Present là gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện tại diệnkhổng lồ be present at...

Bạn đang xem: Present là gì

: có mặt làm việc...to be present khổng lồ the mind: hiện ra trong trí hiện giờ, hiện tại, bây giờ, ni, nàypresent boundaries: đường trẻ ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngữ điệu học) hiện tại tạipresent tense: thời hiện tại tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp sức rất là sẵn sàng chuẩn bị trong lúc hồi hộp nặng nề khăn danh từ hiện tại, ngay hiện tại, hiện nay, bây chừ, lúc này, bây giờat present: hiện nay, bây chừ, dịp nàyfor the present: trong từ bây giờ, hiện nay giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tài liệu này, tứ liệu nàyby these presents: bởi mọi tài liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện tại tại danh từ qua biếu, đồ gia dụng bộ quà tặng kèm theo, Tặng Ngay phẩmto make sometoàn thân a present of something: biếu ai đồ vật gi, khuyến mãi ai cái gì danh từ bốn cầm cố giơ súng ngắm bốn nuốm bồng súng chào ngoại cồn từ đưa ra, bày ra, lòi ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường thích hợp này lòi ra một số cạnh tranh khăn đưa, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưkhổng lồ present a petition: đưa một bạn dạng con kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền thổ lộ, trình diễn, biểu thịkhổng lồ present the question very cleary: trình diễn vụ việc một bí quyết rất rõ ràng biểu diễn (một vsống kịch); mang lại (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, mở ra, biểu lộ rato lớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ nảy ra trong trí tuệ tôi ra mắt (ai với ai); đưa (ai) vào yết loài kiến, chuyển (ai) vào bệ kiến (vua...)lớn be presented at court: được chuyển vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục để thống trị xđọng đạo) biếu khuyến mãi (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto lớn present arms: bồng súng chào
hiện tạiat the present time: vào thời gian hiện tạipresent value: quý hiếm hiện tạitrình bàyLĩnh vực: tân oán & tinhiện naypresent requirement: nhu cầu hiện tại naytrình diễnpresent (vs)chuyển rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện nay hànhpresent timehiện nay tạipresent timehiện nay thờipresent valuecực hiếm hiện tại cópresent valuequý hiếm hiện nay thờipresent valvehiện nay giábày tỏđưanộptrìnhfailure lớn present: sự không thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (lớn ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnpresent a letter for signature (to lớn ...): trình thư nhằm cam kết têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình bỏ ra phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá hiện tại thuầnnet present valuehiện giá ròngnet present valuephương pháp quý giá thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính cực hiếm ngày nay thuầnpresent capitalvốn đang gọipresent capital valuequý giá hiện nay của tứ bảnpresent capital valuecực hiếm vốn đang gọipresent discounted valuequý hiếm hiện giờ phân tách tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)mon nàypresent needsnhu yếu hiện nay tạipresent valuecực hiếm hiện nay tạipresent valuehiện tại giápresent valuethời giápresent year (the ...)trong năm này <"preznt> tính từ o tất cả mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, ni, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, hôm nay, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá chỉ trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past and present a danh sách of all club members, past and present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Chụp Ảnh Thời Trang Lookbook Là Gì, Lookbook Là Gì

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Trò Chơi Của Chúa Phần 1 Next Chap 2, Trò Chơi Sinh Tồn (Ý Trời Đã Định)

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extkết thúc give sầu grant h& over offer submit tenderant.: absent future past