Xóa Tận Gốc Các File "Cứng Đầu" Nhất Trên Windows

  -  

Làm thế nào để tạo ra một folder (Folder) cứng đầu chẳng thể xóa được bên trên hệ điều hành và quản lý Windows?

Vâng ! sau khi đọc loại tiêu đề ngừng thì mình nghĩ rằng nhiều các bạn sẽ tự hỏi là tạo thành thư mục này với mục tiêu gì?

Và tôi cũng xin trả lời luôn luôn là so với mình thì làm chỉ khiến cho vui thôi, chứ không có ý nghĩa gì những