Push Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Push là gì

*
*
*

push
*

push /puʃ/ danh từ sự xô, sự đẩy; cú đẩyto give the door a hard push: đẩy mạnh cửa một cái sự thúc đẩy, sự giúp sức (ai tiến lên)to give sosmeone a push: thúc đẩy ai tiến lên (kiến trúc) sức đẩy lên, sức đỡ lên (của vòng...) cừ thọc đẩy (hòn bi-a) cú đấm, cú húc (bằng sừng) sự rắn sức, sự nổ lực, sự gắng công (quân sự) cuộc tấn công mânh liệt, cuộc đánh thúc vàoto make a push: rán sức, hết sức, cố gắng; (quân sự) tấn công mânh liệt, đánh thúc vào (nơi nào) tính dám làm, tính chủ động, tính hăng hái xốc tới, tính kiên quyết làm bằng đượcto have plenty of push in one: rất chủ động dám nghĩ dám làm lúc gay go, lúc nguy ngập, lúc cấp báchwhen it comes to the push: khi gặp lúc gay goat a push: trong hoàn cảnh nguy ngập cấp bách (từ lóng) bọn (ăn trộm...) (từ lóng) sự đuổi ra, sự thải rato give someone the push: đuổi ai ra, thải ai rato get the push: bị đuổi ra, bị thải ra ngoại động từ xô, đẩyto push the door open: đẩy cửa mở toangto push the door to: đẩy cửa đóng sập vàoto push aside all obstacles: đẩy sang một bên mọi vật chướng ngại (kinh thánh) húc (bằng sừng) thúc đẩy, thúc giục (làm gì) xô lấn, chen lấnto push one"s way through the crowd: chen lấn (rẽ lối) qua đám đôngto push one"s way: (nghĩa bóng) làm nên, làm ăn tiến phát đẩy tới, đẩy mạnh, mở rộngto push the struggle for liberation: đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóngto push the trade: mở rộng việc buôn bán ((thường) + on) theo đuổi, đeo đuổi; nhất định đưa ra (một yêu sách...) thúc ép, thúc báchdon"t push him too far: đừng thúc bách nó quáto be pushed for time: bị thời gian thúc épto be pushed for money: bị vấn đề tiền nong thúc ép quảng cáo; tung ra (một món hàng)to push a new kind of soap: tung ra một loại xà phòng mới; quảng cáo một loại xà phòng mới nội động từ xô, đẩy cố gắng vượt người khác, cố gắng thành công (trong công việc); dám làm thọc đẩy (hòn bi-a) (kinh thánh) húc sừng xô lấn, chen lấnto push through the crowd: chen lấn qua đám đôngto push alongto push on to push away xô đi, đẩy đito push down xô đổ, xô ngâ, đẩy ngãto push forth làm nhú ra, làm nhô ra; đâm nhú ra, nhô ra (rễ cây, mũi đất...)to push in đẩy vào gần (bờ...) (thuyền)to push off chống sào đẩy xa (bờ...) (thuyền) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ra đi, đi, khởi hành; chuồn tẩuto push on tiếp tục, tiếp tục đi, đi tiếp đẩy nhanh, thúc gấp (công việc...); vội vàngto push out xô đẩy ra, đẩy ra ngoài (như) to push forthto push through xô đẩy qua, xô lấn qua làm trọn, làm đến cùng, đưa đến chỗ kết thúcto push the matter through: cố gắng đưa vấn đề đến chỗ kết thúc, cố gắng giải quyết vấn đềto push up đẩy lên
ấnTechnical Features of push - button Telephone Sets (MF4/DTMF) (Q.23): Các đặc điểm kỹ thuật của máy điện thoại ấn phím (MF4/DTMF)momentary push button: công tắc ấn tự nhảpush button: núm ấnpush store: phím ấnpush store: phím ấn (để giữ lại trong bộ nhớ)virtual push button: nút ấn ảoáp lựcpush moraine: băng tích áp lựcbấm phímđẩyGiải thích VN: Trước đây, thuật ngữ push định nghĩa cách thức máy tính truyền dữ liệu sang tất cả máy tính khác bao gồm các máy không thật sự yêu cầu gửi. Nó trái nghĩa pull, cách thức máy khách yêu cầu dữ liệu từ một máy khác. Nhưng máy tính làm 1, 236954, 242199, 158643, 309806, 125950, 403163, 245697, 209385, 236955, 368886, 255662, 255667, 255668, 97030, 255665, 86501fork push rod: thanh đẩy hình chạcmaster cylinder push rod: cần đẩy xi lanh thắng cáipush and pull: đẩy và kéopush back: đẩy ngượcpush bar: càng đẩy chống trống phanhpush bucket: gầu đẩypush button: nút bấm đẩypush car: goòng đẩy taypush instruction: lệch đẩypush instruction: lệnh đẩypush load: lực đẩypush locomotive: đầu máy đẩypush operation: thao tác đẩy xuốngpush operation: thao tác đẩypush operation: hoạt động đẩy xuốngpush plate: tấm đẩypush plug: phích cắm đẩypush pole: thanh đẩypush pole: sào đẩypush pull: đẩy nhaupush pull: đối xứng, đẩy nhaupush pump: bơm đẩy kéopush rod: thanh đẩypush rod: cây đẩy cần xupáppush rod: đệm đẩypush rod: cần đẩy (xú bắp)push stick: gậy đẩypush stick: que đẩypush technology: kỹ thuật đẩypush tow: hệ kéo đẩy tàu thủypush tug: tầu kéo đẩypush up list: danh sách (kéo) đẩy lênvalve push rod: thanh đẩy cần xupápvalve push rod: thanh đẩy xupapđẩy trượtđẩy vàoéppush plug: phích cắm épnhấnpush contact: công tắc nhấnvirtual push button: nút nhấn sángsự đẩysự épsức đẩyxô đẩyxung lựcLĩnh vực: toán & tinấn (vào nút bấm)đẩy, ấn vàoLĩnh vực: ô tôđầu tàu đẩyLĩnh vực: hóa học & vật liệugiúp sứcLĩnh vực: xây dựngtàu đẩybell pushnút chuông điệnbrake cylinder push rodcán pittông nồi hãmemergency trip push buttonnút cắt khẩn cấpemergency trip push buttonnút tác động khẩn cấpfork push rodthanh chịu nén hình chạc (khớp)internal push tool jointkhớp nối dụng cụ khoanpedestrian push buttonbộ chuyển mạch kiểu núm bấmpush a gangchỉ huy một ca làm việcpush and pull pumping powertrạm bơm trung tâmpush buttonnúm bấmpush buttonnút điều khiểnpush buttonphím bấmpush button operationsự thao tác bằng nút bấm (ở bàn điều khiển)push button starterbộ khởi động bấm nútpush down listdanh sách (kéo) xuống o đẩy, xô đẩy, giúp sức § push a gang : chỉ huy một ca làm việc § push tong : xiết vặn đoạn ống nối bằng kìm § push tool : chỉ huy một kíp khoan § push and pull : đẩy và kéo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): push, pusher, pushiness, push, pushed, pushy

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): push, pusher, pushiness, push, pushed, pushy


*Xem thêm: Sinh Năm 1984 Mệnh Gì ? Phong Thủy Cho Người Giáp Tý Sinh Năm 1984 Mệnh Gì

*

*

push

Từ điển Collocation

push noun

1 act of pushing

ADJ. big, hard | gentle, little

VERB + PUSH give sb/sth She gave him a gentle push towards the door.

PHRASES at the push of a button The machine washes and dries at the push of a button.

2 effort to do/obtain sth

ADJ. big | final

PREP. ~ against the final push against the enemy | ~ for There has been a big push for better public transport. | ~ towards a push towards organic food

Từ điển WordNet


n.

an effort to advance

the army made a push toward the sea

v.

press against forcefully without moving

she pushed against the wall with all her strength

sell or promote the sale of (illegal goods such as drugs)

The guy hanging around the school is pushing drugs

move strenuously and with effort

The crowd pushed forward
Xem thêm: Review Phim Bao Giờ Có Yêu Nhau Review Phim Bao Giờ Có Yêu Nhau

Microsoft Computer Dictionary

n. A technology developed in relation to the World Wide Web, designed to provide end users with personalized Web access by having a site actively “push” requested information to the user’s desktop, either automatically or at specified intervals. Push was developed as a means of relieving users from having to actively retrieve (“pull”) information from the Web. It is not, as yet, especially popular.vb. 1.To add a new element to a stack, a data structure generally used to temporarily hold pieces of data being transferred or the partial result of an arithmetic operation. See also stack. Compare pop. 2. In networks and the Internet, to send data or a program from a server to a client at the instigation of the server. See also push2. Compare pull.

English Synonym and Antonym Dictionary

pushes|pushed|pushingsyn.: coax drive encourage force goad nudge press prod propel shove spur thrust urgeant.: pull