bài toán làmkhổng lồ look for an occupation: search Việc làmwhat is your occupation?: anh có tác dụng nghề gì?nghề nghiệpoccupation disease: bệnh nghề nghiệpoccupation mortality: tỉ trọng tử vong nghề nghiệpsự chỉ chiếm chỗfissure occupationsự bao phủ đầy khe nứtfissure occupationsự trát khe nứtroute occupationsở hữu đường chạytraông chồng occupationchiếm dụng đườngtraông xã occupation periodthời hạn con đường bị chiếm phần dụng

ngôn từ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm


Bài Nổi Bật To Some Extent Là Gì


Xem thêm: Cuộc Vui Nào Rồi Cũng Sẽ Tàn, Bữa Tiệc Nào Cũng Có Lúc Tàn,

OCCUPATION

Xem OCCUPATIONAL HAZARD


*


occupation

Từ điển Collocation

occupation noun

1 job

ADJ. full-time | dangerous, hazardous | female, male Agricultural work is traditionally seen as a male occupation. | low-paid, well-paid | high-status, low-status | sedentary | managerial, professional, technical | skilled, unskilled | manual, non-manual | blue-collar, white-collar | industrial, service service occupations such as cleaning & catering

VERB + OCCUPATION choose, find | take up | follow The people interviewed followed a variety of occupations | give sầu up He gave up his occupation as a farmer và became a teacher. | resume | provide (sb with)

PHRASES a range of occupations The college provides training in a wide range of occupations.

2 control of another country

ADJ. continuing | military

VERB + OCCUPATION begin, take up | be/remain in | give sầu up The invaders have sầu given up occupation of large parts of the territories. | resume

OCCUPATION + VERB begin, end

OCCUPATION + NOUN force, power | zone

PREPhường. during the ~ During the occupation, the church was used as a mosque. | under ~ Large parts of Britain were under Roman occupation.

3 living in a room, house, etc.

ADJ. exclusive | joint, multiple the conversion of big old buildings to multiple occupation | peaceful the right lớn peaceful occupation of the property | land | illegal, unlawful illegal occupation of the premises

VERB + OCCUPATION take up You can only take up occupation once the tenancy has been signed. | be/remain in, enjoy | tóm tắt | give sầu up | resume

PREPhường. in ~ of He intends lớn remain in occupation of the building for as long as possible.

PHRASES ready for occupation The flats will be ready for occupation by March. | unfit for occupation The houses were judged khổng lồ be unfit for human occupation.


Bài Nổi Bật Gen Z là gì? Thế hệ Z là gì? đặc điểm rứa hệ Z

Từ điển WordNet

n.

any activity that occupies a person”s attention

he missed the bell in his occupation with the computer game

the period of time during which a place or position or nation is occupied

during the German occupation of Paris

English Synonym và Antonym Dictionary

occupationssyn.: activity affair business capathành phố concern duty employment function holding interest job matter ownership possession role stint task trade workant.: rest

Chuyên mục: Hỏi Đáp


Các câu hỏi về Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là GìNếu tất cả bắt kỳ câu hỏi thắc mắt làm sao vê Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì hãy cho cái đó bản thân biết nha, mõi thắt đôi mắt giỏi góp ý của những bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn rộng trong các bài bác sau nha Các Hình Hình ảnh Về Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì

*

Các tự khóa search tìm mang đến nội dung bài viết #Occupation #Là #Gì #Occupation #Có #Nghĩa #Là #Gì
Xem thêm: " Số Lượng Tiếng Anh Là Gì, Số Lượng English Translation

Bài Nổi Bật Tôn Giáo Đã Xuất Hiện Thế Nào

quý khách hãy tra cứu thêm thông tin về Occupation Là Gì – What Is Your Occupation Có Nghĩa Là Gì từ bỏ trang Wikipedia giờ đồng hồ Việt.◄