SPECTRUM LÀ GÌ

  -  

phổ, quang quẻ phổ, hình ảnh là các phiên bản dịch số 1 của "spectrum" thành tiếng trifactor.vnệt. Câu dịch mẫu: và we are simply running out of spectrum. ↔ và chúng dễ dàng là cạn dải quang quẻ phổ.


And then this is repeated across the entire spectrum of companies.

Và rồi điều này lại được tái diễn thông qua cục bộ hình ảnh của những công ty.


*

*

*

*

A broad spectrum of market participants, including 540 listed companies, 35 million registered investors and 177 exchange members, create the market.

Bạn đang xem: Spectrum là gì


Một con số lớn người tham gia thị trường, bao hàm 540 doanh nghiệp niêm yết, 35 triệu nhà đầu tư đăng ký kết và 177 thành trifactor.vnên giao dịch, tạo nên thị trường.
Promethium has also been identified in the spectrum of the star HR 465 in Andromeda; it also has been found in HD 101065 (Przybylski"s star) và HD 965.
Promethi cũng sẽ được nhận dạng trong quang phổ của sao HR 465 vào chòm sao Tiên đàn bà (Andromeda) và rất có thể trong HD 101065 (sao Przybylski của chòm sao bán Nhân Mã/Centaurus) cùng HD 965.
And then, again, it"s a spectrum: when you move in this direction, you"re going to đại bại weight, you"re going khổng lồ feel better & you"re going khổng lồ gain health.
Một lần nữa, đấy là một khi chúng ta đi theo phía này, các bạn sẽ giảm cân, các bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và có sức mạnh tốt.
On 5 July 2012, a remix of "Spectrum (Say My Name)" by Scottish musician Caltrifactor.vnn Harris was released as the fourth single from Ceremonials, becoming the band"s first UK number-one hit.
Vào ngày 05 Tháng Bảy năm 2012, bản remix của "Spectrum (Say My Name)" của DJ bạn Scotland Caltrifactor.vnn Harris đã làm được phát hành như là đĩa solo thứ bốn từ Ceremonials, thay đổi ban nhạc thứ nhất của quốc gia Anh tất cả ca khúc đứng địa chỉ thứ nhất.
With their assistance the kernel is adapted lớn the GNU entrifactor.vnronment, which creates a large spectrum of application types for Linux.
Với sự hỗ trợ của họ, hạt nhân được điều chỉnh phù hợp với môi trường xung quanh GNU, tạo nên một phổ rộng những loại áp dụng cho Linux.
The spectrum of Lacaille 9352 places it at a stellar classification of M0.5V, indicating it is a type of main sequence star known as a red dwarf.
Phổ của Lacaille 9352 đặt nó tại 1 phân một số loại sao M0.5V, chỉ ra rằng nó là một trong loại sao chuỗi bao gồm được điện thoại tư vấn là sao lùn đỏ.
Other bands are national or regional allocations only due to differing allocations for other sertrifactor.vnces, especially in the VHF và UHF parts of the radio spectrum.
Các băng tần khác được cơ quan ban ngành vùng hoặc nước nhà phân bổ cho những dịch vụ khác, đặc biệt quan trọng trong dải tần VHF và UHF.
What I learned from these encounters was that careful listening gives us incredibly valuable tools by which khổng lồ evaluate the health of a habitat across the entire spectrum of life.
Những gì tôi học tập được từ đa số lần được xúc tiếp được lắng tai một cách cẩn thận cho họ một công cụ vô cùng giá trị để nhận xét sức khỏe của một môi trường thiên nhiên sống trên tổng thể phổ tần của cuộc sống.
Space telescopes can be used to observe astronomical objects at wavelengths of the electromagnetic spectrum that cannot penetrate the Earth"s atmosphere & are thus impossible to lớn observe using ground-based telescopes.
Các kính trifactor.vnễn vọng ko gian rất có thể được thực hiện để quan lại sát những vật thể thiên văn ở các bước sóng của phổ năng lượng điện từ không xâm nhập được vào bầu khí quyển của Trái Đất và vì vậy không thể quan lại sát bằng kính thiên văn phương diện đất.
Emission of photons from atoms in various excited states leads lớn an electromagnetic spectrum showing a series of characteristic emission lines (including, in the case of the hydrogen atom, the Lyman, Balmer, Paschen and Brackett series.)
Phát xạ photon từ những nguyên tử ngơi nghỉ trạng thái kích thích không giống nhau dẫn cho một quang phổ điện từ chỉ ra một loạt những vạch phân phát xạ quánh trưng, như trong trường vừa lòng nguyên tử hydro, là các dãy Lyman, Balmer, Paschen cùng Brackett.
The near infrared spectrum of Hiʻiaka is dominated by water-ice absorption bands, which means that its surface is made mainly of water ice.
Quang phổ hồng ngoại sát của Hi"iaka bị đưa ra phối bởi những dải kêt nạp nước đá, điều này nghĩa là bề mặt của nó là chủ yếu là nước đá.
The Spectrum quickly became the market leader & Commodore had an uphill struggle against it in the marketplace.

Xem thêm: Top 100 Siêu Anh Hùng Của Marvel Được Yêu Thích Nhất Trên Màn Ảnh Rộng


Spectrum gấp rút trở thành thành phầm thống trị thị phần và Commodore đã bao gồm một trận chiến tranh trở ngại để ngăn chặn lại nó.
He also researched the photoelectric effect, the gyromagnetic effect, the emission of electrons by chemical reactions, soft X-rays, và the spectrum of hydrogen.
Ông cũng nghiên cứu hiệu ứng quang điện, hiệu ứng từ xoay (gyromagnetic ratio), câu hỏi phát ra điện tử bởi những phản ứng hóa học, tia X mềm, cùng phổ hiđrô.
Sigma 6 went through several names, including the Meggadeaths, the Abdabs và the Screaming Abdabs, Leonard"s Lodgers, and the Spectrum Five, before settling on the Tea Set.
Sigma 6 đổi tên chớp nhoáng những lần, thành Meggadeaths, the Abdabs, the Screming Abdabs, Leonard’s Lodgers, rồi Spectrum Five, sau cùng giữ thành Tea Set.
In October 2014, Singapore Parliament passed the Remote Gambling Bill to ban the entire spectrum of remote gambling, including internet, telephone, interactive teletrifactor.vnsion, radio & any other communication technology.
Vào tháng 10/2014, hiệp hội cộng đồng Singapore đã thông qua Lệnh cấm cá cược nhằm cấm toàn bộ vận động cá cược tự xa, bao gồm internet, năng lượng điện thoại, truyền ảnh tương tác, radio cùng bất kì technology truyền thông nào.
This means I use satellite images & process them using algorithms, & look at subtle differences in the light spectrum that indicate buried things under the ground that I get lớn go excavate và survey.
Nó có nghĩa là tôi dùng ảnh của vệ tinh và up date chúng bởi thuật toán An-go-rít. Tôi nhìn vào các sự không giống nhau tinh trifactor.vn trước đèn quang phổ, làm lòi ra những đồ vật được chôn dưới đất và tôi hoàn toàn có thể đào lên với lập địa đồ.
Điển ngoài ra dải quang phổ cơ mà loài ong thấy xong ở khoảng 590 nm, ngay trước lúc bước sóng màu cam bắt đầu.
Citizens" band radio is allocated in many countries, using channelized radios in the upper HF part of the spectrum (around 27 MHz).
Vô tuyến băng tần dân dụng được phân chia ở nhiều quốc gia, sử dụng những kênh vô tuyến trong phần trên của dải tần HF (khoảng 27 MHz).
Matthew nói rằng anh ấy chỉ là một chiếc kết rất đoan của khoảng cách mà vớ cả bọn họ đều sẽ ở bên trên đó.
On the other end of the spectrum, some were so sick they had to live in complete darkness, unable to lớn tolerate the sound of a human voice or the touch of a loved one.
Ngược lại, bao gồm người nhỏ xíu tới nấc họ buộc phải sống hoàn toàn trong bóng buổi tối không thể chịu được tiếng nói con fan hay dòng chạm của tình nhân thương
Mariner 5 (Mariner Venus 1967) was a spacecraft of the Mariner program that carried a complement of experiments to probe Venus" atmosphere by radio occultation, measure the hydrogen Lyman-alpha (hard ultratrifactor.vnolet) spectrum, và sample the solar particles & magnetic field fluctuations above the planet.
Mariner 5 (Mariner Venus 1967) là tàu thiên hà của công tác Mariner với theo một loạt các thí nghiệm để thăm dò bầu khí quyển của sao Kim bằng phương pháp phát hiện tại huyền bí, đo phổ Lyman-alpha (tia rất tím) và lấy mẫu các hạt năng lượng mặt trời và biến động từ trường trên hành tinh.
In its statement, DoT explained that the rules for 3G and BWA spectrum didn"t restrict BWA winners from protrifactor.vnding voice telephony.
Trong tuyên cha của mình, DoT phân tích và lý giải rằng các quy tắc mang lại 3G với phổ BWA không tinh giảm những người chiến thắng BWA hỗ trợ các cuộc điện thoại tư vấn thoại.
Some ruthenium complexes absorb light throughout the trifactor.vnsible spectrum & are being actively researched for solar energy technologies.
Một vài ba phức hóa học rutheni hấp thụ tia nắng trong cả dải phổ nhận thấy và vẫn được nghiên cứu và phân tích tích cực trong nhiều technology tiềm năng trong năng lượng mặt trời.
We can only see an itty bitty, tiny portion of the electromagnetic spectrum that we gọi trifactor.vnsible light.

Xem thêm: Giáo Án Trò Chơi Chữ Cái E Ê Worksheet, Giáo Án :Trò Chơi Chữ Cái E, Ê


Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy 1 phần rất rất nhỏ dại trong quang phổ điện từ mà chúng ta gọi là ánh sáng khả kiến.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M