Sau danh từ là gì

  -  

Tiếp nối chuỗi bài học kinh nghiệm về danh từ trong giờ đồng hồ Anh, nội dung bài viết tiếp theo nhưng trifactor.vn muốn đưa về cho chúng ta đó là những kỹ năng và kiến thức về các loại từ lép vế danh từ. Vậy những các loại từ đứng sau danh từ là gì, thuộc trifactor.vn mày mò ngay!


*

Hàng triệu trẻ nhỏ đã phạt triển kỹ năng ngôn ngữ của bản thân mình thông qua các ứng dụng học tập của trifactor.vn

Đăng ký kết ngay để được trifactor.vn tư vấn miễn phí về sản phẩm và lộ trình học đến con.

Bạn đang xem: Sau danh từ là gì


Từ một số loại đứng sau danh từ bỏ là gì?

Trước lúc đi sâu mày mò về các loại trường đoản cú được phối kết hợp sau danh tự là gì, bạn cần ôn lại kỹ năng và kiến thức về tư tưởng danh từ.

Khái niệm: Danh tự là từ dùng để gọi thương hiệu của một một số loại sự vật, đó có thể là người, nhỏ vật, đồ vật vật, hiện tại tượng, vị trí hay khái niệm. Noun là tên gọi của danh từ yêu cầu N sẽ là ký kết hiệu (viết tắt) của danh tự trong tiếng Anh.

Ví dụ về những danh từ phổ biến trong tiếng Anh:

Danh từ chỉ người: he (anh ấy), doctor (bác sĩ), the men (đàn ông),…

Danh tự chỉ con vật: dog (con chó), mèo (con mèo), pet (thú cưng)…

Danh từ bỏ chỉ đồ trong giờ Anh: money (tiền), table (cái bàn), computer (máy tính),…

Danh tự chỉ hiện nay tượng: storm (cơn bão), earthquake (động đất),…

Danh tự chỉ địa điểm: school (trường học), office (văn phòng),…

5 danh từ chỉ khái niệm: culture (văn hóa), presentation (thuyết trình), experience (kinh nghiệm), ability (khả năng), relationship (mối quan liêu hệ),...

Sau danh trường đoản cú là từ một số loại nào?

Theo sau danh từ gồm hai một số loại từ đa số là cồn từ thường xuyên hoặc động từ tobe.

Ví dụ: The library is new. (Thư viện là mới.)

He is a new student. (Anh ấy là học viên mới.)

Các loại từ kết phù hợp với danh trường đoản cú trong tiếng Anh

Trong một câu, danh từ buộc phải kết hợp với các nhiều loại từ khác nhau để tạo thành chân thành và ý nghĩa hoàn chỉnh.

Tính từ đứng trước xuất xắc sau danh từ

Cách dùng: Danh từ sẽ đi sau những tính từ cài (my, your, our, their, his, her, its) hoặc những tính từ khác ví như good, beautiful,...

Ví dụ:

Her mother is very beautiful. (Mẹ cô ấy cực kỳ đẹp.)

Selin is a new student. (Selin là một học sinh mới.)

Bạn học bắt đầu chuyển đến lớp tôi thực sự cực tốt bụng.

(The new classmate who transferred to my class was really kind.)

Mạo từ đứng trước danh từ

Cách dùng: Khi gặp mặt các mạo trường đoản cú a, an, the hoặc các từ như: this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,… ta đặt danh tự đứng vùng sau mạo từ.

Ví dụ:

The wedding breakfast was held in a beautiful garden. (Bữa tiệc cưới được tổ chức trong một vườn xinh đẹp.)

This book is an interesting book. (Cuốn sách này là 1 trong những cuốn sách thú vị.)

Lina is a famous singer. (Lina là 1 trong những ca sĩ nổi tiếng.)

Giới tự đứng trước với sau danh từ

Cách dùng: Danh từ thường xuyên đứng sau các giới từ bỏ như: in, on, of, with, under, about, at,...

Ví dụ:

I will always have fond memories of you. (Tôi luôn ghi nhớ những kí ức đẹp mắt về bạn.)

Maryanna is good at dancing. (Maryanna dancing giỏi.)

Bài tập danh từ phối kết hợp các loại từ trong giờ Anh

Sau khi tò mò các nhiều loại từ thua cuộc danh từ là gì, để dễ ợt vận dụng những kiến thức đã học vận dụng vào các dạng bài bác tập thực hành, bạn hãy thử sức mình với những dạng bài dưới nhé!

Bài tập 1: chấm dứt câu mà lại không làm biến đổi ý nghĩa

1. What caused the explosion?

What was the cause ___________________ ?

2. We’re trying lớn solve the problem.

We’re trying to lớn find a solution ___________________.

3. Sue gets on well with her brother.

Sue has a good relationship ___________________.

4. The cost of living has gone up a lot.

There has been a big increase ___________________.

5. I don’t know how to answer your question.

I can’t think of an answer ___________________.

6. I don’t think that a new road is necessary.

I don’t think there is any need ___________________.

7. I think that working at trang chủ has many advantages.

I think that there are many advantages ___________________.

8. The number of people without jobs fell last month.

Last month there was a fall ___________________.

9. Nobody wants to buy shoes like these any more.

There is no demand ___________________.

10. In what way is your job different from mine?

What is the difference ___________________ ?

Bài tập 2: kết thúc các câu sau bằng phương pháp sử dụng các danh từ cho trước + một giới từ


1. On the wall there were some pictures & a _____________ the world.

2. Thank you for the _____________ your buổi tiệc nhỏ next week.

3. Since she left home two years ago, Sophie has had little _____________ her family.

4. I can’t open this door. Do you have a _____________ the other door?

5. The _____________ the fire at the khách sạn last week is still unknown.

6. Did you get a _____________ the email you sent to lớn the company?

7. The two companies are completely independent. There is no _____________ them.

8. Jane showed me some old _____________ the thành phố as it looked 100 years ago.

9. Carol has decided khổng lồ give up her job. I don’t know her _____________ doing this.

10. It wasn’t a bad accident. The _____________ the oto wasn’t serious.

Bài tập 3: Điền những giới từ thích hợp để xong câu

1. There are some differences ____________ British và American English.

2. Money isn’t the solution ____________ every problem.

3. There has been an increase ____________ the amount of traffic using this road.

4. The advantage ____________ having a oto is that you don’t have to lớn rely on public transport.

5. There are many advantages ____________ being able to speak a foreign language.

6. Everything can be explained. There’s a reason ____________ everything.

7. When Paul left home, his attitude ____________ his parents seemed to change.

8. Ben và I used khổng lồ be good friends, but I don’t have much tương tác ____________ him now.

9. There has been a sharp rise ____________ property prices in the past few years.

Xem thêm: " Giới Tính Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Sex Hay Gender

10. What was Sarah’s reaction ____________ the news?

11. If I give you the camera, can you take a picture ____________ me?

12. The company has rejected the workers’ demands __________ a rise __________ pay.

13. What was the answer ____________ question 3 in the test?

14. The fact that Jane was offered a job has no connection ____________ the fact that she is a friend of the managing director.

Bài tập 4: Điền a, an, the hoặc X vào nơi trống để chấm dứt các câu mặt dưới

1. Are you coming to ___________ tiệc ngọt next Saturday?

2. I bought ___________ new TV set yesterday.

3. I think ___________ man over there is very ill. He can"t stand on his feet.

4. I watched ___________ đoạn clip you had sent me.

5. She was wearing ___________ ugly dress when she met him.

6. I am crazy about reading ___________ history books.

7. She is ___________ nice girl.

8. Do you want khổng lồ go lớn ___________ restaurant where we first met?

9. He is ___________ engineer.

10. He thinks that ___________ love is what will save us all.

Bài tập 5: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. I have the __________ to lớn visit New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

2. There is a/an __________ of my visiting New Zealand next month.

a. Opportunity

b. Possibility

c. Either could be used here

3. She drove off in the __________

a. Direction opposite

b. Opposite direction

c. Either could be used here

4. My brother is playing on the __________

a. Side opposite

b. Opposite side

c. Either could be used here

5. Suddenly I noticed that the __________ was staring at me.

a. Opposite man

b. Man opposite

c. Either could be used here

6. I can read your mind lượt thích an __________ book.

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

7. Is the bank __________ on Saturdays?

a. Open

b. Opened

c. Either could be used here

8. I cannot __________ this shoelace?

(Please select 2 correct answers)

a. Untie

b. Undo

c. Open

9. Who left the taps __________?

a. Open

b. Turned on

c. Either could be used here

10. One of my __________ is an actor.

a. Friend

b. Friends

c. Either could be used here

11. One of our pigs __________ disappeared.

a. Has

b. Have

c. Either could be used here

12. I __________ yesterday when I was hiking.

(Please select 2 correct answers)

a. Kept falling

b. Fell several times

c. Often fell

Bài tập 6: Sử dụng những từ mang đến trước nhằm điền vào địa điểm trống


1. The boy usually _________ her mum in low tones.

2. I went to lớn her _________ but nobody was home.

3. We accidentally _________ the radio last night.

4. I like television channels without commercial _________.

5. Handle that crystal bowl with _________ , please!

6. Once inside, we didn’t _________ whether it rained or not.

7. He _________ a map of the area yesterday for me not to get lost.

8. Yesterday’s match ended in a _________.

9. We saw many new _________ on the first day of classes.

10. You should _________ the problems và don’t be so pessimistic.

11. A kite _________ above the playground every day.

12. I complained to lớn the waiter because there was a _________ in my soup.

Bài tập 7: xác minh các trường đoản cú in đậm dưới đây là danh từ hay động từ

1. We hope that our children will be successful.

2. My hope is that prices will fall & I get a job this year.

3. Turning his back on me was a deliberate insult.

4. He insulted her by telling her she was not only ugly but stupid too

5. The newly married couple kissed at the end of the wedding ceremony.

6. I put my arms around her & gave her a kiss.

7. Can you give me your telephone number?

8. We must number the names of the great mathematicians.

9. I"ll post the news on the bulletin board.

10. If you go down to lớn town, could you bring me the post? I’m waiting for an important letter.

11. I love to watch the rain from my room window.

12. I don’t usually go out when it rains in my town.

13. My father goes lớn work by car.

14. He works in a restaurant.

15. I can’t stand the smell of boiled cauliflowers.

16. This cake smells of orange.

Xem thêm: Chữ Viết Tắt Ik Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Ik Ik Nghĩa Là Gì

Đáp án

Bài tập 1:


1. Of the explosion

2. To lớn the problem

3. With her brother

4. In the cost of living

5. To your question

6. For a new road

7. In or to working at home

8. In the number of people without jobs

9. For shoes lượt thích these any more

10. Between your job and mine


1. Map of

2. Invitation to

3. Tương tác with

4. Key to

5. Cause of

6. Reply to

7. Connection between

8. Photographs of

9. Reason for

10. Damage to


1. Between

2. To

3. In

4. Of

5. In or to

6. For

7. Lớn or towards

8. With

9. In

10. To

11. Of

12. For a rise/ in pay

13. To

14. With


1. Động từ

2. Danh từ

3. Danh từ

4. Động từ

5. Động từ

6. Danh từ

7. Danh từ

8. Động từ

9. Động từ

10. Danh từ

11. Danh từ

12. Động từ

13. Danh từ

14. Động từ

15. Danh từ

16. Động từ


Bài viết giải đáp câu hỏi các nhiều loại từ che khuất danh từ bỏ là gì trên đây đang giúp các bạn nắm rõ các kiến thức về từ bỏ loại. Mong muốn thông qua nội dung bài viết mà trifactor.vn chia sẻ, các các bạn sẽ hoàn thành thật giỏi các dạng bài liên quan đến danh từ.

Chúc các bạn học tốt!


https://www.myenglishpages.com/english/grammar-exercise-articles-2.php

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7401

https://www.englishgrammar.org/nouns-and-adjectives-exercise/

https://english-practice.net/english-grammar-exercises-prepositions-noun-preposition/