DRAGON CITY

  -  
1. - A social city! Join Alliances lớn battle with other dragon Masters in rồng City, chat with them, trade Orbs in the Trading Hub, cốt truyện in Alliance Gift Events, and mở cửa Alliance Chests.

Bạn đang xem: Dragon city

2. Join forces with other long Masters in the game by joining an Alliance! Interact in the chat, participate in Alliance events, trade Orbs, and unlock special rewards.

3. Combine dragons of Fire, Nature, Pure, Legend, và many other elements, to breed quality hybrids và expand your Dragon đô thị collection.

Xem thêm: Bộ Posm Là Gì - Các Ví Dụ Về Posm


*
*
*
*
*
*
*

SN Ứng dụng sở hữu về Bài review Nhà phát triển
1.

Xem thêm: Cách Tải Và Chơi Tom And Jerry: Chase Trên Android Và Ios Đơn Giản

*
Dragon thành phố
cài về 4.8/5 279 Bài review
Social Point
2. Dragon thành phố Knowledge thiết lập về 3.9/5 216 Bài nhận xét