PHÓ GIÁM ĐỐC TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

Hầu hết ai ai cũng biết đến dịch vụ phó người có quyền lực cao của một chủ thể nào kia, tuy vậy phó người có quyền lực cao tiếng anh là gì? thì có lẽ cũng không nhiều người được hiểu. Chính vì vậy Blog Trần Phú để giúp đỡ bạn lời giải vướng mắc nhé.

*

Phó giám đốc là gì?

Phó giám đốc là người có tác dụng công việc là giúp câu hỏi mang đến Giám đốc vào cai quản điều hành các hoạt động vui chơi của chủ thể theo sự cắt cử của Giám đốc. Chủ đụng với tích cực và lành mạnh xúc tiến, tiến hành trách nhiệm được cắt cử cùng Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tác dụng những chuyển động.

Phó giám đốc giờ anh là gì?

Deputy director/ Vice Director: Phó Giám đốc

VD: I just got off the phone with Deputy Director (Tôi vừa rỉ tai điện thoại cảm ứng thông minh cùng với phó chủ tịch ) 

Từ đồng nghĩa tương quan : subdirector : Phó giám đốc

VD: Nguyen Dang Tri Tai is the 20th subdirector ( Nguyễn Đặng Trí Tài là phó giám đốc đồ vật 20 )

Vậy nguim phó giám đốc giờ đồng hồ anh là gì cũng đk đa số chúng ta chú ý tôi cũng câu trả lời lun nhé.

Former deputy director : ngulặng phó giám đốc

VD: Mr X, former deputy director ( ông X, nguyên ổn phó người đứng đầu )

Từ vựng các chức vụ vào công ty

Director (n) /dəˈrektə(r)/: Giám đốcChief Executive sầu Officer (CEO): người có quyền lực cao điều hànhChief Information Officer (CIO): chủ tịch thông tinChief Operating Officer (COO): trưởng phòng hoạt độngChief Financial Officer (CFO): người có quyền lực cao tài chínhBoard of Directors: hội đồng quản ngại trịShare holder: cổ đôngExecutive: thành viên ban quản lí trịFounder: tín đồ sáng lậpPresident (Chairman) /’prezidənt/ (/’tʃeəmən/): Chủ tịchVice president (VP): phó chủ tịchManager /ˈmænɪdʒə/: Quản lýDepartment manager (Head of Department): trưởng phòngSection manager (Head of Division): Trưởng Bộ phậnPersonnel manager /,pə:sə’nel ‘mænidʤə/: trưởng chống nhân sựFinance manager /fai’næns ‘mænidʤə/: trưởng phòng tài chínhAccounting manager /ə’kauntiɳ ‘mænidʤə/: trưởng chống kế toánProduction manager /production ‘mænidʤə/: trưởng chống sản xuấtMarketing manager /’mɑ:kitiɳ ‘mænidʤə/: trưởng phòng marketing