Tứ Quý Át

  -  

Aplicativo garantido: livre de Vírus e Malware – Sem cuslớn extra.Este aplicativo passou no teste de segurança contra vírus, malware e outros ataques maliciosos e não contém nenhuma ameaça.

Histórico de Versões | Similares

Đang xem: Tải game tứ đọng quý át

Informações

LicençaGratuito
Versão atual1.0
Tamanho58 MB
Para AndroidAndroid 4.1+
CategoriaJogos, Cassino
ID vì chưng aplicativocom.gamedangian.tuquyK
Notas? Cộng đông TU Quy at Lang vui choi đông Đảo tiến công bài GIAI tri,

*

Descrição vị aplicativo

? TU Quy AT- Jogo bai, Danh bai doi thuong 2018 Tong hợp những mini-jogo: Poker, Phom, Tá La, Ba Cay, Lieng, Sam, Mau Binch.? teo Che khuyến khích DANH đến TAT CA bạn với co Che đối Thuong linch HOAt ngày Khi DJU số Tiền quy định vào jogo TU, điện Thoai phong mang đến IVA Pyêu thích có Giá Trị.Tính Nang Noi nhảy jogo của Bai Tu Quy no SO với các jogo bài xích không giống bigkool, iwin.- Ele Thong Kiem chăm bẵm cùng đối Thuong ? ? nhanh Chong.- Jogo cải cách và phát triển Dja Nen Tang: IOS, Android.- Cộng đồng đông Đảo, kết Noi cùng tão tài với nhiều bằng hữu bên trên Khap các Mien para quốc.- Tự đụng phân phát Hiện Choi XAU, Quay Choi.- Tự rượu cồn kết Noi khi chúng ta MAT kết Noi HOAC Nghe năng lượng điện.- Ongame Mau Binh- Phom (TA LA) ionline ?- cây Ba (BAI CAO) 3c Cam Chuong- Mini pôquer hoàng gia ?- Sam LOC phang69.?- Chan e Van khiếp TU đưa ra ?- Bau Tom cua cá, bigone.- Tiến lên Mien nam giới, tien semblante len nam (Tiến lên Djem LA)- Roulette cais Hu vzon.club.- Lieng Kingday- XI vip52 – Poker hong kong- Vong cais podem Homem- tai Xiu 52fun.- Bo sung các mini-jogo uma Khach khác: Co Ty Phụ 3c, co Tuong, Sanh Rong binclub, Du đân oán XO số big88, Bong Dja … v.- Cộng đồng của TU Quy em Doi thuong đông Đảo ko Kem Berna, bonclub feno hely clube.- evento đa phần đua top: que bài bác king88, Vua Choi bài kingday.* Lưu ý Djay jogo là Choi vui, Thuong Ao Bang những IVA Pham AO không tồn tại Giá Trị isso. Không Phai NAP.. Tiền feno Hut Mau nhỏng các jogo đánh bài xích đối Thuong khác.- Đăng KY Choi ngay lập tức, Cộng gemchip Hàng ngày.Hãy tham mê gia ngay Thiên Đường GIAI trí Mỗi ngày bên trên telefone inteligente của proibição.

Instruções de Instalação

Usanbởi o arquivo android baixabởi, siga os passos abaixo:

Na tela de Configurações, entre em Segurança ou Aplicativos (varia de acorbởi com o dispositivo)Habilite o campo Fontes desconhecidasConfirme em OkNa pasta de Downloads vì chưng seu celular ou tablet, selecione o arquivo “com.gamedangian.tuquyK-v1.0.apk”Toque em Instalar na tela do Android InstallerPronto lớn, o seu aplicativo está instalado!

Permissões vày aplicativo

Este aplicativo tem acesso a:

receber dados da Internetalterar conectividade da redeconectar e desconectar vày Wi-Fiver conexões de redever conexões Wi-Filer status e identidade vì chưng telefonealterar ou excluir conteúbởi vì de armazenamento USBfechar outros appsimpedir mobởi vì de supensão vì dispositivocontrolar vibraçãoacesso total à redeler conteúvày bởi vì armazenamento lớn USB

Outros:

apk.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMSapp android.permission.RESTART_PACKAGEScom.apk.vending.BILLINGgame android.permission.com.gamedangian.tuquyK.permission.C2D_MESSAGEcom.sec.app android.provider.badge.permission.READcom.sec.android.provider.badge.permission.WRITEcom.htc.launcher.permission.READ_SETTINGScom.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUTcom.sonyericsson.trang chính.permission.BROADCAST_BADGEcom.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNTcom.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE