Plain Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
plain
*
plaindanh từ quanh vùng đất đai rộng lớn lớn, bởi phẳng; đồng bằng a vast, grassy plain một cánh đồng cỏ mênh mông the great plains of the American Midwest vùng đồng bằng rộng lớn miền trung Tây Hoa Kỳ mũi đan trơn tru (mũi đan cơ bản, đơn giản)tính từ ngay lập tức thẳng, hóa học phác in plain words bằng những lời sống động a plain answer câu vấn đáp thẳng thắn a plain man một người mộc mạc, hóa học phác lớn be plain in one"s criticism trực tiếp thắn trong biện pháp phê bình rõ ràng, rõ rệt to lớn make someone plain khổng lồ something tạo cho ai làm rõ điều gì 1-1 giản, dễ nắm bắt plain words lời lẽ solo giản, dễ hiểu plain style văn đơn giản và giản dị không viết bằng mật mã (điện tín...) đối kháng sơ, giản dị, 1-1 giản; (thẩm mỹ) không trang điểm, không loè loẹt plain food thức ăn đơn giản (thường) a plain cook một bạn đầu bếp thường (chỉ làm được những bữa tiệc (thường)) plain living và high thingking cuộc sống thanh bạch nhưng cao thượng plain furniture bàn và ghế đơn sơ, giản dị trơn; một màu plain paper giấy trơn (chưa gồm kẻ dòng) plain fabric vải suôn sẻ (không có hoa văn) xấu, thô (cô gái...); không đẹp mắt in plain English được miêu tả một bí quyết thẳng thắn, dễ dàng make onself plain nắm rõ ý bạn muốn nói all plain sailing tiến trình hành vi không có gì trắc trở as plain as a pikestaff/the nose on one"s face rõ như ban ngàyphó xuất phát từ 1 cách rõ ràng; hoàn toàn, dễ dàng to speak (write) plain nói (viết) một cách cụ thể that is just plain stupid kia chỉ là 1 điều hoàn toàn ngu xuẩn
*
/plein/ danh tự đồng bằng tính từ bỏ rõ ràng, rõ nét plain as a pikestaff; as plain as daylight rõ rành rành, rõ như buổi ngày lớn make something plain khổng lồ someone tạo cho ai nắm rõ điều gì 1-1 giản, dễ hiểu plain words lời lẽ dễ dàng và đơn giản dễ đọc plain style văn đơn giản ko viết bởi mật mã (điện tín...) giản dị, thường; đối chọi sơ plain food thức ăn giản dị (thường) a plain cook một tín đồ đầu phòng bếp thường (chỉ có tác dụng được những bữa tiệc thường) plain living và high thingking cuộc sống đời thường thanh bạch nhưng hùng vĩ plain furniture bàn và ghế đơn sơ đơn giản và giản dị mộc mạc, hóa học phác, ngay thẳng; thẳng thắn a plain man một người mộc mạc hóa học phác khổng lồ be plain in one"s criticism trực tiếp thắn trong cách phê bình plain answer câu vấn đáp thẳng thắn trơn, một màu sắc a dress of plain material một ái dài bởi vải suôn sẻ xấu, thô (cô gái...) phó trường đoản cú ví dụ khổng lồ speak (write) plain nói (viết) rõ ràng nội đụng từ (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) than khóc, than van
*