STABLE LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stable là gì

*
*
*

stable
*

stable /"steibl/ tính từ vững vàng vàng; ổn định định kiên định, kiên quyếta stable politician: một nhà bao gồm trị kiên định (vật lý) ổn định định, bền danh từ chuồng (ngựa, bò, trâu...) bọn ngựa đua (ở một chuồng nào) (số nhiều) (quân sự) công tác làm việc ở chuồng ngựa ngoại đụng từ mang đến (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng nội động từ ở trong chuồng (ngựa) (nghĩa bóng) nằm, ởthey stable where they can: bọn họ tìm được nơi nào thì nằm địa điểm ấy
bềnstable emulsion: nhũ tương bềnstable equilibrium: sự thăng bằng bềnstable equilibrium: cân bằng bềnstable khung of equilibrium: dạng thăng bằng bềnstable isotope: đồng vị bềnstable refrigerant: môi hóa học lạnh bền vữngstable khổng lồ light: bền với ánh sángstable khổng lồ light: bền trước ánh sángchuồng bòchuồng ngựacircus horse stable: chuồng ngựa chiến (của) rạp xiếccó tính ổn địnhcứngdừngstable subgroup: nhóm con dừngổn địnhasymptotically stable: ổn định tiệm cậncenter stable relay: rơle bất biến ở tâmcentre stable relay: rơle định hình ở tâmconditionally stable circuit: mạch ổn định định tất cả điều kiệnhighly stable oscillator: bộ xê dịch rất ổn định địnhhighly stable oscillator: bộ dao động ổn định caoopen-loop stable: bất biến vòng hởshelf stable food: thực phẩm bảo vệ (có chất lượng) ổn định địnhstable algorithm: thuật toán ổn địnhstable arc: hồ nước quang ổn định địnhstable carrier: sóng có được ổn định địnhstable completion: mắt ổn địnhstable component: mất ổn địnhstable control: điều chỉnh ổn địnhstable crack: vệt nứt ổn định địnhstable density: dung trọng ổn định địnhstable design: dự án công trình ổn địnhstable element: phần tử ổn địnhstable environment: điều kiện môi trường thiên nhiên ổn địnhstable environment: môi trường thiên nhiên ổn địnhstable equilibrium: cân bằng ổn địnhstable equilibrium: sự cân bằng ổn địnhstable equilibrium configuration: cấu hình cân bởi ổn địnhstable field: trường ổn địnhstable fill: khối đắp sai trái địnhstable filter: cỗ lọc ổn địnhstable flow: cái chảy ổn địnhstable for a mapping: ổn định đối với một ánh xạstable for an exterior composition law: ổn định định so với luật đúng theo thành ngoàistable for an interior composition law: ổn định đối với luật đúng theo thànhstable khung of equilibrium: dạng cân đối ổn địnhstable framework: kết cấu form ổn địnhstable from the inside: ổn định từ phía trongstable grade natural gasoline: xăng khí vạn vật thiên nhiên ổn định (đã loại khí hòa tan)stable heterodyne frequency meter: tần (số) kế ngoại không đúng ổn địnhstable jump: nước dancing ổn địnhstable law: hiện tượng ổn địnhstable librations points: các điểm bình động bất biến (điểm Lagrange)stable memory: bộ nhớ lưu trữ ổn địnhstable mineral: khoáng đồ vật ổn địnhstable motion: chuyển động ổn địnhstable operation: vận động ổn địnhstable operation: vận hành ổn địnhstable operation: thao tác làm việc ổn địnhstable oscillation: sự dao động ổn địnhstable oscillator: bộ xấp xỉ ổn địnhstable platform: dàn ổn địnhstable point: điểm ổn định địnhstable point khổng lồ point: điểm bất biến tới điểmstable process: quá trình ổn địnhstable refrigerant: môi chất lạnh ổn địnhstable refrigerant: môi hóa học lạnh bình ổn (bền vững)stable relative: dục tình ổn địnhstable stratification: sự phân tầng ổn định địnhstable system: hệ ổn định địnhstable to lớn light: bất biến trong ánh sángstable vertical: bộ đứng ổn định địnhLĩnh vực: cơ khí và công trìnhcứng vữngLĩnh vực: toán và tinổn định, dừng, bềnLĩnh vực: giao thông & vận tảisử dụng bềnsử dụng ổn địnhhorse stablenhà tập ngựaram stablechuồng cừustable archồ quang đãng đầystable completionmắt tĩnhstable componentmất tịnhstable doorcửa tất cả cánh bị giảm ngắn (ở khu vực để kiểm tra vé)chuồng (ngựa, trâu, bò)có tính bềncó tính ổn địnhổn địnhprice remain stable: vật giá ổn định địnhprice remain stable: giá vẫn ổn định địnhstable currency: chi phí tệ ổn định địnhstable dividend: cổ tức ổn định địnhstable dough: bột nhào ổn địnhstable economic growth: tăng trưởng kinh tế ổn địnhstable economy: nền kinh tế ổn địnhstable equilibrium: sự thăng bằng ổn địnhstable exchange rate: ân hận suất ổn định địnhstable in value: định hình giá trịstable price: giá bán cả, đồ gia dụng giá ổn địnhstable standard of behaviour: tiêu chuẩn chỉnh hành vi ổn định địnhstable wage system: chính sách tiền lương ổn định địnhstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)shelf stable foodthức ăn bảo quản lâustable fatteningsự vỗ mập trong chuồng <"steibl> tính từ o vững vàng; ổn định o kiên định, kiên quyết o (vật lý) ổn định, bền danh từ o chuồng (ngựa, bò, trâu...) o (số nhiều) (quân sự) công tác làm việc ở chuồng ngựa ngoại động từ o đến (ngựa) vào chuồng, nhốt (ngựa) vào chuồng nội động từ o ở vào chuồng (ngựa) o (nghĩa bóng) nằm, ở § stable emulsion : nhũ tương ổn định § stable foam : bọt ổn định § stable isotope ratio analysis : đối chiếu tỷ số đồng vị bền
*Xem thêm: Broadcast Ssid Là Gì - Tìm Hiểu Tổng Quan Về Ssid

*

*

stable

Từ điển Collocation

stable adj.

1 not likely khổng lồ move

VERBS be, feel, look, seem | make sth | keep sth Put a book under the table to keep it stable.

ADV. extremely, very | perfectly, quite Don"t worry?it"s perfectly stable! | fairly, pretty | enough, sufficiently The unit is stable enough on màn chơi ground.

2 not likely to change suddenly

VERBS be, look, seem | become | remain | keep sth attempts to lớn keep prices stable

ADV. extremely, highly, remarkably, very | completely, perfectly Animals rarely live in completely stable environments. | broadly, comparatively, fairly, more or less, quite, reasonably, relatively, roughly | enough, sufficiently He was not emotionally stable enough to lớn think through his decision. | apparently | emotionally, financially, politically

Từ điển WordNet


n.

v.

shelter in a stable

stable horses

adj.

resistant khổng lồ change of position or condition

a stable ladder

a stable peace

a stable relationship

stable prices

firm và dependable; subject to little fluctuation

the economy is stable

not taking part readily in chemical changemaintaining equilibrium


Xem thêm: Nhựa Tpu Là Gì ? Đặc Điểm, Tính Chất Và Ứng Dụng Của Nhựa Tpu Trong Đời Sống

English Synonym & Antonym Dictionary

stables|stabled|stablingsyn.: barn established firm secure settled sound steadfast steady