Reject là gì

  -  

bác bỏ, từ bỏ chối, bác là các bạn dạng dịch số 1 của "reject" thành giờ trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: He rejected all the objections. ↔ Anh ấy bác bỏ bỏ mọi ý kiến phản đối.


Sidao has rejected our truce with steel and blood.

Sidao từ chối trifactor.vnệc thỏa ước của ta cùng với gươm đao và máu.


mửabỏ ragạt bỏkhông chấp thuậnkhông nhanhloại bỏloại rangười bị loạinôn raphế phẩmsổ toẹttừ chối ko tiếpvật bị loạivật quăng quật đivật không được chọnđánh hỏng
*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bản dịch mang đến Reject trong từ điển, bao gồm thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.


In fact, the great issue facing each one of us is whether we accept or reject the sovereignty of God, “whose name alone is JEHOVAH.” —Psalm 83:18, King James Version.

Bạn đang xem: Reject là gì


Thật ra, sự trifactor.vnệc trọng đại liên quan đến mọi cá nhân trong bọn họ là hoặc chấp nhận, hoặc từ khước quyền về tối thượng của Đức Chúa Trời, “chỉ 1 mình Chúa, danh là ĐỨC GIÊ-HÔ-VA” (Thi-thiên 83:18).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes và protects it until it is ready khổng lồ emerge as a baby.
Thay vị loại ra phần tử lạ này tức phôi thai đã tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và bảo vệ nó cho tới ngày một em bé sẵn sàng ra đời.
Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick trang chủ of Wilmer McLean.
Marshall loại bỏ ngôi nhà trước tiên ông thấy bởi vì quá tệ hại đổ nát và cụ vào đó ông chọn khu nhà ở gạch xây từ thời điểm năm 1848 của Wilmer McLean.
He rejected the Hussites for the trifactor.vnolent turn their movement had taken, and he turned away from the Waldenses because of their compromising stand.
Ông không gật đầu đồng ý phái Hus vì trào lưu của bọn họ đã sử dụng đến bạo lực, và ông đã bác bỏ phái Waldenses do lập trường thỏa hiệp của họ.
However, as a result of the debate that followed the establishment of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (first awarded in 1969), the Nobel Foundation had decided not to associate the Nobel Prize with any additional awards, so von Uexküll"s proposal was rejected.
Tuy nhiên, do hiệu quả của cuộc luận bàn tiếp theo sau câu hỏi thành lập giải thưởng của ngân hàng Thụy Điển cho khoa học kinh tế tài chính để tưởng niệm Nobel (trao lần đầu năm 1969), Quỹ Nobel đã đưa ra quyết định không phối kết hợp giải Nobel với bất kỳ giải thưởng bổ sung cập nhật nào, bởi vì vậy ý kiến đề nghị của Uexkull von đã biết thành từ chối.
In prison Johnson, who changed his name lớn Khalil Islam, rejected the Nation"s teachings and converted to lớn Sunni Islam.
Johnson, vào tù, fan đã thay tên thành Khalil Islam, quay sống lưng với nguyên tắc của tổ chức và đã chuyển sang giáo phái Hồi giáo Sunni.
His first patient died two days later, as the graft was incompatible with the recipient"s blood group and was rejected.
Bệnh nhân đầu tiên của ông đã chết hai ngày sau đó, vì thận ghép không tương thích với nhóm máu của người nhận với đã bị cơ thể đào thải.
Finally, we need khổng lồ frequently biopsy our mightily changed hearts and reverse any signs of early rejection.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Overhaul Là Gì, (Từ Điển Anh


Cuối cùng, họ cần phải liên tiếp xem xét tấm lòng thay đổi mạnh mẽ của bản thân và hòn đảo ngược bất cứ dấu hiệu làm sao mới bước đầu chớm nở về trifactor.vnệc chai đá.
Canadian New Democratic buổi tiệc ngọt (NDP) MP Fin Donnelly told the truyền thông that he had hand-delivered their file to Citizenship và Immigration Minister Chris Alexander earlier this year, but the application was rejected in June năm ngoái because it was incomplete.
Dân biểu Fin Donnelly của Đảng Tân Dân nhà (NDP) Canada đã kể mang lại giới media rằng ông sẽ trao tận tay hồ nước sơ của họ cho bộ trưởng liên nghành Bộ Nhập tịch và Di trú là Chris Alexander vào đầu năm, nhưng đối chọi từ vẫn bị từ chối vào thời điểm tháng 6 năm 2015 chính vì nó không hoàn chỉnh.
Generally, if a customer is able to lớn come into the branch with cash or make a transfer to cover the amount of the thành công pending rejection, the manager can "force pay" the item.
Nói chung, trường hợp một khách hàng có thể đi vào những chi nhánh cùng với tiền khía cạnh hoặc có tác dụng một chuyển khoản để trang trải số tiền của mục đang chờ bị từ chối, người làm chủ có thể "buộc yêu cầu trả tiền" mục này.
Truy cập ngày 26 tháng một năm 2015. ^ a ă “Sia reclaims the songs Adele, Rihanna & Beyonce rejected to lớn rewrite the pop blueprint”.
Though customs may vary, it flourishes with all the storybook feelings of excitement and anticipation, even sometimes rejection.
Mặc dù những truyền thống có thể khác nhau, nhưng điều đó nảy nở với toàn bộ những cảm xúc đầy mừng quýnh và mong mỏi đợi hoàn hảo và tuyệt vời nhất như trong đái thuyết, thậm chí là đôi khi còn tồn tại sự từ chối nữa.
In addition to rejecting predestination, the Sadducees refused to accept any teaching not mentioned explicitly in the Pentateuch, even if it was stated elsewhere in God’s Word.
Ngoài trifactor.vnệc bác bỏ ý niệm về sự tiền định, fan Sa-đu-sê từ chối chấp nhận bất cứ sự dạy bảo nào ko được nêu ra cụ thể trong Ngũ thư, ngay cho dù Lời Đức Chúa Trời có dạy điều này ở một ở đâu khác.
(Acts 2:16-21; Joel 2:28-32) It was in 70 C.E. That Jehovah fulfilled his Word by causing the Roman armies khổng lồ execute ditrifactor.vnne judgment upon the nation that rejected his Son.—Daniel 9:24-27; John 19:15.
Chính vào năm 70 CN, Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm Lời ngài bằng cách khiến quân team La Mã đoán phạt dân tộc bản địa đã chối bỏ con ngài (Đa-ni-ên 9:24-27; Giăng 19:15).
At the Democratic National Convention in 1960, a proposal lớn endorse the ERA was rejected after it met explicit opposition from liberal groups including labor unions, AFL-CIO, American Citrifactor.vnl Liberties Union (ACLU), Americans for Democratic action (ADA), American Federation of Teachers, American Nurses Association, the Women"s Ditrifactor.vnsion of the Methodist Church, và the National Councils of Jewish, Catholic, and Negro Women.
Tại hội nghị Dân chủ tổ quốc vào năm 1960, một khuyến nghị để cỗ vũ ERA đã bị từ chối sau khi nó đã gặp gỡ sự bội nghịch đối rõ ràng từ những nhóm từ do bao hàm cả các công đoàn lao động, AFL-CIO, American Citrifactor.vnl Liberties Union (ACLU), fan Mỹ cho hành trifactor.vn Dân công ty (ADA), Liên bang Mỹ của giáo trifactor.vnên, Hội y tá Mỹ, phần tử phụ cô bé của Giáo hội Methodist, và Hội đồng quốc gia Do Thái, Thiên Chúa giáo, với người thiếu nữ da đen.

Xem thêm: Top 5 Hạt Giống Trong Minecraft Tốt Nhất Bạn Có Thể Chơi Ngay Bây Giờ


Tuy nhiên, sau khi nhân loại trường đoản cú bỏ sự lý giải của Đức Chúa Trời, chúng ta tự tạo nên dựng loại đơn lẻ tự quả đât riêng của họ.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M