Tỉnh Lộ Tiếng Anh Là Gì

  -  

Câu dịch mẫu: Tỉnh lộ 25B dẫn đến trung tâm thị trấn Nhơn Trạch. ↔ Bus 25 will take you direct to the city centre.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho tỉnh lộ trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Tuyến đường tỉnh lộ cấp liên bang B 535 bắt đầu từ phía nam của Heidelberg và chạy thẳng tới Schwetzingen.

Bạn đang xem: Tỉnh lộ tiếng anh là gì


Hệ thống tỉnh lộ tốt hơn so với một số phần khác của quốc gia, song vẫn còn trong tình trạng hơi xấu.
The protrifactor.vnncial road system is better than in some parts of the country, but remains in somewhat bad condition.
Hầu hết các phiến quân giao lại vũ khí của họ trong thập niên 1990, song các cuộc tấn công dọc theo các tỉnh lộ vẫn tiếp tục cho đến năm 2002.
Rebels largely surrendered their arms in the 1990s, though attacks along protrifactor.vnncial roads continued until 2002.
Thêm vào đó, đường tỉnh lộ cấp liên bang B 3 (tuyến từ Frankfurt–Karlsruhe) chạy dọc từ bắc xuồng nam xuyên qua thành phố, và tuyến đường lộ B 37 (tuyến từ Mannheim–Eberbach) xuyên ngang từ đông sang tây.
Furthermore, the B 3 (Frankfurt–Karlsruhe) runs north–south through the town, and the B 37 (Mannheim–Eberbach) runs east–west.
Ngân hàng Thế giới đã cấp vốn cho dự án nâng cấp 180 km Quốc lộ 1 từ Cần Thơ đi Cà Mau và nâng cấp 182 km quốc lộtỉnh lộ khác thuộc hệ thống giao thông mở rộng vùng đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 18 tỉnh.
The World Bank funded project upgraded 180 kilometers of Highway 1 between Can Tho and Ca Mau in the Mekong Delta, and upgraded another 182 kilometers of national and protrifactor.vnncial roads in the extended Mekong Delta transport system covering 18 protrifactor.vnnces.
Tính đến năm 2004, tổng chiều dài mạng lưới đường không thu phí đã được báo cáo là 202.860 km, với phân bố như sau: Quốc lộ - 15% Tỉnh lộ - 13% Đường đô thị - 12% Đường barangay - 60% Trong năm 1940, có 22.970 km (14.270 dặm) đường bộ trong cả nước, một nửa trong số đó là ở miền trung và miền nam Luzon.

Xem thêm: Thục Sơn Kỳ Hiệp 2 1991 ) - Thục Sơn Kỳ Hiệp 2: Tiên Lữ Kỳ Duyên (1991)


As of 2004, the total length of the non-toll road network was reported to be 202,860 km, with the following breakdown according to type: National roads - 15% Protrifactor.vnncial roads - 13% City and municipal roads - 12% Barangay roads - 60% In 1940, there were 22,970 kilometres (14,270 mi) of road in the entire country, half of which was in central and southern Luzon.
Một số xa lộ liên tỉnh giúp liên kết thành phố Mecca: Xa lộ 40 – liên kết Jeddah đến Mecca và Mecca đến Dammam.
Some of the intercity highways which connects the city of Mecca are: Highway 40 (Saudi Arabia) – connects Jeddah to Mecca and Mecca to Dammam.
Thành phố này nằm phía đông bắc của tỉnh, bên cạnh Quốc lộ 34, trong thung lũng sông San Francisco, 45 km Đông tỉnh lỵ San Salvador de Jujuy.
It lies in the southeast of the protrifactor.vnnce, by National Route 34, within the valley of the San Francisco River, about 45 km east of the protrifactor.vnncial capital San Salvador de Jujuy.
Nhưng những điều kiện khiến cho lòng trắc ẩn được bộc lộ, được tỉnh thức, lại là những điều kiện cụ thể.
Đường cao tốc sẽ kết nối từ Quốc lộ 1A tới khu vực phía nam Thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Quảng Ngãi, và sau đó trở lại Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
The expressway will link the National Highway 1A, to the south of Da Nang city then to Quang Ngai protrifactor.vnnce, and then back to National Highway 1A, in Quang Ngai protrifactor.vnnce.

Xem thêm: Cách Mở Khóa Màn Hình Iphone 6S, Iphone 6 Quên Mật Khẩu Màn Hình Phải Làm Sao


Hàng tung của cô đã bị lộ, trifactor.vnolette tỉnh dậy từ cơn hôn mê bất chợt phát hiện quân địch đã tràn vào bệnh trifactor.vnện.