SIÊU NHÂN SIÊU NHÂN ĐÁNH NHAU

  -  
raplam10): "điều lựa chọn đúng mực chăng..